Vous avez cherché: cymru lloegr a llanrwst (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

y llywydd : wrth gwrs , mae ymadrodd cymraeg cyfarwydd , sef ` cymru , lloegr a llanrwst '

Anglais

the presiding officer : there is of course a well-known saying in welsh , namely ` cymru , lloegr a llanrwst ' or ` wales , england and llanrwst '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'n drothwy a gymhwysir yn gyson ledled cymru , lloegr a'r alban

Anglais

it is a threshold that is applied consistently across england , scotland and wales

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

cydnabuwyd hynny yn lloegr a'r alban

Anglais

that has been recognised in england and scotland

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

yn gyntaf , mae maint ffermydd cymru yn llai ar gyfartaledd na ffermydd lloegr a'r alban

Anglais

first , farms in wales are , on average , smaller than farms in england and scotland

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

y rhwystr , felly , oedd y berthynas rhwng cymru a lloegr , a dyna yw dagrau pethau yn aml

Anglais

the obstacle , therefore , was the relationship between wales and england , and sadly that is often the case

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'n well trin rhai cyfrifoldebau ar sail cymru-lloegr neu ar draws y du

Anglais

some responsibilities are better dealt with on an england-wales or uk-wide basis

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

gwn fod trefriw a llanrwst ar ddwy ochr wahanol i afon conwy

Anglais

i know that trefriw and llanrwst are on the opposite sides of the river conwy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

llywodraeth lloegr a ymgysylltodd wrth fesur cymru , nid fel arall

Anglais

the english government tagged onto the welsh bill , not the other way around

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae gwahaniaethau arwyddocaol rhwng cynnwys polisïau iechyd lloegr a chymru

Anglais

there are significant differences between the drift of health policy in england and wales

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'r bwlch rhwng lloegr a chymru wedi tyfu , nid crebachu

Anglais

the gap between england and wales has grown and not contracted

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

cadeirir y grŵp ar y cyd gan yr arglwydd warner , sy'n gadeirydd bwrdd cyfiawnder ieuenctid cymru a lloegr , a minnau

Anglais

the group is jointly chaired by lord warner , who is chair of the youth justice board for england and wales , and myself

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

yr wyf bob amser yn hoffi gwneud taliadau cyn lloegr a'r alban

Anglais

i always like to make payments ahead of england and scotland

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

cymharer hynny â'r 38 y cant yn lloegr a 45 y cant yn yr alban

Anglais

compare that with the 38 per cent in england and 45 per cent in scotland

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dylem ddysgu o brofiad lloegr , a manteisio ar gysylltiadau â lloegr gymaint â phosibl

Anglais

we should learn from england's experience , and take advantage of links with england wherever possible

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

bydd wessex trains a central trains hefyd yn dal i gynnal rhai gwasanaethau rhwng lloegr a chaerdydd

Anglais

wessex trains and central trains will also continue to operate some services between england and cardiff

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

hyd yn hyn , yr ydym wastad wedi dilyn lloegr a bu ein lwfansau yr un peth â rhai lloegr erioed

Anglais

until now , we have always gone in train with england and our allowances have always been the same as in england

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'n digwydd eisoes yn lloegr , a bydd yn digwydd yn yr alban o fis ebrill nesaf

Anglais

it already happens in england , and will happen in scotland from next april onwards

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

asiantaeth yr amgylchedd yw'r prif awdurdod atal llifogydd yng nghymru a lloegr , a bydd yn parhau felly

Anglais

the environment agency is the principal flood defence authority in england and wales , and that will remain the case

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

erbyn ebrill 2001 , bydd 50 o glinigau poen brest yn caniatáu mynediad sydyn yn lloegr , a 100 erbyn ebrill 2002

Anglais

by april 2001 , there will be 50 rapid-access chest pain clinics in england , and 100 by april 2002

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

alun ffred jones : soniodd john griffiths am y diffyg cydbwysedd rhwng economi de-ddwyrain lloegr a chymru

Anglais

alun ffred jones : john griffiths mentioned the imbalance between the economy of the south-east of england and wales

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK