Demander à Google

Vous avez cherché: liikenneonnettomuuksia (Finnois - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Slovaque

Infos

Finnois

Onnettomuusrekisteröintilaitetta käytetään yleensä rekonstruoitaessa liikenneonnettomuuksia.

Slovaque

Záznamník údajov o zrážke sa všeobecne používa na rekonštrukciu nehody na ceste.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kaikkia liikenneonnettomuuksia ei kirjata ja tallenneta tietokantoihin.

Slovaque

Nie všetky dopravné nehody sa evidujú a uchovávajú v databáze.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Yksittäisissä tapauksissa äkilliset nukahtelut ovat tapahtuneet ajaessa ja aiheuttaneet liikenneonnettomuuksia.

Slovaque

V zriedkavých prípadoch sa vyskytlo „ náhle zaspanie “ počas jazdy, čo následne spôsobilo dopravnú nehodu.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

On arvioitu, että tieliikennelakien täydellinen noudattaminen voisi vähentää liikenneonnettomuuksia 50 prosenttia.

Slovaque

Odhaduje sa, že úplne dodržiavanie dopravných predpisov by mohlo znížiť výskyt dopravných nehôd o 50 %.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Yhteisen kannan 28 artiklassa sovelletaan eri näkökulmaa kuin muutetun ehdotuksen 24 artiklassa ja parlamentin tarkistuksessa 53, erityisesti suhteessa vuonna 1971 tehtyyn liikenneonnettomuuksia koskevaan Haagin yleissopimukseen.

Slovaque

Článok 28 spoločnej pozície je v porovnaní s článkom 24 zmeneného a doplneného návrhu, ktorý vychádzal zo zmeny a doplnenia 53 Európskeho parlamentu, založený na odlišnej perspektíve, najmä pokiaľ ide o vzťah k Haagskemu dohovoru z roku 1971 o práve použiteľnom na dopravné nehody.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Uhrien [2] etsintä, paikallistaminen ja pelastaminen raunioista (esimerkiksi sortuneista rakennuksista ja liikenneonnettomuuksissa)

Slovaque

pátrať po obetiach pod troskami (napr. zrúcaninami budov alebo pri dopravných nehodách), stanoviť ich polohu a poskytnúť záchranu [2],

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Alan eurooppalaisilla liikennepoliittisilla tavoitteilla pyritään optimoimaan suorituskyky ja tehokkuus liikkuvuuden kysynnän kasvaessa, tekemään Euroopasta maailman turvallisin alue ilmailussa, rautateillä ja vesiliikenteessä sekä edistämään tavoitetta nollata tieliikenteen kuolonuhrit vuoteen 2050 mennessä ja puolittaa liikenneonnettomuuksien määrä vuoteen 2020 mennessä.

Slovaque

Príslušné ciele európskej dopravnej politiky sa zameriavajú na optimalizáciu výkonu a efektivity v čase zvyšujúceho sa dopytu po mobilite s cieľom vytvoriť z Európy najbezpečnejšiu oblasť pre leteckú, železničnú a vodnú dopravu a pokročiť pri dosahovaní cieľa nulovej úmrtnosti v cestnej doprave do roku 2050 a pri znižovaní počtu obetí v cestnej doprave na polovicu do roku 2020.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Ajo-opetukseen yhdistetyt ensiapukurssit (H) eCall-järjestelmien käyttöönoton edistäminen (L)Moottoriteiden hinausautot (H)Ruuhkaliikenteen hätäkaistat (P)Liikkuvan tehohoitoyksikön käyttö (P)Liikenneonnettomuuksien uhrien helikopterikuljetus (P)Liikenneonnettomuuksien uhrien psykologinen tuki (L)

Slovaque

Kurzy prvej pomoci ako súčasť výcviku vodičov (D) Podpora zavedenia systémov eCall (S)Odťahové vozidlá na diaľnici (D)Núdzové pruhy pri dopravnej zápche (O)Použitie mobilnej jednotky intenzívnej starostlivosti (O)Prevoz obetí dopravných nehôd vrtuľníkom (O)Psychologicko-sociálna podpora pre obete dopravných nehôd (S)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

EU-sääntöjen avulla liikenneonnettomuuksien uhrit saavat korvaukset nopeasti oman maansa ulkopuolella.

Slovaque

Pravidlá EÚ urýchľujú kompenzáciu pre obete dopravnej nehody, ktorá sa stala mimo ich vlastnej krajiny.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Euroopassa kuolee vuosittain paljon enemmän ihmisiä ennenaikaisesti ilmansaasteiden seurauksena kuin liikenneonnettomuuksissa.

Slovaque

zomiera omnoho viac ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia, než pri nehodách na cestách.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Huumeiden ja alkoholin käytöstä viihdeympäristöissä voi seurata hyvin paljon erilaisia terveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia väkivallan, vastentahtoisen ja turvattoman seksin, liikenneonnettomuuksien, alaikäisenä juomisen ja sosiaalisten häiriöiden vuoksi.

Slovaque

Účinnosť liečby šesť uskutočnilo v³USA, dve vo Švédsku a³jedna v³Austrálii.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kaikista liikenneonnettomuuksista kuolleista uhreista 57 prosenttia kuolee onnettomuuden jälkeisten ensimmäisten minuuttien aikana, ennen kuin pelastuspalvelut saapuvat paikalle.

Slovaque

Ponehodová starostlivosť sa poskytuje po nehode a zaoberá sa optimalizáciou možnosti zdravotného a psychického zotavenia obetí.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Liikenneonnettomuuksien kuolonuhrien aliraportoinnin korjaaminen Alankomaissa

Slovaque

Náprava nenahlasovania smrteľných dopravných nehôd v Holandsku

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Liikenneonnettomuuksien uhrien määrän vähenemisen ohella toimenpiteestä aiheutuu todennäköisesti muutakin yhteiskunnallista etua.

Slovaque

Okrem výhod pre obete dopravných nehôd toto opatrenie prináša pravdepodobne aj ďalšie sociálne výhody.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Liikenneonnettomuuksien uhrien psykologinen tuki Espanjassa

Slovaque

Psychologicko-sociálna podpora pre obete dopravných nehôd v Španielsku

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Liikenneonnettomuuksissa kuolee joka vuosi tuhansia ihmisiä. Ratkaisevan tärkeät infrastruktuurin osat, kuten sillat ja tunnelit, ovat alttiita terrori-iskuille, ja niiden suojelemiseksi tarvitaan uutta ajattelua.

Slovaque

Momentálne prebiehajúci výskum EÚ sa zaoberá týmto problémom tak, že skúma: • čistenie balastných vôd kvôli odstráneniu bioorganizmov;• reakcie na námorné nehody;• technológie na zlepšené kontroly, údržbu a opravy;nové farby, ktoré neovplyvňujú život v mori.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Liikenneonnettomuuksista johtuvat psykologiset traumat voivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia ja johtaa esimerkiksi työpaikan menettämiseen, depressioon ja jopa itsemurhaan. Tämän vuoksi kustannus-höytysuhde on todennäköisesti positiivinen, joskaan tarkkoja estimaatteja ei ole käytettävissä.

Slovaque

Psychická trauma v dôsledku dopravnej nehody môže mať negatívne následky, napríklad stratu zamestnania, depresiu a dokonca aj samovraždu.Vzhľadom na túto skutočnosť bude pomer výhod a nákladov pravdepodobne pozitívny, presné odhady však nie sú dostupné.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Loukkaukset eivät kuulu vuoden 2001 sosiaaliturvan rahoituksesta annetun lain (loi de financement de la sécurité sociale pour 2001) (nro 2000-1257, annettu 23.12.2000) 53 §:n, vakuutuslain (code des assurances) L 126-1 §:n eivätkä liikenneonnettomuuksien uhrien tilanteen parantamisesta ja vahingonkorvausmenettelyn nopeuttamisesta 5.7.1985 annetun lain nro 85-677 (loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) 1 luvun soveltamisalaan, eivätkä ne ole tapahtuneet metsästyksen tai tuholaiseläinten hävittämisen yhteydessä.

Slovaque

Na túto ujmu sa nevzťahuje článok 53 loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 [zákon o financovaní sociálneho zabezpečenia na rok 2001] (č. 20001257 z 23. decembra 2000), ani článok L. 126-1 code des assurances [zákon o poisťovníctve] a ani prvá kapitola zákona č. 85-677 z 5. júla 1985 zameraného na zlepšenie situácie obetí dopravných nehôd a zrýchlenie konaní o odškodnení, ak k ujme nedošlo pri love ani pri likvidácii škodcov.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Myös muissa maissa on osin ammattilaispohjalta toimivia vapaaehtoisjärjestöjä, jotka ajavat liikenneonnettomuuksien uhrien asiaa ja tarjoavat psykologista tukea.

Slovaque

Aj v ostatných štátoch existujú poloprofesionálne dobrovoľnícke organizácie, ktoré zastupujú záujmy obetí dopravných nehôd a poskytujú im psychologickú podporu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Näitä kampanjoita on järjestetty erityisesti viikonloppuisin. Kampanjat ovat voineet vaikuttaa Espanjassa vuonna 2006 todettuun 18–20-vuotiaiden nuorten liikenneonnettomuuksien määrän vähenemiseen 16 prosentilla (81).

Slovaque

Spoločnou črtou tohto prístupu je často to, že je založený na dialógu medzi rozličnými zúčastnenými stranami, napríklad políciou, licenčnými úradmi, majiteľmi klubov a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí majú spolupracovať pri určovaní miestnych potrieb a možných riešení.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK