Demander à Google

Vous avez cherché: tariffimyönnytyksistä (Finnois - Hongrois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Hongrois

Infos

Finnois

Sopimuksessa määrätään tietyille Algeriasta peräisin oleville tuotteille tariffimyönnytyksiä, joita sovelletaan yhteisön tariffikiintiöiden rajoissa ja viitemäärien mukaisesti.

Hongrois

Ez a megállapodás egyes, Algériából származó termékek számára vámkedvezményeket állapít meg, amelyek a közösségi vámkontingensek határain és a referenciamennyiségek keretén belül alkalmazandók.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Sen jälkeen, kun Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyivät Euroopan unioniin, Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto päättivät mukauttaa Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa [2], jäljempänä ’sopimus’, määrättyjä tariffimyönnytyksiä.

Hongrois

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozását követően az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség megállapodott, hogy folytatják a vámengedmények kiigazítását az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás [2] (a továbbiakban: a megállapodás) keretében.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tariffimyönnytyksiä mukautettiin maatalouden sekakomitean päätöksellä 3/2005 [3] sopimuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta siten, että avataan tulliton yhteisön tariffikiintiö 4600:n Sveitsistä peräisin olevan, elopainoltaan yli 160 kilogramman painoisen elävän nautaeläimen tuontia varten.

Hongrois

E vámengedmények kiigazítása, amely a Mezőgazdasági Vegyes Bizottságnak a megállapodás 1. és 2. mellékletét módosító határozatával [3] történt, 4600 darab Svájcból származó, 160 kg-ot meghaladó tömegű élő szarvasmarhaféle behozatalára vonatkozó vámmentes közösségi vámkontingens megnyitását írja elő.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Yhteisö antaa Sveitsistä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:

Hongrois

Az alábbiakban részletezett vámengedményeket a Közösség a Svájcból származó alábbi termékekre, és adott esetben éves mennyiségektől függően nyújtja:

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Sveitsi antaa jäljempänä mainituille yhteisöstä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:

Hongrois

Az alábbiakban részletezett vámengedményeket Svájc a Közösségből származó alábbi termékekre, és adott esetben éves mennyiségektől függően nyújtja:

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Liitteessä II määriteltyjen Albaniasta peräisin olevien ’baby beef’ -tuotteiden tuontiin ei yhteisössä sovelleta tariffimyönnytyksiä.

Hongrois

A II. mellékletben meghatározott, az Albániából származó „baby-beef” termékeknek a Közösségbe történő behozatala nem részesülhet vámkedvezményben.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Selkeyden, talouden pitkän aikavälin ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi katsotaan soveliaaksi sisällyttää kahdenväliseen vapaakauppasopimukseen Chilelle yhteisön yleisessä tullietuusjärjestelmässä myönnetyt tullietuudet, jotka eivät vielä sisälly Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn sopimuksen [1] liitteessä I lueteltaviin tariffimyönnytyksiin.

Hongrois

Az egyértelműség, a gazdaság hosszú távú kiszámíthatósága és a gazdasági szereplők számára a jogbiztonság biztosítása céljából helyénvalónak tűnik a Közösség Általános Preferenciális Rendszere alapján Chilének nyújtott azon fennmaradó preferenciális tarifális kedvezmények beépítése a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásba, melyekről még nem rendelkeznek az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2002. november 18-án Brüsszelben aláírt megállapodás [1] I. mellékletében felsorolt közösségi vámengedmények.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Selkeyden, talouden pitkän aikavälin ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi sopimuspuolet sopivat sisällyttävänsä kahdenväliseen vapaakauppasopimukseensa Chilelle yhteisön yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP) myönnetyt tullietuudet, jotka eivät vielä sisälly assosiaatiosopimuksen liitteessä I lueteltuihin tariffimyönnytyksiin.

Hongrois

Az egyértelműség, a gazdaság hosszú távú kiszámíthatósága és a gazdasági szereplők számára a jogbiztonság biztosítása céljából a felek megállapodtak a Közösség Általános Preferenciális Rendszere (GSP) alapján Chilének nyújtott azon fennmaradó preferenciális tarifális kedvezmények beépítése a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásba, melyekről még nem rendelkeznek a társulási megállapodás I. mellékletében felsorolt közösségi vámengedmények.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Selkeyden, talouden pitkän aikavälin ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi sopimuspuolet sopivat sisällyttävänsä kahdenväliseen vapaakauppasopimukseensa Chilelle yhteisön yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP) myönnetyt tullietuudet, jotka eivät vielä sisälly assosiaatiosopimuksen liitteessä I lueteltuihin tariffimyönnytyksiin.

Hongrois

Az egyértelműség, a gazdaság hosszú távú kiszámíthatósága és a gazdasági szereplők számára a jogbiztonság biztosítása céljából a felek megállapodtak a Közösség Általános Preferenciális Rendszere (GSP) alapján Chilének nyújtott azon fennmaradó preferenciális tarifális kedvezmények beépítéséről a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásba, melyekről még nem rendelkeznek a társulási megállapodás I. mellékletében felsorolt közösségi vámengedmények.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Yhteisö on myöntänyt sopimuksen pöytäkirjassa N:o 4 olevan 1 artiklan mukaisesti Färsaarilta peräisin olevalle kalanrehulle tariffimyönnytyksiä 5000 tonnin vuotuisen tariffikiintiön rajoissa.

Hongrois

A megállapodás 4. jegyzőkönyvének 1. cikke értelmében a Közösség évi 5000 tonnás vámkontingens tekintetében vámengedményeket biztosít a Feröer-szigeteki haltápra.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

USEtariffinimikkeistö (2011) salakuljetus tariffimyönnytykset

Hongrois

USEkiegészítő kereskedelmi mechanizmus (2006)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(1) Euroopan talousyhteisön ja Algerian demokraattisen kansantasavallan(1), Egyptin arabitasavallan(2), Jordanian hasemiittisen kuningaskunnan(3) ja Syyrian arabitasavallan(4) välisten yhteistyösopimusten lisäpöytäkirjat ja Euroopan yhteisön ja Maltan assosiointisopimusta täydentävä pöytäkirja(5) sisältävät tariffimyönnytyksiä, joista jotkut kuuluvat yhteisön tariffikiintiöihin ja viitepaljouksiin.

Hongrois

(1) Az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről az Algériai Demokratikus Népi Köztársaság [1], az Egyiptomi Arab Köztársaság [2], a Jordán Hasimita Királyság [3], a Szíriai Arab Köztársaság [4] közötti együttműködési megállapodások kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Málta közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás [5] kiegészítő jegyzőkönyve olyan vámengedményeket ír elő, amelyek némelyike a közösségi vámkontingensek és referenciamennyiségek hatálya alá tartozik.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hasemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyssä Euro-Välimeri-sopimuksessa(2) (jäljempänä "sopimus") on annettu tietyille Jordaniasta peräisin oleville maataloustuotteille niitä yhteisöön tuotaessa tariffimyönnytyksiä yhteisön tariffikiintiöiden rajoissa.

Hongrois

(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-Mediterrán Megállapodásban[2] (a továbbiakban:%quot%a Megállapodás%quot%) a közösségi vámkontingensek keretén belül a Jordániából származó egyes mezőgazdasági termékek Közösségbe való behozatalára vámengedményeket adtak.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

(1) Jotta varmistetaan selkeys, pitkäaikainen talouden ennustettavuus ja oikeusvarmuus talouden toimijoiden kannalta, on aiheellista sisällyttää Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen (TDCA)[1] yhteisön yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP) Etelä-Afrikalle autoteollisuuden tuotteiden osalta edelleen myönnettävät tullietuudet sekä poistaa tulleja tietyiltä autoteollisuuden tuotteilta siltä osin kuin niihin ei vielä sovelleta TDCA:n asianomaisissa liitteissä lueteltuja yhteisön tariffimyönnytyksiä.

Hongrois

(1) Az egyértelműség, a gazdaság hosszú távú kiszámíthatósága és a gazdasági szereplők számára a jogbiztonság biztosítása céljából helyénvaló a Közösség általános preferenciális rendszere (GSP) alapján Dél-Afrikának az autóipari termékek vonatkozásában nyújtott azon fennmaradó preferenciális tarifális kedvezményeknek, valamint az egyes autóipari termékekkel kapcsolatos vám eltörlésének beépítése az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodásba (KFEM)[1], amelyekről még nem rendelkeznek a KFEM vonatkozó mellékleteiben felsorolt közösségi vámengedmények.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(10) Oikeus tariffimyönnytyksiin edellyttää asianmukaisen alkuperätodistuksen esittämistä tulliviranomaisille, kuten kyseisissä Euroopan yhteisön ja Välimeren alueen maiden etuuskohtelusopimuksissa määrätään.

Hongrois

(10) A vámengedményekre való jogosultság feltétele az Európai Közösség és a földközi-tengeri országok közötti, a kérdéses preferenciális megállapodásokban meghatározott származási igazolás bemutatása a vámhatóságok felé.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(2) Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavia menettelyitä koskevassa uudessa pöytäkirjassa 1, jäljempänä "uusi pöytäkirja 1", määrätään uusista tariffimyönnytyksistä ja muutetaan asetuksen (EY) N:o 747/2001 mukaisia voimassaolevia myönnytyksiä, joista jotkut kuuluvat yhteisön tariffikiintiöihin ja viitepaljouksiin.

Hongrois

(2) A Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó rendelkezéseket érintő 1. jegyzőkönyv (továbbiakban: "új 1. jegyzőkönyv") rendelkezik az új tarifális kedvezményekről és a 747/2001/EK rendeletben megállapított meglévő kedvezmények módosításáról, amelyek közül néhány a közösségi vámkontingensek és referenciamennyiségek hatálya alá tartozik.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

(2) Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Kyproksen tasavallan välisen assosiointisopimuksen toisen vaiheen täytäntöönpanon edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä sekä sopimuksen tiettyjen määräysten mukauttamisesta(6), jota täydentää tiettyjen Kyproksesta peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavan järjestelyn muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3192/94(7), sisältää myös tariffimyönnytyksiä, joista jotkut kuuluvat yhteisön tariffikiintiöihin ja viitepaljouksiin.

Hongrois

(2) A Ciprusról származó egyes mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályok módosításáról szóló, 1994. december 19-i 3192/94/EK tanácsi rendelet [6] által kiegészített, az Európai Gazdasági Közösség és a Ciprusi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás második szakaszának végrehajtásával kapcsolatos feltételek és eljárások megállapításáról szóló jegyzőkönyv [7] szintén olyan vámengedményeket ír elő, amelyek némelyike közösségi vámkontingensek és referenciamennyiségek hatálya alá tartozik.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(2) Tietyille kurkuille ja meloneille, joiden tariffimyönnytyksiä neuvoston päätöksellä 87/512/ETY(3) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Jordanian hasemiittisen kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan mukaan sovelletaan viitepaljouksien rajoissa, sopimus myöntää vapautuksen tulleista rajoittamatta niiden määrää yhteisöön tuotaessa.

Hongrois

(2) Azon uborka-és dinnyefajták tekintetében, amelyek egy adott referenciamennyiség keretén belül az Európai Gazdasági Közösség és a Jordán Hasimita Királyság között létrejött együttműködési megállapodáshoz fűzött és a 87/512/EGK tanácsi határozattal[3] jóváhagyott kiegészítő jegyzőkönyv szerinti vámengedmények hatálya alá tartoznak, a Megállapodás a Közösségbe való korlátlan mennyiségű behozatalra vonatkozó vámmentességet biztosít.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(2) Uusi pöytäkirja nro 1 sisältää uusia tariffimyönnytyksistä ja muutoksia voimassa oleviin asetuksessa (EY) N:o 747/2001 säädettyihin myönnytyksiin, joista jotkut kuuluvat yhteisön tariffikiintiöihin ja viitemääriin.

Hongrois

(2) Az új 1. jegyzőkönyv új vámengedményeket ír elő, valamint rendelkezik a 747/2001/EK rendelet II. mellékletében megállapított, meglévő engedmények megváltoztatásáról, amelyek némelyike a közösségi vámkontingensek és referenciamennyiségek hatálya alá tartozik.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(3) Tietyille maataloustuotteille, joiden osalta voimassa olevia tariffimyönnytyksiä sovelletaan viitemäärien rajoissa, myönnetään uudessa pöytäkirjassa nro 1 vapautus tulleista tariffikiintiöiden rajoissa tai vapautus tulleista ilman määrällisiä rajoituksia.

Hongrois

(3) Az új 1. jegyzőkönyv egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozóan – amelyekre a meglévő vámengedményeket a referenciamennyiségek keretében kell alkalmazni – vámkontingenseken belüli vámmentességet vagy korlátlan mennyiségekre vonatkozó vámmentességet ír elő.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK