Demander à Google

Vous avez cherché: επάρκεια παραγωγής σίτου (Grec - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Grec

Anglais

Infos

Grec

Ανάγκη για επάρκεια παραγωγής

Anglais

Need for generation adequacy

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επάρκεια παραγωγής

Anglais

Renewables and generation adequacy

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η Κοινότητα εξάγει το 20% της παραγωγής σίτου, έναντι ποσοστού 35% για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Anglais

The Community exports 20% of its wheat, whereas the United States exports 35%.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Σχήμα 2: Δυνητικές απώλειες παραγωγής σίτου (%) σε 19 χώρες της ΕΕ (1990-2006)

Anglais

Figure 2: Potential wheat yield losses (%) in 19 EU countries (1990-2006).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Οι καταναλωτές σχεδόν σε όλη την περιοχή θα πρέπει να περιμένουν αυξήσεις και στα είδη παντοπωλείου λόγω της χαμηλής παραγωγής σίτου και αραποσίτου.

Anglais

Consumers virtually across the region can expect to dig deeper at the grocery stores as well, due to poor wheat and corn crops.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η επάρκεια παραγωγής δοκιμάστηκε επίσης τόσο κατά τον ψυχρό χειμώνα στην Σκανδιναβία όσο και από το πολύ θερμό καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Anglais

Generation adequacy was also tested by both a cold winter in the Nordic region and a very hot summer all over Europe.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Ενίσχυση συμπληρωματική της προβλεπομένης στο άρθρο 138, χορηγούμενη σε παραδοσιακές περιοχές παραγωγής σίτου και σίκαλης αρτοποιίας, και κριθής ζυθοποιίας.

Anglais

Aid supplementary to that provided for in Article 138 granted to producers of maize for the starch industry within the limit of the production volume existing prior to accession.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η παραγωγή σίτου, κριθαριού και σταφυλιών επιδοτείται άμεσα.

Anglais

Cyprus's dependence on external markets, especially the Community market, for its supplies of chemicals and also engineering, electrical, electronic and transport equipment should be noted.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Κατευθύνσεις σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση για την εξασφάλιση επάρκειας παραγωγής

Anglais

Guidance for public intervention for the provision of generation adequacy

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω στα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την επάρκεια παραγωγής.

Anglais

This can be achieved in several ways discussed further in the Staff Working Document on generation adequacy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Μόνο το 5 % της γεωργικής έκτασης χρησι­μοποιείται για παραγωγή σίτου.

Anglais

Only 5% of the agricultural area is used for wheat production.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

Anglais

a 10-year investment plan every two years;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

Anglais

a 10-year investment plan, including a generation adequacy outlook, every two years;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η χώρα έχει 5,5 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης, με το ένα πέμπτο να χρησιμοποιείται για παραγωγή σίτου.

Anglais

The country has 5.5 million hectares of arable land, with about a fifth used for wheat production.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για την αντιμετώπιση των προβληματισμών σχετικά με την επάρκεια παραγωγής, τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση.

Anglais

The Commission is committed to working with the competent public authorities with a view to addressing generation adequacy concerns, reforming support schemes for renewables and facilitating the deployment of demand response measures.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Τάσσεται κατά της μείωσης των ενισχύσεων για το σκληρό σίτο, επειδή οι ενισχύσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της παραγωγής σε περιοχές παραδοσιακής παραγωγής σίτου, οι οποίες δεν διαθέτουν άλλες αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις.

Anglais

The Committee is opposed to the reduction in the support for durum wheat, as such support is essential for maintaining production in areas where it is traditionally grown and where there are few production alternatives.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Εν προκειμένω, έχω κατά νου ένα το οποίο λέγεται Triasol και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παραγωγή σίτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Anglais

I am thinking particularly here of one called Triasol which is vitally important to the production of wheat within the European Union.

Dernière mise à jour : 2012-02-28
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Οι αξιολογήσεις της επάρκειας παραγωγής πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό34.

Anglais

Generation adequacy assessments need to be notified to the Commission in accordance with the requirements of the Electricity Security of Supply Directive34.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Αυτή η ευρωπαϊκή πρόβλεψη επάρκειας παραγωγής βασίζεται στις εθνικές προβλέψεις επάρκειας παραγωγής που εκπονούνται από τους επιμέρους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Anglais

The European supply adequacy outlook shall build on national supply outlooks prepared by each individual transmission system operator.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Αυτή η ευρωπαϊκή πρόβλεψη επάρκειας παραγωγής βασίζεται στις εθνικές προβλέψεις επάρκειας παραγωγής που εκπονούνται από τους επιμέρους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Anglais

The European generation adequacy outlook shall build on national generation adequacy outlooks prepared by each individual transmission system operator.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux contributions humaines

Aidez à évaluer les recherches similaires :

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK