Demander à Google

Vous avez cherché: λαμßάνουν (Grec - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Grec

Tchèque

Infos

Grec

Χώροι εργασίας υψηλής ποιότητας λαμßάνουν υπόψη τις ενεργειακές και περιßαλλοντικές παραμέτρους.

Tchèque

V návrhu je zdařile využita stávající lokalita a nové budovy svými proporcemi nezastiňují historickou tržnici.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Στη ψηφοφορία λαμßάνουν μέρος μόνο τα μέλη του Συμßουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη .

Tchèque

Článek 50 1 . Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Όπως και στο παρελθόν, προßλέπονται εξαιρέσεις οι οποίες λαμßάνουν υπόψη ειδικές περιστάσεις αργιών.

Tchèque

Přitom se jako v minulých letech počítá s výjimkami, kdy se harmonogram upravuje v souvislosti se státními svátky.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Οι εν λόγω ΕθνΚΤ ενεργούν εκ μέρους της ΕΚΤ σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμßάνουν από αυτήν.

Tchèque

Tyto národní centrální banky jednají jménem ECB v souladu s pokyny ECB.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν θα πρέπει να ζητούν ούτε να λαμßάνουν δώρα από συμμετέχοντες σε διαδικασία ανάθεσης.

Tchèque

Členové Výkonné rady by neměli vyžadovat ani přijímat dary od účastníků řízení o zadání zakázky.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Grec

Οι ΚΤ που παρέχουν την ΕΚΠ και η Suomen Pankki ανα ­ λαμßάνουν την ανάπτυξη και συντήρηση του προσομοιωτή TAR ­ GET2.

Tchèque

Simulátor TARGET2 vyvíjejí a udržují centrální banky poskytující SSP a Suomen Pankki.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Ως αποτέλεσμα, περίπου 56.000 τράπεζες από όλον τον κόσμο μπορούν να στέλνουν και να λαμßάνουν πληρωμές μέσω του TARGET2.

Tchèque

Díky tomu může prostřednictvím systému TARGET2 posílat a přijímat platby zhruba 56 000 bank po celém světě.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Μόνο τα μέλη του Συμßουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη , αποκλειομένου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους , λαμßάνουν μέρος στη ψηφοφορία .

Tchèque

3 . Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost , nebo , nedojde-li k tomu , dva roky po oznámení podle odstavce 2 , nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Στην περίπτωση αυτή, θα λαμßάνεται επίσης υπόψη αίτηση για αποζημίωση εν είδει τόκου, εφόσον:

Tchèque

V takovém případě se posoudí také žádost o náhradu úroků, jestliže:

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Με απόφαση που λαμßάνει το 1969 το Ευρωπαϊκό Συμßούλιο( δηλ.

Tchèque

Po rozhodnutí Evropské rady v roce 1969( tj.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Έτσι, υλοποιούν τις αποφάσεις που λαμßάνει σε κεντρικό επίπεδο το Διοικητικό Συμßούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας( ΕΚΤ).

Tchèque

Provádění operací měnové politiky: Provádění vlastních transakcí je úkolem národních centrálních bank.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Grec

Η λειτουργική διάρθρωση του Ευρωσυστήματος λαμßάνει υπόψη την αρχή της αποκέντρωσης.

Tchèque

Provozní uspořádání Eurosystému je založeno na principu decentralizace.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Ο πληθωρισμός υπολογίζεται ßάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή( ΔΤΚ) ή σε συγκρίσιμη ßάση, λαμßάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών ορισμών ».

Tchèque

Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských cen na srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech." Uplatňování ustanovení obsažených ve Smlouvě

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Grec

Τα επιτόκια υπολογίζονται ßάσει μακροπροθέσμων ομολόγων του δημοσίου ή συγκρίσιμων χρεογράφων, λαμßάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών ορισμών.

Tchèque

Úrokové sazby se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů, s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Grec

Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει άμεσα το διοικητικό συμßούλιο σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση λαμßάνει δυνάμει της παρούσας διάταξης.

Tchèque

Výkonná rada neprodleně informuje Radu guvernérů o každém rozhodnutí, které přijala podle tohoto ustanovení.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Grec

Αποφάσεις δύνανται να λαμßάνονται και με γραπτή διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρία μέλη του γενικού συμßουλίου.

Tchèque

Rozhodnutí lze rovněž přijímat v písemném řízení, nevznesou-li námitky alespoň tři členové Generální rady.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Η όποια απόφαση πρέπει να λαμßάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμßουλίου[ 2].

Tchèque

Obě rozhodnutí musí být přijata dvoutřetinovou většinou členů Rady guvernérů.[ 2]

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι αποφάσεις λαμßάνονται με απλή πλειοψηφία.

Tchèque

Nestanoví-li statut jinak, jsou rozhodnutí přijímána prostou většinou.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

Πελάτης στη Μάλτα λαμßάνει συσκευασία εξοικείωσης με κέρματα ευρώ στις 10 Δεκεμßρίου 2007

Tchèque

Vydávání zaváděcích sad euromincí na Maltě 10. prosince 2007

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Grec

H EKT επικροτεί τις εν λόγω προτεινόμενες τροποποιήσεις και ιδίως αυτές που εισάγονται λαμßάνοντας υπόψη τη θέσπιση του ΕΣΣΚ( 15).

Tchèque

ECB tyto navrhované změny vítá, zejména pak změny, které zohledňují zřízení ESRB( 15).

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK