Vous avez cherché: ympäristötietojärjestelmän (Finnois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Néerlandais

Infos

Finnois

tulevien viiden vuoden aikana otamme käyttöön uuden apuvälineen, yhteisen ympäristötietojärjestelmän seis.

Néerlandais

in de komende vijf jaar zullen we het aantal toepassingen nog verder uitbreiden via het gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem (seis) om een brede reeks mondiale en plaatselijke milieumonitoringdiensten te kunnen bieden.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

kestävän kehityksen edistämiseksi afrikassa ytk perusti ympäristötietojärjestelmän, joka tuottaa tietoa ravinnontarpeista tai avustustöiden edistymisestä luonnonkatastrofien ja muiden hätätilanteiden jälkeen.

Néerlandais

dit heeft in 2005 geleid tot standpun- ten van het europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio’s.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

• tarjota pääsy entistä säännöllisemmin päivitettäviin tietoihin ja mahdollisuuksien mukaan lähes reaaliaikaisiin tietoihin ympäristötiedon ajantasaisuuden kohentamiseksi yhteisen ympäristötietojärjestelmän ja ympäristötietokeskusten kautta

Néerlandais

• toegang verschaffen tot vaker bijgewerkte informatie en waar mogelijk 'near real-time' gegevens om de timing van milieuinformatie te verbeteren via het gemeenschappelijke milieu-informatiesysteem (seis) en de thematische milieugegevenscentra.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

yhteisen ympäristötietojärjestelmän kehittäminen kahdensuuntaisen viestinnän mahdollistavaksi alustaksi on erittäin haasteellista. tavoitteena on, että käyttäjät voivat syöttää järjestelmään tietoa ja levittää sitä eteenpäin.

Néerlandais

een belangrijke visie is seis te ontwikkelen tot een platform voor twee-richting communicatie, dat gebruikers in staat stelt informatie te uploaden en te delen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

gmes antaa merkittävän tuen ympäristön seurannalle ja arvioinnille ja edistää komission ja jäsenvaltioiden yhdessä kehittämän yhteisen ympäristötietojärjestelmän täytäntöönpanoa. sillä kohennetaan ympäristötiedon laatua ja saatavuutta sekä virtaviivaistetaan ja järkiperäistetään ympäristöraportointia.

Néerlandais

gmes zal aanzienlijke steun bieden voor monitoring en evaluatie van het milieu en zal bijdragen aan de uitvoering van het gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem dat momenteel door de commissie en de lidstaten wordt opgezet. het zal de kwaliteit en de toegankelijkheid van de milieu-informatie verbeteren en de milieurapportage stroomlijnen en rationaliseren.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevien tietojen keräämistä, hallintaa, jakamista ja uudelleenkäyttöä yksinkertaistetaan, virtaviivaistetaan ja nykyaikaistetaan, mukaan lukien yhteisen ympäristötietojärjestelmän kehittäminen ja soveltaminen;

Néerlandais

vereenvoudiging, afstemming en modernisering van de milieu- en klimaatveranderingsgegevens en verzameling, beheer, uitwisseling en hergebruik van informatie, inclusief de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem (shared environmental information system);

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

eea pyrkii edistämään tekniikan, etenkin internetin, käyttöä ja sen vuorovaikutusta ympäristön kanssa euroopan yhteisen ympäristötietojärjestelmän (seis) myötä.”

Néerlandais

het ema tracht met het gemeenschappelijke milieuinformatiesysteem voor europa (seis) de technologie, en met name het internet, in nieuwe richtingen te sturen wat de interactie met het milieu betreft.”

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(15) metsien ja ympäristövuorovaikutusten seuranta voi tuottaa yhteisön metsien suojelua tukevaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa ainoastaan, jos tiedot kerätään yhdenmukaisia menetelmiä noudattaen. tällainen yhteisön tasolla vertailtavissa oleva tieto voi osaltaan auttaa luomaan yhteisen tietoalustan, joka sisältää yhteisten ympäristötietojärjestelmien eri lähteistä peräisin olevaa paikkatietoa. sen vuoksi on aiheellista laatia käsikirjoja, joissa määritetään metsän tilan seurannassa sovellettavat menetelmät, käytettävät tietomuodot sekä tietojen käsittelyä koskevat säännöt.

Néerlandais

(15) de bewaking van bossen en milieu-interacties kan alleen betrouwbare en vergelijkbare informatie voor de bescherming van de bossen in de gemeenschap opleveren als de gegevens volgens geharmoniseerde methoden worden verzameld. vergelijkbare informatie op communautair niveau zal bijdragen tot de totstandkoming van een platform met ruimtelijke gegevens uit verschillende bronnen van gemeenschappelijke milieu-informatiesystemen. om die reden moeten handleidingen worden opgesteld waarin de bij het bewaken van de toestand van de bossen te gebruiken methoden, het formaat van de gegevens en de regels voor het bewerken van de gegevens worden vastgelegd.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-eu:n tarpeita varten on kehitettävä tehokkaampi ja avoimempi yhteinen ympäristötietojärjestelmä, joka perustuu nykyaikaiseen teknologiaan. tällaisen järjestelmän tulisi palvella sekä kansallisia että eu:n laajuisia tarpeita ja lisäksi kansalaisten tarpeita laajentuneessa eu:ssa. euroopan ympäristökeskuksella ja sen laajoilla verkostoilla voi tässä yhteydessä olla hyödyllinen rooli.

Néerlandais

-er moet met gebruikmaking van moderne technologie een doeltreffender en transparanter gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem worden ontwikkeld dat in de behoeften van de eu voorziet. een dergelijk systeem dient tegemoet te komen aan de behoeften van de lidstaten zowel als aan die van de unie en, last but not least, aan die van alle eu-burgers in de uitgebreide unie. het europees milieuagentschap, dat over uitgebreide netwerken beschikt, kan in dit verband een belangrijke rol spelen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

ympäristötietojärjestelmä

Néerlandais

milieu-informatiesysteem

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

yhteinen ympäristötietojärjestelmä

Néerlandais

gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

maailmanlaajuiset ympäristötietojärjestelmät

Néerlandais

wereldwijde milieu-informatiesystemen

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

soveltamalla edelleen yhteisen ympäristötietojärjestelmän [71] periaatetta ”tuota kerran, käytä usein” sekä inspire [72] - ja copernicus [73] -järjestelmissä ja muissa eurooppalaisissa ympäristötietojärjestelmissä (kuten luonnon monimuotoisuutta koskeva eurooppalainen tietojärjestelmä (bise) ja euroopan vesitietojärjestelmä (wise)) käytettäviä yhtenäisten paikkatietojen keräämisen ja yhdistämisen yhteisiä lähestymistapoja ja standardeja estetään osaltaan päällekkäisiä toimia ja poistetaan viranomaisilta tarpeetonta hallinnollista taakkaa. sama tavoite on myös pyrkimyksillä virtaviivaistaa asiaankuuluvien säädösten raportointivelvoitteita.

Néerlandais

verdere uitvoering van het in het gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem [71] genoemde beginsel van „eenmaal produceren en meermaals gebruiken” en de gemeenschappelijke benaderingen en standaarden voor het verwerven en samenvoegen van coherente ruimtelijke informatie op grond van de inspire- [72] en copernicus [73]-systemen, alsmede andere milieu-informatiesystemen voor europa (bijvoorbeeld het biodiversiteitsinformatiesysteem voor europa (bise) en het waterinformatiesysteem voor europa (wise)), draagt bij aan het vermijden van dubbel werk en neemt elke onnodige administratieve last bij de overheidsinstanties weg. hetzelfde geldt voor inspanningen om de verslagleggingsverplichtingen op grond van de verschillende relevante onderdelen van de wetgeving te stroomlijnen.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

ympäristötietojärjestelmät

Néerlandais

milieu-informatiesystemen

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

sarja yleiseurooppalaisia ministerikokouksia, jotka pidettiin dublinissa (1990), dobfisin linnassa (1991) ja luzernissa (1993), osoitti olevan tarvetta yhdistää koko euroopan ympäristötietojärjestelmät.

Néerlandais

tevens zullen er nauwe betrekkingen worden aan geknoopt met andere directoraten-generaal, om de integratie van milieukennis in het beleidsvormingsproces op andere terreinen soepeler te doen verlopen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

• tarjoamalla ajantasaisia ja mahdollisuuksien mukaan lähes reaaliaikaisia, laadunhallinnan avulla varmistettuja tietoja, karttoja, indikaattoreita sekä sujuvan pääsyn ympäristön ilmanlaatua käsitteleviin verkkosivustoihin yhteisen ympäristötietojärjestelmän ja eyk:n ilman tietokeskuksen kautta,

Néerlandais

• jaarlijkse beoordelingen te leveren van ozonniveaus in de zomer (in overeenstemming met de richtlijn

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

ympäristötietojärjestelmät ovat virallisia tapoja saada tietoa, käsitellä tätä tietoa ja sen jälkeen viestiä tavoitellun yleisön kanssa.

Néerlandais

milieu-informatiesystemen zijn geformaliseerde manieren om toegang te krijgen tot gegevens, deze gegevens te manipuleren en vervolgens over te brengen aan het beoogde publiek.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

4.1 yhteinen ympäristötietojärjestelmä

Néerlandais

4.1 gezamenlijk systeem voor milieuinformatie (seis)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

helmikuussa 2008 euroopan komissio hyväksyi tiedonannon, jossa se ehdotti nykyisten ympäristötietojärjestelmien parantamista, nykyaikaistamista ja tehostamista uuden euroopan yhteisen ympäristötietojärjestelmän (seis, shared environmental information system) avulla.

Néerlandais

in februari 2008 nam de europese commissie een mededeling aan die voorstelde om de huidige milieu-informatiesystemen te verbeteren, te moderniseren en te stroomlijnen door een gezamenlijk milieu-informatiesysteem voor europa op te richten (shared environmental information system — seis).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

• tarjoamalla yhteisen ympäristötietojärjestelmän (seis) ja eyk:n ilmastonmuutoksen tietokeskuksen välityksellä tietoja ja indikaattoreita, jotka on kerätty eri maista ilmastonmuutoksen hillintää koskevan eu:n lainsäädännön mukaisesti ja joilla tuetaan eurooppalaisia raportointialoitteita, kuten eu:n vuotuista kasvihuonekaasuselvitystä, sekä tarjoamalla entistä ajantasaisempia arvioita, joihin kirjataan kattavasti päästöhyvitykset kioton sopimuksen ja eu:n lainsäädännön mukaisesti, kasvihuonekaasupäästöjen indikaattorien säännöllisiä päivityksiä ja vuotuisia analyyseja kioton sopimukseen sisältyvien vuosien 2008–2012 tavoitteita ja mahdollisia uusia tavoitteita koskevien

Néerlandais

• via seis en het milieugegevenscentrum van het ema voor klimaatverandering gegevens, informatie en indicatoren te verschaffen die in de afzonderlijke landen worden verzameld overeenkomstig de toepasselijke europese wetgeving voor de bestrijding van klimaatverandering, ter ondersteuning van europese rapportagemaatregelen, zoals de jaarlijkse broeikasgasinventarisatie van de eu, en meer actuele schattingen, de volledige boekhoudkundige verwerking van emissierechten in overeenstemming met de kyoto- en eu-voorschriften, regelmatige actualisering van

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK