Demander à Google

Vous avez cherché: sul y tadau (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

sul y tadau hapus cariad oddi wrth

Anglais

Happy Father's day love from

Dernière mise à jour : 2015-06-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

Sul y Pasg

Anglais

Easter Sunday

Dernière mise à jour : 2011-11-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

Sul y Mamau

Anglais

Mother's Day

Dernière mise à jour : 2015-05-31
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Wikipedia

Gallois

Sul y Blodau

Anglais

Palm Sunday

Dernière mise à jour : 2013-01-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Gallois

ar sul y mamau

Anglais

for Mothering Sunday

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

Sul y mamau hapus!

Anglais

Happy Mother's Day!

Dernière mise à jour : 2014-02-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

Gallwch siarad am fframweithiau tan Sul y pys

Anglais

You can talk about frameworks until you are blue in the face

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Fy nyletswydd ddinesig flynyddol bwysicaf oll yw cymryd rhan yn Sul y Cofio

Anglais

My most important annual civic duty is taking part in Remembrance Sunday

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

I barhau â'r pwynt , yn yr wythnos hon cyn Sul y Cofio --

Anglais

To continue the point , in this week before Remembrance Sunday --

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr wyf wedi ymateb , a dyna ddiwedd ar y mater , neu fe fyddwn yma hyd Sul y pys

Anglais

I have responded and that is an end to the matter , otherwise we will be here for ever and a day

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Clywais fod yr awyrgylch yn yr amgueddfeydd hynny yn rhyfeddol ddydd Sul -- y diwrnod cyntaf mynediad am ddim

Anglais

I am told that the atmosphere at those museums was marvellous on Sunday -- the first day of free entry

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Sul y Cofio yw fy nghyfle i ddweud ` diolch yn fawr ' i bawb a aberthodd wrth amddiffyn rhyddid

Anglais

Remembrance Sunday is my opportunity to say ` thank you ' to those who made sacrifices in defending liberty

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'r cerdyn Sul y Mamau y deuthum ag ef yma heddiw yn gynnyrch a wnaethpwyd yng Nghymru ac fe'i gwnaethpwyd gan fy wyr teirblwydd oed

Anglais

This Mother's Day card that I brought with me today is a made in Wales product and was made by my three-year-old grandson

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Rhaid bod cannoedd o'r cardiau hyn ar silffoedd pen tân ledled Cymru , nid yn unig ar gyfer Sul y Mamau ond hefyd ar gyfer unrhyw ddathliadau teuluol eraill

Anglais

There must be hundreds of these cards on mantelpieces throughout Wales , not only for Mother's Day but also for any other family celebrations

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae' r ffwythiant EASTERSUNDAY () yn dychwelyd y dyddiad cy' n cyfateb â Dydd Sul y Pasg yn y flwyddyn a roddir fel paramedr.

Anglais

The EASTERSUNDAY() function returns the date which corresponds to Easter Sunday in the year given as the parameter.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn eu gwaith gyda mamau a babanod -- nid anghofir am y tadau -- mae bydwragedd yn hybu ac yn rhoi cyngor ar iechyd , tyfiant , maeth , bwydo o'r fron a dulliau atal cenhedlu

Anglais

In their work with mothers and babies -- fathers are not forgotten -- midwives promote and advise on health , growth , nutrition , breastfeeding and birth control

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

A fydd yn derbyn nad yw sefydlu pwyllgor arall sydd yn esgus bod yn dasglu yn ateb i'r problemau dwfn a wynebwn yn awr ? Gwnaeth y Prif Weinidog ddatganiad ddydd Sul y bydd arian ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth iechyd

Anglais

Will he accept that the setting up of another committee masquerading as a taskforce is not the answer to the deep-seated problems that we now face ? The Prime Minister made a statement on Sunday that there will be extra money for the health service

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ymddengys imi , Geraint , y gallwn drin a thrafod ffigura ; gallwn ofyn ` beth petai ' ac ` a fydd hyn yn digwydd ai peidio ' tan ddydd Sul y Pys yn y Siambr hon

Anglais

It seems to me , Geraint , that we can trade figure ; we can ask ` what if ' and ` will it or will it not be ' until we are blue in the face in this Chamber

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Hoffwn ddweud wrth yr Aelodau a'r rheini sydd â diddordeb yn ein gweithgareddau , ar ddydd Sul y Cofio , 11 Tachwedd 1999 , y dylent gofio am Lefftenant Gareth Evans , Sarsiant Balaram Rai a'u teuluoedd

Anglais

I will say to Members and those who take an interest in our activities , that on Remembrance Sunday , 11 November 1999 , they should spare a thought for Lieutenant Gareth Evans , Sergeant Balaram Rai and their families

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK