Vous avez cherché: sammutusjärjestelmissä (Finnois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Suédois

Infos

Finnois

seuraavana ovat tarkistukset 10 ja 15, jotka koskevat haloneja ja halogenoituja kloorifluorihiilivetyjä sammutusjärjestelmissä.

Suédois

vi har vidare ändringsförslag 10 och 15 , som rör halogener och kolväten i brandsäkringssystem .

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

tarkistus 15 pyrkii ottamaan käyttöön uuden poikkeuksen, jonka jälkeen halogenoidut kloorifluorihiilivedyt korvaavat halonit sammutusjärjestelmissä.

Suédois

Ändringsförslag 15 syftar till att införa ett nytt undantag, en ligt vilket kolväten skulle kunna ersätta halogener i brandsäkringssyfte.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

3. poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö sammutusaineina nykyisissä sammutusjärjestelmissä voidaan sallia halonien korvaamiseksi liitteessä vii luetelluissa käyttötarkoituksissa seuraavin edellytyksin:

Suédois

3. trots vad som sägs i punkt 1 kan användning av klorfluorkolväten som brandskyddsagens i befintliga brandskyddssystem tillåtas för att ersätta haloner för de användningsområden som förtecknas i bilaga vii på följande villkor:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

3.12 metsäpalot ovat suuri ongelma etenkin välimeren maissa kuten portugalissa, espanjassa, ranskassa, italiassa ja kreikassa. ne muodostavat pienen riskin myös pohjois-euroopan maissa. alueiden hoitaminen ja metsäpalojen riskiä lisäävän materiaalin talteenotto pienentävät taloudellisia tappioita. palojen syyt ovat lukuisat, mutta on korostettava erityisesti kolmea merkittävää syytä: metsien tila — hakkuutähteet tulee poistaa metsistä palovaaran pienentämiseksi –, ihmisen käyttäytyminen sekä valvonta-ja sammutusjärjestelmien puutteet. metsäpalot ovat suuria luonnonkatastrofeja, joita on pyrittävä ehkäisemään ja torjumaan kaikin mahdollisin keinoin sekä jäsenvaltioissa että eu:ssa.

Suédois

3.12 skogsbränder är ett stort problem framför allt i medelhavsländerna, t.ex. spanien, frankrike, italien och grekland, samt i portugal, och de utgör en liten risk även i nordeuropa. genom att vårda markområdena och ta till vara sådant material som ökar riskerna för skogsbrand minskar man den ekonomiska skadan. det finns många orsaker till att bränder uppstår, av vilka framför allt tre bör framhållas: skogarnas tillstånd (avverkningsresterna bör avlägsnas för att minska brandrisken), människornas handlande samt brister i övervaknings-och släckningssystemen. skogsbränderna är stora naturkatastrofer som man på alla sätt bör försöka förebygga och avvärja såväl på nationell nivå som på eu-nivå.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK