Demander à Google

Vous avez cherché: akateeminen (Finnois - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Maltais

Infos

Finnois

Akateeminen ala

Maltais

Dinja akkademika

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Akateeminen ala

Maltais

Ri_11erka Universitarja

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tutkintojen akateeminen tunnustaminen

Maltais

Rikonoxxi-mentakkademikuta‘ diplomi

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

CARnet (Kroatian akateeminen tutkimusverkosto),

Maltais

CARnet (Netwerk Akkademiku u ta' Riċerka Kroat),

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Katso myös ”Tutkintojen akateeminen tunnustaminen”.

Maltais

Ara wkoll ‘Rikonoxximent Akkademiku ta’ Diplomi’.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Akateeminen vaihtotoiminta ja kumppanuudet eri puolilla maailmaa

Maltais

Skambji akkademiċi u sħubiji madwar id-dinja

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

6 1 0 5 -Akateeminen arviointi: SCM -p.m. -30100 ---

Maltais

6 1 0 5 -Evalwazzjoni akkademika ta'l-SCM -p.m. -30100 ---

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

c) tutkimuksen, tieteen ja teknologian kehityksen alalla, akateeminen jatkokoulutus ja johtajien ja teknisen henkilöstön koulutus tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä;

Maltais

(ċ) fl-oqsma ta'l-iżvilupp tar-riċerka, ix-xjenza u t-teknoloġija, it-taħriġ ta'wara gradwazzoni u t-taħriġ għall-persunal maniġerjali u tekniku fl-istituzzjonijiet tar-riċerka u l-intrapriżi;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut ohjaavat periaatteet, joita EKP:n johtokunnan jäsenet noudattavat viestiessään yksityisen sektorin, akateemisen yhteisön sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Maltais

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum qiegħed jippubblika dokument li jfisser fil-qosor il-prinċipji gwida li għandhom isegwu l-membri tal-Bord Eżekuttiv tiegħu meta jikkomunikaw ma’ rappreżentanti tas-settur privat, il-komunità akkademika u s-soċjetà ċivili.

Dernière mise à jour : 2017-04-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

edistetään Euroopan yhdentymistä käsittelevää opetusta ja tutkimusta alaan erikoistuneiden tutkijoiden, oppijoiden ja kansalaisten keskuudessa kaikkialla maailmassa erityisesti perustamalla Jean Monnet -oppituoleja ja toteuttamalla muuta akateemista toimintaa sekä antamalla apua muuhun tietämyksen syventämiseen korkeakouluissa;

Maltais

jippromwovu l-istruzzjoni u r-riċerka dwar l-integrazzjoni Ewropea dinjija fost akkademiċi speċjalizzati, dawk li qed jitgħallmu u ċittadini, b’mod partikolari permezz tal-ħolqien tal-Katedri Jean Monnet u attivitajiet oħra akkademiċi, kif ukoll billi jipprovdu għajnuna għal attivitajiet oħra ta’ tiswir ta’ għarfien f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

tutkintotodistusten akateemisen tunnustamisen kansalliset tiedotuskeskukset (NARIC), Eurydice- ja Euroguidance- verkostot sekä kansalliset Europass-keskukset.

Maltais

in-NARIC, in-netwerks Eurydice u Euroguidance, u ċ-Ċentri Nazzjonali Europass.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Euroopan nuorisofoorumin, tutkintotodistusten akateemisen tunnustamisen kansallisten tiedotuskeskusten (NARIC), Eurydice-, Euroguidance- ja Eurodesk-verkostojen sekä kansallisten eTwinning-tukipalvelujen, kansallisten Europass-keskusten ja naapuruusmaiden kansallisten tiedotustoimistojen toiminta on olennaisen tärkeää ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta erityisesti siksi, että ne antavat komissiolle säännöllisesti ajantasaista tietoa toiminta-aloistaan ja tiedottavat ohjelman tuloksista unionissa ja ohjelmaan osallistuvissa kumppanimaissa.

Maltais

L-azzjoni tal-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej, iċ-Ċentri ta’ Informazzjoni dwar Rikonoxximent Akkademiku Nazzjonali (NARIC), in-netwerks Eurydice, Euroguidance u Eurodesk, kif ukoll is-Servizzi Nazzjonali ta' Appoġġ għall-eTwinning, iċ-Ċentri Nazzjonali Europass u l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Informazzjoni fil-pajjiżi tal-viċinat hija essenzjali sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-Programm, b'mod partikolari billi jipprovdu lill-Kummissjoni b’informazzjoni regolari u aġġornata dwar l-oqsma varji tal-attività u permezz tad-disseminazzjoni tar-riżultati tal-Programm fl-Unjoni u fil-pajjiżi sħab.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kumppanit päättävät, voivatko kumppanina olevat yleishyödylliset yhteisöt julkaista yksin omistamaansa uutta tietoa osana akateemista toimintaansa. Jos näin päätetään, julkaisutoiminnassa on toteutettava 3.3 ja 3.4 kohdan mukaiset riittävät uuden tiedon suojausmenettelyt.

Maltais

Is-soċji għandhom jindirizzaw il-kwistjoni ta' jekk soċji li huma istituzzjonijiet mingħajr qligħ jistgħux, għal skopijiet akkademiċi, jippubblikaw patenti derivati li tagħhom huma l-uniċi proprjetarji, sakemm jittieħdu miżuri adegwati għall-protezzjoni tal-patenti derivati skond l-Artikoli 3.3 u 3.4.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tieteellisen neuvoston muodostavat molempia sukupuolia ja eri ikäryhmiä edustavat arvostetut tieteenharjoittajat, insinöörit ja akateemisen maailman edustajat, joilla on asianmukainen asiantuntemus, jotka varmistavat edustettuina olevien tutkimusalojen moninaisuuden ja jotka toimivat yksityishenkilöiden ominaisuudessa edustamatta minkään ulkopuolisen tahon etuja.

Maltais

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun kompost minn xjentisti, inġiniera u akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u b’kompetenza xierqa, kemm ta' nisa kif ukoll irġiel minn gruppi ta' età differenti, li jiżguraw diversità ta’ oqsma ta’ riċerka, jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, indipendentement minn interessi estranji.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

’korkeakoululla’ kaikkia julkisen sektorin elimiä, jotka tarjoavat akateemiseen loppututkintoon johtavaa keskiasteen jälkeistä korkea-asteen koulutusta.”

Maltais

“università” tfisser entità tas-settur pubbliku li tipprovdi edukazzjoni ogħla ta’ skola postsekondarja li twassal għal lawrji akkademiċi.”.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Lujittamalla yrittäjyysajattelua se integroi kehitteillä olevat teknologiat uusiin arvoketjuihin ja tukee akateemisen tutkimuksen tulosten muuntamista tuotteiksi ja palveluiksi.

Maltais

Bit-tisħiħ tal-ħsieb intraprenditorjali din tintegra t-teknoloġiji emerġenti ma’ katini ta’ valur ġodda u tappoġġja t-traduzzjoni ta’ riċerka akkademika fi prodotti u servizzi.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Alan osaamis- ja innovaatioyhteisön olisi toimittava samansuuntaisesti muiden unionin toimien kanssa keskittyen edistämään tietämys- ja huippuosaamiskeskusta, joka perehtyy kestävän avolouhoksilla, kaivoksissa ja avomerellä tapahtuvan sekä urbaanin kaivostoiminnan ja kaatopaikkalouhinnan, raaka-aineiden hallinnan, kierrätysteknologian, käytön jälkeisen käsittelyn, materiaalien korvaamisen ja avoimen kaupan sekä raaka-aineiden globaalin hallinnan akateemiseen, tekniseen ja käytännön koulutukseen ja tutkimukseen.

Maltais

F’allinjament ma’ attivitajiet oħra tal-Unjoni, KGħI f’dan il-qasam għandha tikkonċentra fuq it-trawwim ta’ nukleu tal-għarfien u ċentru ta’ kompetenzi dwar edukazzjoni u riċerka akkademika, teknika u prattika f’xogħol f’minjieri sostenibbli tal-wiċċ, taħt l-art u fl-ibħra, tħaffir urban u ta’ landfills, ġestjoni ta’ materjal, teknoloġiji ta’ riċiklaġġ, sostituzzjoni ta’ materjal u kummerċ miftuħ, kif ukoll governanza globali fil-materja prima.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Akateemi-

Maltais

Dinja

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Akateemista vapautta kunnioitetaan.

Maltais

Il-libertà akkademika għandha tiġi rispettata.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Direktiivin 89/48 järjestelmässä tutkintotodistuksia vertaillaan, jotta asianomaiset henkilöt voisivat ryhtyä harjoittamanaan tiettyjä säänneltyjä ammatteja eri jäsenvaltioissa.Tällaista harkintaa ei pidä sekoittaa siihen, että eri jäsenvaltioissa saatujen muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen akateemista arvoa arvioidaan Euroopan yhteisöjen toimielimissä olevan viran palkkaluokan määrittämiseksi.

Maltais

Fis-sistema pprovduta mid-Direttiva 89/48, ilparagun tad-diplomi jsir sabiex jiġu stabbiliti r-rekwiżiti, meħtieġamid-diversi Stati Membri, għall-aċċess għal ċerti attivitajiet professjonali regolati. Din l-evalwazzjoni m’għandhiex tiġi mfixkla mal-evalwazzjoni tal-valur universitarju rispettiv tat-titoli miksuba fid-diversi Stati Membri li ssir sabiex jiġi ddeterminat il-grad marbut ma’impjieg fi ħdan istituzzjoni talKomunitajiet Ewropej.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK