Demander à Google

Vous avez cherché: työsuhdeturvasta (Finnois - Hongrois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Hongrois

Infos

Finnois

Joustoturva tarjoaa ihmisille maailmanlaajuistumisen sekä työpaikkojen siirtymisen edessä korkeatasoisen taloudellisen ja sosiaalisen turvan, joka perustuu niihin periaatteisiin, että politiikan painopiste siirretään työsuhdeturvasta työllistymisturvaan ja että ihmisille tarjotaan uudenlaiset henkilökohtaiset mahdollisuudet, jotka perustuvat muutosvalmiuteen rajallisin riskein.

Hongrois

A globalizációt és a gazdasági tevékenységek áthelyezését tekintve a rugalmas biztonság modellje „a foglalkoztatás biztonsága a munkahely biztonsága helyett” elve alapján, illetve „a behatárolt kockázattal járó változtatásra való készség” teremtette új egyéni esélyek által a lakosságnak magas fokú gazdasági és szociális biztonságot nyújt.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

3.6 Tanskalaismallisen joustoturvan ymmärtämiseksi on keskeistä oivaltaa, että joustavuus ja turvallisuus eivät ole välttämättä toistensa vastakohtia. Työantajat ovat perinteisesti toivoneet työmarkkinoille lisää joustavuutta, mikä ei ole ollut yhdistettävissä palkansaajapuolen toiveisiin työsuhdeturvasta ja korkeasta taloudellisesta korvauksesta työttömyyden ja sairauden aikana.

Hongrois

3.6 A rugalmas biztonság rendszere megértésének kulcsa az, hogy a rugalmasság és a biztonság nem jelentenek szükségszerűen ellentéteket. A munkáltatói oldalnak az az igénye, hogy a munkaerőpiacon nagyobb fokú rugalmasság érvényesüljön, valamint a munkavállalói oldal munkahelyi biztonságra, valamint munkanélküliség és betegség esetén megvalósuló magas szintű gazdasági kiegészítő ellátásra vonatkozó igénye hagyományosan összeegyeztethetetlen volt.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Komissio kuuli 27 päivänä syyskuuta 1995 työmarkkinaosapuolia yhteisön tasolla perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollisista yhteisön toimista, jotka liittyvät joustavaan työaikaan ja työntekijöiden työsuhdeturvaan.

Hongrois

A Bizottság 1995. szeptember 27-én a Szerződés 138. cikke (2) bekezdésének megfelelően konzultált a közösségi szintű szociális partnerekkel arról, hogy közösségi szinten milyen intézkedéssorozatot lehetne elfogadni a rugalmas munkaidő és a munkahelyek védelme vonatkozásában.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kannustettava laajakaistaverkkojen käyttöönottoon myös huonojen palveluyhteyksien alueilla tietoon perustuvan talouden kehittämiseksi. Ks. myös yhdennetty suuntaviiva ”Joustavuuden edistäminen yhdessä työsuhdeturvan kanssa sekä työmarkkinoiden segmentoitumisen vähentäminen ottaen työmarkkinaosapuolten asema asianmukaisesti huomioon” (nro 21).

Hongrois

a tudásalapú gazdaság kialakítása érdekében ösztönözniük kell a szélessávú hálózatok alkalmazását, a szolgáltatással rosszul ellátott régiókban is. Lásd még „A rugalmasságnak a foglalkoztatás biztonságával együtt járó elősegítése és a munkaerőpiac szegmentálódásának csökkentése, kellő figyelemmel a szociális partnerek szerepére” című (21. sz.) integrált iránymutatást.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Erityisesti jäsenvaltioiden olisi annettava uusi sysäys vero- ja etuusjärjestelmien uudistamiselle kannustimien parantamiseksi, jotta työn tekeminen saadaan kannattavaksi; lisättävä työmarkkinoiden sopeutumiskykyä yhdistämällä joustava työllistäminen ja työsuhdeturva sekä parannettava työllistettävyyttä sijoittamalla inhimilliseen pääomaan.

Hongrois

A tagállamoknak, különösen, a jobb ösztönzés és a munka kifizetődővé tétele érdekében megújult lendületet kell tanúsítaniuk az adó- és ellátórendszerek reformjában; a foglalkoztatás rugalmasságának és biztonságának összehangolásával növelniük kell a munkaerőpiacok alkalmazkodóképességét; és az emberi erőforrásba való befektetések révén javítaniuk kell a foglalkoztathatóságot.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Ks. myös yhdennetty suuntaviiva ”Joustavuuden edistäminen yhdessä työsuhdeturvan kanssa sekä työmarkkinoiden segmentoitumisen vähentäminen ottaen työmarkkinaosapuolten asema asianmukaisesti huomioon” (nro 21 ja nro 19).

Hongrois

Lásd még „A rugalmasság előmozdítása a foglalkoztatás biztonságával összhangban és a munkaerőpiac szétdaraboltságának csökkentése, kellő figyelemmel a szociális partnerek szerepére” című (21. és 19.) integrált iránymutatást.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Portugalin kansallisen uudistusohjelman osa-alueita, joilla havaittuihin haasteisiin olisi puututtava ensi tilassa, ovat: julkisen talouden vakauttaminen ja vakauttamisen laadun ja kestävyyden parantaminen entisestään sekä julkisten menojen kohdistaminen Portugalin kasvupotentiaalin edistämiseen; koulutusjärjestelmän tehostaminen erityisesti parantamalla koulutustasoa ja vähentämällä koulunkäynnin keskeyttämistä; työsuhdeturvan uudistaminen työmarkkinoiden segmentoitumisen hillitsemiseksi.

Hongrois

A portugál nemzeti reformprogramban szereplő szakpolitikai területek közül a következő területeken kell a kihívásokat kiemelten kezelni: az államháztartás konszolidációja, egyidejűleg minőségének és fenntarthatóságának javítása és az állami kiadások olyan módon való felhasználása, hogy azok elősegítsék Portugália növekedési potenciáljának emelkedését, az oktatási rendszer hatékonyságának javítása, különösen az iskolázottsági szintek emelése és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése útján, a foglalkoztatás védelmének korszerűsítése a munkaerő-piaci szegmentálódás visszafogása érdekében.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

edistää yhdennetyn joustoturvamallin puitteissa elinikäistä oppimista ja uudistaa työsuhdeturvaa, jotta se voisi erityisesti torjua erityyppisiin työsopimuksiin perustuvaa työmarkkinoiden segmentoitumista ja helpottaa siirtymistä määräaikaisista työsopimuksista vakituisiin sopimuksiin.

Hongrois

a rugalmas biztonság integrált szemlélete jegyében javítsa az egész életen át tartó tanulás eredményességét és korszerűsítse a foglalkoztatás védelmét, többek között annak érdekében, hogy ezáltal le tudja küzdeni a munkaerőpiac szerződéstípusok szerinti szegmentáltságát, és megkönnyítse a határozott időre szóló szerződések és a határozatlan idejű szerződések közötti váltást.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

jatkaa työsuhdeturvan uudistamista joustoturvaa koskevan lähestymistavan pohjalta, mukaan lukien lainsäädäntö, jonka avulla vähennetään työmarkkinoiden huomattavaa segmentoitumista.

Hongrois

folytassa a foglalkoztatás védelmének korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseit, a munkaerőpiac szegmentáltságának magas szintjét csökkentő jogszabályokat is ideértve, a rugalmas biztonság szellemében.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

uudistaa yhdennetyn joustoturvamallin mukaisesti työsuhdeturvaa, myös lainsäädäntöä, kaikkien sopimusjärjestelyjen kattamiseksi, keventää edelleen työhön kohdistuvaa verotaakkaa, vahvistaa aktiivista työmarkkinapolitiikkaa ja muuttaa pimeän työn tekemisen virallisiksi työsuhteiksi;

Hongrois

a rugalmas biztonság integrált szemlélete jegyében korszerűsítse a foglalkoztatás védelmét, a jogi szabályozást is ideértve, hogy az lefedje a szerződéses megállapodások valamennyi formáját, csökkentse a munkaerő adóterheit, erősítse meg az aktív munkaerő-piaci szakpolitikákat és a nem bejelentett munkát alakítsa át hivatalosan bejelentett foglalkoztatássá,

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

yhdennetyn joustoturvamallin puitteissa nykyaikaistaa entisestään työsuhdeturvaa, myös lainsäädäntöä, parantaa koulutuksen tehokkuutta ja tasapuolisuutta, erityisesti mukauttaa koulutusta työmarkkinoiden tarpeisiin, kannustaa investoimaan erityisesti ikääntyneiden ja matalan taitotason työntekijöiden koulutukseen ja monipuolistaa korkea-asteen koulutuksen tarjontaa.

Hongrois

a rugalmas biztonság integrált szemlélete jegyében folytassa a foglalkoztatás védelmének korszerűsítését, a jogszabályokat is ideértve, valamint törekedjen az eredményesség és a méltányosság javítására az oktatásban és képzésben, különösen a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés szempontjából, kínáljon ösztönzőket a képzésre fordított befektetésekhez, különösen az idősebb, illetve az alacsonyan képzett munkavállalók esetében, továbbá növelje a felsőfokú oktatási kínálat sokszínűségét.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Joustavuuden ja työsuhdeturvan välille on löydettävä uusi tasapaino, työvoimaosuutta ja investointeja inhimilliseen pääomaan on lisättävä elinikäisen oppimisen kautta, ja yhtä olennaista on parantaa työvoiman terveydentilaa.

Hongrois

Ugyanolyan alapvető jelentőségű az új egyensúlyi állapot kialakítása a rugalmasság és biztonság között, a megnövekedett foglalkoztatáspolitikai részvétel és a befektetés a humán tőkébe az élethosszig tartó tanulás révén, mint a munkaerő egészségi állapotának javítására irányuló szükséglet.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Joustavuuden edistäminen yhdessä työsuhdeturvan kanssa sekä työmarkkinoiden segmentoitumisen vähentäminen ottaen työmarkkinaosapuolten asema asianmukaisesti huomioon seuraavilla tavoilla:

Hongrois

A rugalmasságnak a foglalkoztatás biztonságával együtt járó elősegítése és a munkaerő-piaci szegmentáció csökkentése, kellő figyelemmel a szociális partnerek szerepére, az alábbiak révén:

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tämä edellyttää työllisyyttä tukevia työvoimakustannuksia, työn organisoinnin nykyaikaistamista, ”hyvän työn” tukemista ja hyvin toimivia työmarkkinoita, joilla joustavuus yhdistyy työsuhdeturvaan siten, että voidaan täyttää sekä yritysten että työntekijöiden tarpeet.

Hongrois

Ehhez foglalkoztatásbarát munkaerőköltségekre, a munkaszervezés modern formáira, a „jó munka” elősegítésére és jól működő munkaerőpiacokra van szükség, amelyek egyszerre biztosítják a rugalmasságot és a foglalkoztatás biztonságát mind a vállalkozások, mind a munkavállalók szükségleteinek megfelelően.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

OTEn vakinaisten työntekijöiden nauttima työsuhdeturva perustuu lain 2257/94 2 pykälän 2 momentin b alamomenttiin, jossa vahvistetaan OTEn henkilökuntaa koskevat yleiset säännökset.

Hongrois

A munkaviszony biztonsága, amelyet az OTE munkavállalói a végleges státus révén élvezhettek, az OTE munkavállalóira érvényes általános foglalkoztatási szabályzatot megerősítő 2257/94. törvény 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjából következik.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Niiden näkemyksen mukaan markkinoiden avaamista koskevan poliittisen kompromissin saavuttaminen edellytti, että markkinat avattiin asteittain ja Tieliikelaitoksen henkilöstölle varmistettiin työsuhdeturva.

Hongrois

Véleményük szerint a piac megnyitására vonatkozó politikai kompromisszum csak a piac fokozatos megnyitásával és a Tieliikelaitos alkalmazottai munkahelyének garantálásával volt megvalósítható.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Lisäksi Tieliikelaitokseen siirretylle henkilöstölle järjestettiin työsuhdeturva siirtymäkauden ajaksi. Tielaitosuudistusta koskevassa eduskunnan vastauksessa edellytettiin, ettei henkilökuntaa irtisanota, lomauteta tai pakkosiirretä työssäkäyntialueelta toiselle siirtymäkauden aikana.

Hongrois

Emellett, az átmeneti időszakban a Tieliikelaitos-hoz került alkalmazottak munkahelyét garantálták: a Parlament által a Közúti Szolgálat reformjáról hozott határozat kikötötte, hogy a Tieliikelaitos az átmeneti időszakban nem mondhat fel alkalmazottainak, nem végezhet létszámleépítést és nem kényszerítheti alkalmazottait munkahelyváltásra.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Edistetään joustavuutta ja työsuhdeturvaa sekä vähennetään työmarkkinoiden segmentoitumista siten, että työmarkkinaosapuolten tehtävä otetaan asiaankuuluvasti huomioon.

Hongrois

A rugalmasságnak a foglalkoztatás biztonságával együtt járó elősegítése és a munkaerőpiac szegmentálódásának csökkentése, kellő figyelemmel a szociális partnerek szerepére.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

parantavat työmarkkinoiden joustavuutta ja työllisyysturvaa muun muassa suhteuttamalla palkkakehityksen paremmin tuottavuuden kasvuun, tasapainottamalla työsuhdeturvan ja työllisyysturvan vaatimukset markkinoilla sekä toteuttamalla toimia, joilla edistetään valtioiden rajat ylittävää ja ammattiryhmien välistä työntekijöiden liikkuvuutta.

Hongrois

a munkaerőpiacok rugalmasságának és biztonságának javítása, többek között a bér- és a termelékenységváltozások hatékonyabb összehangolása, a foglalkoztatásvédelem és a biztonság piaci kiegyensúlyozása révén, valamint olyan intézkedések foganatosítása által, amelyek elősegítik a munkaerőnek az országhatárokon átnyúló és a foglalkozások közötti mobilitását.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kreikan kansallisen uudistusohjelman osa-alueita, joilla havaittuihin haasteisiin olisi puututtava ensi tilassa, ovat julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden parantaminen eläkejärjestelmää uudistamalla; julkisen hallinnon nykyaikaistaminen; tehokkaammat toimet työllisyysasteen parantamiseksi, työttömyyden ja pimeän työn vähentämiseksi, työsuhdeturvan nykyaikaistamiseksi ja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi.

Hongrois

A görög nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: javítandó az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága a nyugdíjrendszer reformja révén; modernizálni kell a közigazgatást; erőteljesebb intézkedésekre van szükség a foglalkoztatottsági ráta növelése érdekében; kezelni kell a munkanélküliség és a be nem jelentett munka kérdését, modernizálásra szorul a foglalkoztatás védelme, és elő kell segíteni a munkaerő mobilitását; továbbá javítani kell az oktatás és képzés minőségét, illetve annak a munkaerőpiac alakulására való reagálási képességét.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK