Demander à Google

Vous avez cherché: wallgof (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Mae hyn yn wallgof

Anglais

It is insane

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr oedd yn wallgof

Anglais

It was insane

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Biwrocratiaeth wallgof ydoedd

Anglais

It was bureaucracy gone daft

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae Tom yn wallgof dros Mary.

Anglais

Tom is crazy about Mary.

Dernière mise à jour : 2014-02-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

A ydym oll yn gwbl wallgof ?

Anglais

Are we all utterly bonkers ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'r system yn wallgof

Anglais

The system is crazy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'n debyg eu bod mor wallgof â gwleidyddion

Anglais

They are probably as crazy as politicians

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Byddai'n wallgof cynnal adolygiad heb eu cyfranogiad

Anglais

It would be ludicrous to conduct a review without their participation

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'n wallgof ac yr ydych yn bod yn anonest gyda phobl Cymru

Anglais

It is crazy and you are being dishonest with the Welsh people

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Disgrifiodd hyd yn oed Bill Morris , arweinydd yr Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , y system hon fel un wallgof

Anglais

Even Bill Morris , the leader of the Transport and General Workers ' Union , described this system as insane

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Nid yw hon ond yn enghraifft arall o'r system wallgof a dryslyd y mae Llafur wedi ei gorfodi ar Gymru

Anglais

This is just another example of the crazy , mixed-up system imposed on Wales by Labour

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Nid oes gweithredu ar lawr gwlad yn wyneb y farchnad rydd wallgof sy'n golygu bod prisiau tai yn mynd drwy'r to

Anglais

No action is being taken at grass-roots level to deal with the crazy free market which means that house prices are going through the roof

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Rhaid i'r Llywodraeth dderbyn y cyfrifoldeb am y brys a'r amserlen wallgof i sefydlu corff mor gymhleth a phwysig ag ELWa

Anglais

The Government must accept its responsibility for the haste and the insane timetable for establishing a body as complex and important as ELWa

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'r syniad o farchnad lle mae prisiau wedi cynyddu 50 y cant mewn blwyddyn , fel sydd wedi digwydd yng Ngwynedd , yn cael y fath hwb trethiannol yn wallgof

Anglais

The very idea of a market that has seen prices rise 50 per cent in a year , as has happened in Gwynedd , being given a further tax boost is crazy

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Nid oes angen y cynllun hwn arnom -- bydd yn ychwanegu at y gost ac at y beichiau rheoleiddi ; mae'n wallgof a dylech anghofio amdano

Anglais

We do not need this scheme -- it will add costs and regulatory burden ; it is crazy and you should drop it

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ni wn pwy a ysgrifennodd araith Mark Isherwood -- yr oedd yn araith wallgof , a dylid saethu'r awdur , oherwydd yr oedd yn gwyrdroi realiti yn llwyr

Anglais

I do not know who wrote Mark Isherwood's speech -- it was off the wall , and the writer ought to be put against the wall , because it was a gross perversion of reality

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Beth bynnag a ddigwydd , bydd y cynnydd yn y dreth gyngor , ynghyd â phraesept yr heddlu , sydd wedi bod yn cynyddu ar raddfa wallgof yn ystod y blynyddoedd diwethaf , yn cael ei yrru i ffigurau dwbl yng Ngwynedd

Anglais

Whatever happens , the increase in the council tax , as well as the police precept , which has been increasing at a ridiculously high rate over the last few years , will be driven up into double figures in Gwynedd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae cymryd arnoch nad oes digon o arian yn y gyllideb -- sef yr hyn yr ydych yn ei awgrymu -- yn wallgof a ninnau'n gweld arian yn cael ei wastraffu bob dydd

Anglais

To pretend that there is not enough money in the budget -- which is what you are implying -- is crazy when we see money being wasted daily

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'n gam da ymlaen gan ei fod yn rhyddhau deintyddion o'r system wallgof o waith ar dasg , lle yr oedd rhaid iddynt ymyrryd , hyd yn oed os nad oedd cyfiawnhad deintyddol dros hynny

Anglais

It is a good step forward because it takes dentists out of the insane piecework system , whereby they had to intervene , even when there was no dental justification for doing so

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Perodd uwch gynrychiolydd yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol syndod a dicter i Aelodau wrth iddo gyflwyno'i neges i Bwyllgor Rhanbarthol Gogledd Cymru yr wythnos diwethaf pan ddywedodd fod ei gydweithwyr o'r farn ei fod yn wallgof i deithio i ogledd Cymru ar y trên

Anglais

A senior SRA representative astounded and infuriated Members during his presentation to the North Wales Regional Committee last week when he said that his colleagues thought that he was mad to travel to north Wales by train

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK