Vous avez cherché: trombosyyttimäärä (Finnois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Néerlandais

Infos

Finnois

trombosyyttimäärä

Néerlandais

aantal trombocyten

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

hiiri - ja rottatutkimuksissa havaittiin pienentynyt trombosyyttimäärä.

Néerlandais

bij studies bij muizen en ratten werden verminderde aantallen bloedplaatjes waargenomen.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

trombosyyttimäärä oli pienimmillään kunkin velcade- hoitosyklin päivänä 11.

Néerlandais

het aantal bloedplaatjes was het laagst op dag 11 van elke cyclus van de velcade-behandeling.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

mabthera- monoterapian aikana on harkittava säännöllistä täydellisen verenkuvan seurantaa mukaan lukien trombosyyttimäärä.

Néerlandais

tijdens monotherapie met mabthera dient te worden overwogen in hoeverre het noodzakelijk is regelmatig het volledig bloedbeeld, waaronder bloedplaatjes, te bepalen.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

tämän seurauksena tietyn annoksen aikaansaama pitoisuus seerumissa on pieni, jos potilaan trombosyyttimäärä on suuri, ja päinvastoin.

Néerlandais

daarom worden voor een gegeven dosis, patiënten met een hoog trombocytenaantal geassocieerd met lage serumconcentraties en omgekeerd.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

neorecormon- hoidon aikana kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden veren trombosyyttimäärä voi annosriippuvaisesti jonkin verran lisääntyä viitealueen puitteissa varsinkin laskimoon annon jälkeen.

Néerlandais

bij patiënten met chronisch nierfalen kan een matige verhoging optreden van het aantal trombocyten tijdens de behandeling met neorecormon.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

trombosyytit: trombosyyttimäärä kohoaa 4 päivän sisällä kapselimuotoisen xagrid- hoidon lopettamisesta ja se palaa hoitoa edeltävälle tasolle 10– 14 vuorokauden kuluessa.

Néerlandais

trombocyten: de trombocytentelling zal binnen 4 dagen na het staken van de behandeling met xagrid toenemen en zal daarna binnen 10 tot 14 dagen terugkeren naar de waarden van vóór de behandeling.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

lumevertailututkimuksissa neljän ensimmäisen tutkimusviikon jälkeen trombosyyttimäärä pysyi tasolla ≥ 50 x 109/ l kuuden kuukauden hoitojakson loppuun asti 50– 70 prosentilla romiplostiimia saaneista potilaista.

Néerlandais

na de eerste 4 weken van het onderzoek handhaafde romiplostim in de placebogecontroleerde onderzoeken trombocytenaantallen ≥ 50 x 109/ l bij 50% tot 70% van de patiënten gedurende de behandelperiode van 6 maanden.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Finnois

kun romiplostiimihoitoa on jatkettu neljä viikkoa suurimmalla sallitulla viikkoannoksella (10 µg/ kg), hoito lopetetaan, ellei trombosyyttimäärä nouse tasolle, joka riittää estämään kliinisesti merkittävät verenvuodot.

Néerlandais

behandeling met romiplostim dient te worden gestaakt wanneer na vier weken behandeling met romiplostim met de hoogste wekelijkse dosering van 10 μ g/ kg het trombocytenaantal niet gestegen is tot een niveau dat voldoende is om klinisch relevante bloedingen te voorkomen.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Finnois

annoksia säädettiin trombosyyttimäärän (50– 200 x 109/ l) ylläpitämiseksi.

Néerlandais

de doseringen werden aangepast om (50 tot 200 x 109/ l) trombocytenaantallen te handhaven.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Finnois

lenalidomidihoitoa ei saa aloittaa, mikäli absoluuttinen neutrofiilimäärä (absolute neutrophil counts, anc) on < 1, 0 x 109/ l, ja/ tai trombosyyttimäärä on < 75 x 109/ l tai riippuen plasmasolujen luuydininfiltraatiosta < 30 x 109/ l.

Néerlandais

de behandeling met lenalidomide mag niet worden gestart als het absolute aantal neutrofielen (absolute neutrophil count, anc) < 1,0 x 109/l en/of het aantal trombocyten < 75 x 109/l of - afhankelijk van de infiltratie van beenmerg door plasmacellen - het aantal trombocyten < 30 x 109/l is.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

melko harvinaiset trombosyyttimäärän pieneneminen syketiheyden suureneminen hematokriittiarvon pieneneminen hemoglobiiniarvon pieneneminen

Néerlandais

soms verlaagd aantal trombocyten snellere hartslag lagere hematokrietwaarde lagere hemoglobinewaarde

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

absoluuttinen neutrofiilimäärä pienentynyt, veren amylaasiarvo kohonnut, veren kolesteroliarvo kohonnut, veren kreatiniiniarvo kohonnut, veren glukoosipitoisuus suurentunut, veren ureatyppiarvo kohonnut, verenglukoosin paastoarvo kohonnut, glukoosia virtsassa, hdl- pitoisuus suurentunut, ldl- pitoisuus suurentunut, trombosyyttimäärä pienentynyt, punasoluja virtsassa, painonnousu, valkosolumäärä pienentynyt tahaton yliannos †

Néerlandais

verlaagde absolute neutrofiele telling, verhoogde bloedamylase, verhoogd bloedcholesterol, verhoogd bloedcreatinine, verhoogd bloedglucose, verhoogd bun, nuchter bloedglucose verhoogd, glucose aanwezig in urine, verhoogd hdl, verhoogd ldl, minder trombocyten, positief op rode bloedcellen in urine, gewichtstoename, minder witte bloedcellen

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

anc- arvon ja/ tai trombosyyttien määrän pieneneminen ≤ 50%: iin lähtötasosta potilailla, joilla hoidon alkaessa lähtötason anc ≤ 250/ μl ja/ tai lähtötason trombosyyttimäärä ≤ 25 000/ μl

Néerlandais

≥ 50% daling van de uitgangswaarde in patienten met een uitgangswaarde anc ≤ 250 /μ l en/of een uitgangswaarde van bloedplaatjes aantallen ≤ 25.000 /μ l

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

anc- arvon ja/ tai trombosyyttien määrän pieneneminen ≤ 50%: iin lähtötasosta potilailla, joilla hoidon alkaessa lähtötason anc ≤ 250/ μl ja/ tai lähtötason trombosyyttimäärä ≤ 25 000/ μl ensimmäinen ilmaantuminen

Néerlandais

≥ 50% daling van de uitgangswaarde in patienten met een uitgangswaarde anc ≤ 250 /μ l en/of een uitgangswaarde van bloedplaatjes aantallen ≤ 25.000 /μ l

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

vaikutus trombosyyttimäärään on voimakkaimmillaan noin 10– 14 vuorokauden kuluttua.

Néerlandais

de tijd tot het maximale effect op het trombocytenaantal bedraagt ongeveer 10-14 dagen, en is onafhankelijk van de dosering.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

jos potilas sai jotakin varahoitoa, häntä ei voitu määritellä viikoittaisen vasteen saavuttaneeksi 8 seuraavan viikon aikana. d varahoidolla tarkoitetaan mitä tahansa hoitoa, jolla pyritään suurentamaan trombosyyttimäärää.

Néerlandais

de patiënt kan geen wekelijkse respons hebben binnen 8 weken nadat hij rescuemedicatie heeft ontvangen. d rescuebehandelingen worden gedefinieerd als behandelingen toegediend om trombocytenaantal te verhogen.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

romiplostiimin pitoisuus seerumissa näyttää olevan kääntäen verrannollinen trombosyyttimääriin.

Néerlandais

de serumspiegels van romiplostim blijken omgekeerd evenredig met de trombocytenaantallen.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

kuten muillakin nikotiinihappoa sisältävillä lääkevalmisteilla pelzontilla (2000 mg/ 40 mg) tehdyissä kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa on todettu veren glukoosin paastoarvon nousua (nousu (mediaani) noin 0, 22 mmol/ l (4 mg/ dl)) ja virtsahappopitoisuuden suurenemista (keskimääräinen muutos lähtötasosta +14, 7%) sekä trombosyyttimäärän pienenemistä (keskimääräinen muutos lähtötasosta - 14, 0% (ks. kohta 4. 4).

Néerlandais

net als met andere geneesmiddelen met nicotinezuur zijn er in gecontroleerde klinische studies met pelzont (2000 mg/40 mg) verhogingen van het nuchtere glucose (mediane verhoging van ongeveer 0,1 mmol/l) en urinezuur (gemiddelde verandering t.o.v. baseline van + 14,7%), en verlagingen van de trombocytentelling (gemiddelde verandering t.o.v. baseline -14,0%) gemeld (zie rubriek 4.4).

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

tämä trombosyyttimäärän pieneneminen ei aiheuttanut kliinisiä merkkejä.

Néerlandais

deze daling resulteerde niet in klinische tekenen.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK