Demander à Google

Vous avez cherché: he doenst (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Ask player which color he wants to play

Anglais

Who starts?

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

Rod Richards : Is he afraid , Llywydd ?

Anglais

Rod Richards : A oes arno ofn , Lywydd ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

13.1.22He said that he welcomed the document,

Anglais

13.1.22Dywedodd ei fod yn croesawu’r ddogfen.

Dernière mise à jour : 2009-09-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Mae LEFT ("helo"; 2) yn dychwelyd "he"

Anglais

LEFT("hello "; 2) returns" he "

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Gallois

Cewch arfer eich hawliau yn y maes hwn o 3 Mehefin 1998 ymlaen ym mhob un o wledydd yr Undeb ar wahân i Brydain He y cymhwysir y ddeddfwriaeth yn ddiweddarach.

Anglais

' Fact sheets with identical names also have identical contents; please tick one box only.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Mae'n rhaid i honno, wrth raid, fod yn wahanol i'r wlad He y lleolwyd yr eiddo.

Anglais

This is the case when you are In one of the following situations:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Yr iaith ffontiau sydd wedi ei dewis ar hyn o bryd. Gwerthoedd dilys: "ar" (arabig), "x-baltic" (ieithoedd baltig), "x-central-euro" (ieithoedd canol ewrop), "x-cyrillic" (ieithoedd a ysgrifennir â'r wyddor cyrilig), "el" (groeg), "he" (hebraeg), "ja" (siapanëeg), "ko" (corëeg), "zh-C" (tsieinëeg symleiddiedig), "th" (siameg) "zh-TW" (tsieinëeg traddodiadol), "tr" (twrceg), "x-unicode" (ieithoedd eraill), "x-western" (ieithoedd a ysgrifennir yn y sgript lladin), "x-tamil" (tamil) ac "x-devanagari" (devanagari).

Anglais

The currently selected fonts language. Valid values are "ar" (arabic), "x-baltic" (baltic languages), "x-central-euro" (central european languages), "x-cyrillic" (languages written with cyrillic alphabet), "el" (greek), "he" (hebrew), "ja" (japanese), "ko" (korean), "zh-CN" (simplified chinese), "th" (thai), "zh-TW" (traditional chinese), "tr" (turkish), "x-unicode" (other languages), "x-western" (languages written in latin script), "x-tamil" (tamil) and "x-devanagari" (devanagari).

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Gallois

Yr iaith ffontiau sydd wedi ei dewis ar hyn o bryd. Gwerthoedd dilys: "ar" (arabig), "x-baltic" (ieithoedd baltig), "x-central-euro" (ieithoedd canol ewrop), "x-cyrillic" (ieithoedd a ysgrifennir â'r wyddor cyrilig), "el" (groeg), "he" (hebraeg), "ja" (siapanëeg), "ko" (corëeg), "zh-C" (tsieinëeg symleiddiedig), "th" (siameg) "zh-TW" (tsieinëeg draddodiadol), "tr" (twrceg), "x-unicode" (ieithoedd eraill), "x-western" (ieithoedd a ysgrifennir yn y sgript lladin), "x-tamil" (tamil) ac "x-devanagari" (devanagari).

Anglais

The currently selected fonts language. Valid values are "ar" (arabic), "x-baltic" (baltic languages), "x-central-euro" (central european languages), "x-cyrillic" (languages written with cyrillic alphabet), "el" (greek), "he" (hebrew), "ja" (japanese), "ko" (korean), "zh-CN" (simplified chinese), "th" (thai), "zh-TW" (traditional chinese), "tr" (turkish), "x-unicode" (other languages), "x-western" (languages written in latin script), "x-tamil" (tamil) and "x-devanagari" (devanagari).

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Gallois

Mae er eich lles chi i beidio â lladd y gelyn yn yr achos yma. Ceisiwch a chewch weld pam... He, he, he!!...; -) Os yr ydych yn ei ladd ar gam, a hynny cyn i chi gasglu aur yn y gornel chwith uchaf, gallwch orffen y lefel o hyd, wrth balu drwy ochr y pwll y mae ynddo.

Anglais

It is best not to kill the enemy. Try it and you will find out why... Heh, heh, heh! If you do kill him unintentionally, before you have collected the gold at the top left, you can still finish the level by digging away the side of the pit he is in.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Rhowch enw' r ffeil rydych yn chwilio amdani. Gellir gwahanu ffurfiau eiledol â gwahannod ";". Gall enw' r ffeil gynnwys y nôdau arbennig canlynol:? cydwedda âg unrhyw nôd unigol * cydwedda â sero neu fwy o unrhyw nôd [...] cydwedda â unrhyw un o' r nodau o fewn y cromfachau sgwâr Chwiliadau enghreifftiol: Mae *. kwd; *. txt yn canfod yr holl ffeiliau sy' n gorffen â. kwd neu. txt Mae na[ wm] yn canfod naw neu nam Mae He? ô yn canfod pob ffeil sy' n dechrau â "He" ac yn gorffen âg "ô", a sydd ag yn union un nôd rhyngddynt Mae FyNogfen. kwd yn canfod ffeil â' r union enw yna

Anglais

Enter the filename you are looking for. Alternatives may be separated by a semicolon ";". The filename may contain the following special characters:? matches any single character * matches zero or more of any characters [...] matches any of the characters between the braces Example searches: *. kwd; *. txt finds all files ending with. kwd or. txt go[dt] finds god and got Hel? o finds all files that start with "Hel" and end with "o", having one character in between My Document. kwd finds a file of exactly that name

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Gallois

@ item: inlistbox A subtype of the grammatical word type: Pronoun (I, you, he...)

Anglais

Possessive

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Maent yn fy atgoffa o sylw Mandy Rice-Davies -- ` He would say that , wouldn't he ? '

Anglais

They remind me of Mandy Rice-Davies's remark -- ` He would say that , wouldn't he ? '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Gallai'r ddarpariaeth addysgol yn y dyfodol gynnwys dosbarth meithrin arbenigo ; darpariaeth ar gyfer y rhan fwyaf o blant yng nghyfnodau allweddol 1 a 2 drwy gefnogaeth arbennig a gâi ei darparu yn y ddwy ysgol gynradd brif ffrwd leo ; ar lefel uwchradd , ehangu'r cyfleusterau a geir eisoes yn Ysgol Uwchradd Dinbych , gyda gwahanol lefelau o integreiddio , o bosib ; cyfleuster addysgol arbenigol newydd ar wahân ar gyfer y plant ym mhob oedran sydd yn cynnig mwy o he ; a gellid ailystyried y ddarpariaeth ôl-16 yn llwyr gydag un ai adeilad ar wahân neu gyfleuster addysg bellach ar ffurf campws

Anglais

The educational provision in the future might include a specialist nursery clas ; provision for most children at key stages 1 and 2 through special support provided within the two local mainstream primary school ; at secondary level , an expansion of the facilities already in existence at Denbigh High School , perhaps with different levels of integratio ; a new separate specialist educational facility for the more challenging children of all age ; and the post-16 provision could be completely rethought with either separate housing or a campus-style further education facility

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae siediau gwartheg a storfeydd biswail ar ffermydd llaeth yn mynd yn he ; nid oes arian i'w ail-fuddsoddi

Anglais

Cubicle sheds and slurry stores in dairies are getting tire ; there is no money to reinvest

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Nid oes angen imi ddweud mai gwrywaidd yw'r cyfeiriadau penodol hynny , gan gyfeirio at ` he ' a ` chairmen '

Anglais

I do not need to say that it is male-gender specific , referring to ` he ' and ` chairmen '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr ydym bron yn ei weld fel he ; os gall hwnnw greu 400 o swyddi yma , yna dylem ninnau fod yn gallu gwneud yr un peth mewn lleoliadau y tu allan i Gaerdydd

Anglais

We almost see it as challeng ; if it can create 400 jobs here , then we should be able to do the same in locations outside Cardiff

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK