Demander à Google

Vous avez cherché: nelson (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Nelson

Anglais

Nelson

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Gallois

Fort Nelson

Anglais

Fort Nelson

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

Nelson Mandela

Anglais

Mandela

Dernière mise à jour : 2011-03-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Gallois

Ymwelodd Nelson Mandela a Bill Clinton â Chymru

Anglais

Nelson Mandela and Bill Clinton visited Wales

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Bûm i yng Nghomin Greenham ac ar orymdeithiau dros y glowyr a thros ryddhau Nelson Mandela

Anglais

I was at Greenham Common and on marches to support the miners and to call for the freeing of Nelson Mandela

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Credaf fod Nelson wedi dweud y geiriau hynny yn union cyn un o'i fuddugoliaethau mwyaf

Anglais

I believe that the quotation by Nelson was made just before one of his greatest victories

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Os yw Nelson Mandela yn dweud hynny yn Affrica , rhaid i ni ddweud hynny yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Anglais

If Nelson Mandela says that in Africa , we must say that in the National Assembly for Wales

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae hyn yn f'atgoffa o John Hywel , cyfaill i mi a oedd yn byw yn Llanfabon , Nelson yn y 1950au

Anglais

This reminds me of John Hywel , a friend of mine who lived in Llanfabon , Nelson in the 1950s

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn ystod y gynhadledd fawr ar AIDS yn Durban , De Affrica , dywedodd Nelson Mandela fod rhaid inni oll gydymladd yn erbyn gwarthnodi

Anglais

During the big AIDS conference in Durban , South Africa , Nelson Mandela said that we must all fight together against stigma

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ddydd Llun yr wythnos hon , cynhaliodd Radio Cymru gyfweliad â'm merch hynaf yn Ne Affrica , ar ben-blwydd ethol Nelson Mandela

Anglais

On Monday of this week , Radio Cymru interviewed my eldest daughter in South Africa , on the anniversary of Nelson Mandela's election

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Wrth y bwrdd bwyd yn ei dy yn Nhref y Penrhyn , yr oedd Vorster wedi rhoi Ivor i eistedd mewn cadair yn fwriadol lle y gallai weld Robin Island drwy'r ffenestr yn y pellter fel y gallai feddwl am Nelson Mandela a'r carcharorion eraill

Anglais

At the dining table at his house in Cape Town , Vorster deliberately placed Ivor in a chair where he could see Robin Island in the distance through the window so that he could think about Nelson Mandela and the other inmates

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Rod Richards : Wrth ystyried darparu ffynhonnau dŵr , a ystyriwch hefyd gael pedwar llew carreg ac ychydig o golomennod o amgylch colofn â'r Arglwydd Nelson arni , fel y gall y rhai ohonom sydd am ddathlu dydd Trafalgar wneud hynny mewn steil ?

Anglais

Rod Richards : In considering the provision of water fountains , will you also consider acquiring four stone lions and some pigeons to encircle a column headed by Lord Nelson , so that those of us who wish to celebrate Trafalgar day may do so in style ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Pan ystyriwn fod miloedd o bobl wedi ciwio am ddyddiau , heb ddim i'w fwyta nac unrhyw gysuron , i bleidleisio dros Nelson Mandela yn Ne Affrica , mae'n warthus nad yw ieuenctid heddiw'n sylweddoli bod democratiaeth yn dibynnu arnynt hwy am ei pharhad

Anglais

When we consider that thousands of people queued for days , without anything to eat or any comforts , to vote for Nelson Mandela in South Africa , it is appalling that the youth of today do not appreciate that the continuation of democracy depends on them

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae wedi fy nharo ers cryn amser fod sawl tebygrwydd rhwng y Gweinidog a'r Arglwydd Nelson , a ddaliodd ysbienddrych wrth ei lygad dall ychydig cyn brwydr Trafalgar a datgan , ` Ni welaf longau '

Anglais

It has struck me for some time that there are many similarities between the Minister and Lord Nelson , who just before the Battle of Trafalgar held a telescope up to his blind eye only to declare , ` I see no ships '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ysgrifennodd John at y Llywodraeth yn Llundain a dweud , os na sicrheid bod trydan yn cael ei gyflenwi i Nelson , y byddai'n ysgrifennu at Kruschev a'i wahodd i Nelson i weld sut yr oedd gweithwyr Cymru'n byw

Anglais

John wrote to the Government in London and said that , if it did not ensure that electricity was supplied to Nelson , he would write to Kruschev and invite him to Nelson to see how the workers of Wales lived

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK