Demander à Google

Vous avez cherché: ohjelmointijärjestelmät (Finnois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Néerlandais

Infos

Finnois

KL-ONE/KL-TWO-ohjelmointijärjestelmät

Néerlandais

KL-ONE/KL-TWO

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Oliopohjainen Lisp-ohjelmointijärjestelmä

Néerlandais

LOOPS

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

tehokkaan funktionaalisen ohjelmointijärjestelmän kehittäminen koerakentamisen tueksi

Néerlandais

ontwikkeling van een doeltreffend functioneel programmeersysteem ter ondersteuning van prototyping

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Monivuotinen ohjelmointijärjestelmä käsittää painopisteiden lisäksi hallinnointi-, päätöksenteko-, tarkastus- ja todentamismenettelyt.

Néerlandais

Dit meerjarige programmeringssysteem omvat de prioriteiten en een beheers-, besluitvormings-, audit- en certificeringsproces.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Monivuotinen ohjelmointijärjestelmä käsittää painopisteiden lisäksi hallinnointi-, päätöksen teko-, tarkastus- ja todentamismenettelyt.

Néerlandais

Dit meerjarig programmeringssysteem omvat de prioriteiten en een beheers-, besluitvormings-, audit- en certificeringsproces.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Monivuotinen ohjelmointijärjestelmä käsittää ensisijaisten tavoitteiden lisäksi hallinnointi-, päätöksenteko-, tarkastus- ja todentamismenettelyt.

Néerlandais

Dit meerjarig programmeringssysteem omvat de prioriteiten en een beheers-, besluitvormings-, controle- en certificeringsproces.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Monivuotinen ohjelmointijärjestelmä käsittää painopisteiden lisäksi hallinnointi-, päätöksenteko-, tarkastus- ja todentamismenettelyt.

Néerlandais

Dit meerjarig programmeringssysteem omvat de prioriteiten en een beheers-, besluitvormings-, audit- en certificeringsproces.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Ohjelmointijärjestelmä ja sisällönkehitystyökalu

Néerlandais

Programmeeromgeving en hulpprogramma voor databeheer en ontwikkeling

Dernière mise à jour : 2014-08-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Cotonoun sopimuksen perusteella toteutettavassa yhteistyössä AKT-valtioiden kanssa on puolestaan keskitytty yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan uuden ohjelmointijärjestelmän käyttöönottoon.

Néerlandais

Met het oog op een betere onderlinge samenhang heeft de Unie zich voorts beraden over de koppeling tussen noodhulp, wederopbouw en ont wikkeling op lange termijn.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Vuodelle 2001 oli ominaista sopimuksen eräiden määräysten, erityisesti yhdeksänteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavan uuden ohjelmointijärjestelmän sekä yhteistyön keskeyttämistä koskevan artiklan, ennakoiva täytäntöönpano odoteltaessa sitä, että jäsenvaltiot ratifioivat Cotonoun sopimuk sen^).

Néerlandais

Tot de ratificering van de Overeenkomst van Cotonou^) door de lidsta­ten werd het jaar 2001 gekenmerkt door de vervroegde tenuitvoerlegging van en­kele bepalingen ervan en in het bijzonder van het nieuwe, voor het negende EOF geldende programmeringssysteem en van het artikel over de mogelijkheden om de samenwerking te onderbreken.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti valmiista hankkeista koostuvan otoksen, tutki uusien hankkeiden ohjelmointijärjestelmää ja perehtyi hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän toimintaan (ks. kohdat 9ja 10).

Néerlandais

De Rekenkamer controleerde een steekproef vanvoltooide projecten, hetsysteemvoor hetprogrammerenvannieuweprojecten, endewerkingvanhetgedecentraliseerd uitvoeringssysteem(zie de paragrafen 9 en 10).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Koheesiorahasto ja ETKR noudattaisivat yhtä ja ainoaa ohjelmointijärjestelmää liikenne- ja ympäristöalan yhdyskuntarakenteiden hallinnoinnissa.

Néerlandais

Het aantal Fondsen zou beperkt worden tot drie (EFRO, ESF en het Cohesiefonds) in vergelijking met de huidige zes (zie Kader op het einde van dit deel).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Se on myös mukana aloitteissa, joiden tarkoituksena on parantaa ohjelmointijärjestelmiä sekä niiden sisältöä, luoda politiikkojen arviointiohjelmia ja määritellä arviointitulosten palautteiden hyö­dyntämisjärjestelmiä.

Néerlandais

De Dienst wordt tevens betrokken bij de initiatieven ter verbetering van de programmeringssystemen en hun inhoud, de opstelling van programma's voor het eva­lueren van het beleid en de vaststelling van mecha­nismen voor terugkoppeling na de evaluatie.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Se on myös mukana aloitteissa, joiden tarkoituksena on parantaa ohjelmointijärjestelmiä sekä niiden sisältöä, luoda politiikkojen arviointiohjelmia ja määritellä arviointitulosten palautteiden hyö­dyntämisjärjestelmiä.

Néerlandais

De bestuursraad keurt met name het jaarlijks werkpro­gramma en het jaarverslag van de activiteiten van de Dienst, het jaarlijks budget (inclusief de jaarlijkse ramingen van het Europees Ontwikkelingsfonds)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Ohjelmointijärjestelmää voisi yksinkertaistaa seuraavalla tavalla:

Néerlandais

Elk jaar zouden de Europese Instellingen de voortgang van de strategische prioriteiten en de behaalde resultaten onderzoeken, en dit op basis van een verslag van de Commissie dat de voortgangsrapporten van de Lidstaten samenvat.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Kuitenkin kahden ohjelmointijärjestelmän, hallinnoinnin ja valvonnan, yhteiseloa, joista yksi perustui rakennerahastojen asetuksiin ja toinen EMOTR-takuuseen, on jäsenvaltioissa usein pidetty vaikeuksien ja jäykkyyden aiheuttajana ja vaikeana ymmärtää Tavoite 1 -alueilla ja Tavoite 1 -alueiden ulkopuolisilla alueilla.

Néerlandais

Er zijn twee programmeringssystemen die naast elkaar bestaan, één voor beheer en één voor controle. Het ene systeem is gebaseerd op de verordeningen van de Structuurfondsen en het andere op die van het EOGFL-Garantie.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK