Vous avez cherché: daliwch at i (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

daliwch at i

Anglais

keep trying

Dernière mise à jour : 2014-08-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

croesgyfeiriad at {\i <PROTECTED> <PROTECTED>}

Anglais

cross-references to {\i <PROTECTED> <PROTECTED>}

Dernière mise à jour : 2008-09-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Gallois

ni roesoch ddyfynodau am y geiriau -- daliwch at y pwnc dan sylw , ieuan

Anglais

you did not put quotation marks around the words -- stick to the point , ieuan

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

maent i gyd wedi diwygio'r rhagamcanion economaidd tuag at i lawr unwaith eto

Anglais

all have revised economic projections downwards yet again

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

arweiniodd hyn at i'r pwysau sydd ynghlwm wrth ddangosyddion fod yn hanfodol ddyfarnol

Anglais

this has led to the weight attached to indicators being essentially judgmental

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

edrychaf ymlaen at i'r cynulliad gytuno eu bod i gael eu cyflwyno o 1 medi

Anglais

i look forward to the assembly's agreement for their introduction from 1 september

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

%a, %b %-d %y at %-i:%m:%s %p

Anglais

%a, %b %-d %y at %-i:%m:%s %p

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

y prif weinidog : yr ydym bellach yn symud yn y cyfeiriad iawn -- tuag at i lawr

Anglais

the first minister : we are now moving in the right direction -- downwards

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae rhai a fu'n gysylltiedig â phrosesau cronfeydd strwythurol yn gwybod bod meinhau tuag at i fyny

Anglais

people who have been involved in structural fund processes know that there is a tapering upwards

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

maent wedi dadlau y gallai brechu cyfran fawr o'r boblogaeth arwain at i'r clefyd fynd yn fwy ffyrnig

Anglais

they have argued that to immunise a large population could lead to the disease becoming more virulent

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

nid oes gan y fyddin yr arbenigedd hwnnw a gallai hynny arwain at i fwy o achosion lle mae pobl yn colli coes neu fraich , ac at dreth fwy ar y gwasanaeth iechyd gwladol

Anglais

the army does not have such expertise and that may lead to more amputations and a greater burden on the national health service

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'n bwysig parhau i gadw golwg ar y cynnydd a theimlo'n ffyddiog y gallwn gadw'r tueddiad at i lawr

Anglais

it is important to continue to monitor progress and feel confident that we can maintain the downward trend

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'ch sylwadau'n galonogol , ond daliwch at y dystiolaeth , os gwelwch yn dda , gan eich bod yn honni bod y llywodraeth yn un sy'n gweithredu ar sail tystiolaeth

Anglais

your comments are encouraging , but please stick to the evidence because you claim to be an evidence-based government

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

ni allwch fyth fod yn orffyddiog , ond dywedaf yn eithaf ffyddiog fod newid at i lawr yn awr , a fu'n sylweddol mewn rhai achosion , yn yr amseroedd aros

Anglais

you can never be overconfident , but i am reasonably confident in saying that there is now a downward drift , which has been dramatic in some instances , in waiting times

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

lleihaodd y niferoedd a hysbysodd yr awdurdodau eu bod yn ddigartref yn y chwarter olaf , ond mae'r duedd tuag at i fyny , a chredwn fod a wnelo hynny ag amryw feysydd

Anglais

the numbers who presented themselves to authorities as being homeless declined in the last quarter , but the trend is upwards , and we think that that is to do with various areas

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae'n bwysig inni gydnabod bod rhodri glyn yn siarad dwli pan ddywedodd nad oedd acau llafur yn ystyried y dyfodol a'u bod rywsut yn edrych tuag at i mewn , neu yn ôl i 1997

Anglais

it is important that we recognise that rhodri glyn was talking nonsense when he said that labour ams were not considering the future and were somehow looking inwards , or backwards to 1997

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dywedodd fod y sefyllfa'n gwella yn ôl pob tebyg , a bod yr ystadegau a gasglwyd gan y pedwar heddlu yng nghymru yn dangos tuedd tuag at i lawr o ran y digwyddiadau o'r fath a gofnodir

Anglais

he reported that the situation appears to be improving , and that the statistics collected by the four welsh police forces indicate a downward trend of such incidents being reported

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

defnyddiaf y 10 eiliad hynny i ofyn i'r gweinidog ystyried y ffeithiau , ystyried dadansoddiad atchweliad a derbyn bod tuedd tuag at i lawr a bwlch sy'n mynd yn fwy rhwng cymru a gweddill y du

Anglais

i will use those 10 seconds to ask the minister to consider the facts , to consider regression analysis and to accept that there is a downward trend and a widening gap between wales and the rest of the uk

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

yn ei hadroddiad economaidd diwethaf , diwygiodd uned ymchwil economaidd cymru ym mhrifysgol caerdydd y newid yr oedd yn ei ragweld mewn cmc ar gyfer 2001 tuag at i lawr bron 1 y cant o'i gymharu â'r adeg hon y llynedd

Anglais

in its latest economic report , the welsh economy research unit at cardiff university has revised its forecasted change in gdp for 2001 downwards by almost 1 per cent from this time last year

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

ceir croesgyfeiriadau manwl at {\i <PROTECTED> <PROTECTED>} ac at ein cynllun strategol {\i dyfodol y gymraeg }yn y cynllun gweithredol.

Anglais

the operational plan contains detailed cross-references to {\i <PROTECTED> <PROTECTED>} and to our strategic plan {\i the future of welsh}.

Dernière mise à jour : 2008-09-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK