Vous avez cherché: cicio (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

%c%c*** rydych wedi eich cicio o'r gêm

Anglais

%c%c*** you have been kicked from the game

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

serch hynny , credaf y dylem adael y cicio i neil jenkins

Anglais

however , i think we should leave the kicking to neil jenkins

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

y prif ysgrifennydd : mae peter wedi cicio sawl nyth cacwn yn y cwestiwn hwnnw

Anglais

the first secretary : peter has stirred up several hornets ' nests in that question

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

nid oes arnaf eisiau cicio hyn dros yr ystlys a chychwyn trafodaethau y gwn na wnânt lwyddo

Anglais

i do not want to kick this into touch and enter negotiations that i know will not be successful

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

gall unrhyw un sydd yn cerdded strydoedd ein cymunedau yng nghymru weld fod llai o bobl ifanc yn cicio'u sodlau a bod mwy yn cael swyddi a hyfforddiant

Anglais

anyone who walks the streets of our communities in wales can see that fewer young people are hanging around and that more are entering jobs and training

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dywedasom ddoe y byddech yn cicio'r bêl i'r glaswellt hir a dyna a wnaethoch heddiw drwy sefydlu'r gweithgor hwn

Anglais

we said yesterday that you would kick the ball into the long grass and that is what you have done today by setting up this working group

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

peirianwaith unwaith ac am byth oedd gefeillio i gicdanio cynrychiolaeth briodol i fenywod ym mywyd gwleidyddol cymru -- cic yw'r gair allweddol yma gan i lawer gael eu llusgo yn cicio a strancio i dderbyn ei resymeg

Anglais

twinning was a one-off emergency mechanism for kick-starting proper female representation in welsh political life -- kick being the operative word as many were dragged kicking and screaming into accepting its logic

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

nick bourne : nid wyf yn deall o ble y daw'r syniad eich bod yn debyg i clint eastwood oherwydd yr ydym newydd eich gweld yn cicio'r mater i mewn i'r borfa hir

Anglais

nick bourne : i do not understand where the clint eastwood reputation comes from because we have just been treated to an exercise of kicking an issue into the long grass

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dywed ei bod yn debyg y dylai'r cynulliad ehangu i gynnwys 80 aelod , ond nid yw'n egluro nac yn ymchwilio i ganfod a allem , drwy weithio'n fwy effeithlon , gael gwared â rhywfaint o'r pethau yr ydym yn eu trafod yn y siambr , a'u cicio i fyny'r grisiau , fel y gwnaiff seneddau'r du a'r alban , a phob senedd arall

Anglais

it states that the assembly should probably expand to include 80 members , but it does not explain or investigate whether we could , through more efficient working , dispense with some of the material that we currently discuss on the floor , and kick it upstairs , as do the uk and scottish parliaments , and every other parliament

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

genhedlaeth yn ôl , arferai'r rhan fwyaf ohonom dreulio'r rhan fwyaf o benwythnosau a nosweithiau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon distrwythur ac anffurfiol , megis cicio pêl-droed ar y stryd neu redeg dros fynyddoedd a bryniau'r rhondda

Anglais

a generation ago , most of us used to spend our weekends and evenings engaged largely in unstructured and informal sporting activities , such as kicking a football around the street or running over the mountains and hills of the rhondda

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'n bwysig i'r gymuned gyfan , nid dim ond i bobl ifanc , gan fod grwpiau o blant yn cicio eu sodlau ar gorneli strydoedd yn ystod gwyliau , er enghraifft , yn codi ofn ar bobl hyn , er na ellir cyfiawnhau eu hofnau bob tro

Anglais

it is important for the whole community , not just young people , because older people find groups of children hanging around street corners during the holidays , for example , intimidating , although their fears are not always justified

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

prif weinidog cymru : nid wyf yn siwr ai materion yn ymwneud â pholisïau'r cynulliad oedd y rheini , ond mae alun bob amser yn hoffi cymryd arno mai ef yw charles atlas y traethau'n cicio'r tywod i lygaid llywodraeth cynulliad cymru

Anglais

the first minister : i am not sure whether those were assembly policy matters , but alun always likes to pretend that he is the charles atlas of the beaches kicking the sand in the eyes of the welsh assembly government

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK