Demander à Google

Vous avez cherché: gázszolgáltatást (Hongrois - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Allemand

Infos

Hongrois

Az áram- és gázszolgáltatást különösen kedvezőtlenül ítélték meg a tapasztalt áremelések miatt.

Allemand

Insbesondere die Strom- und Gasversorgungsdienste schneiden bei den gemeldeten Preiserhöhungen schlecht ab.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Az ivóvízellátást, a városi csatornázást és a hulladékhasznosítást ugyanúgy kezeli, mint a villany- vagy gázszolgáltatást.

Allemand

Die Trinkwasserversorgung und die Abwasser- und Müll­entsorgung wären der Strom- oder Gasversorgung gleichgestellt.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A svédországi nagykereskedelmi gázszolgáltatást tekintve, a DONG ezen a piacon is jelentős erőfölénnyel rendelkezik [5].

Allemand

Auch auf dem schwedischen Großhandelsmarkt für Gaslieferungen hat DONG eine sehr starke Position inne [5].

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Az E.ON magántulajdonban álló német energiavállalat, amelynek meghatározó tevékenysége az áram- és a gázszolgáltatás.

Allemand

E.ON ist ein deutsches Energie-Privatunternehmen mit dem Schwerpunkt Strom- und Gasversorgung.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Csatlakozás: Fizetés ellenében rendszeres és kiszámítható színvonalú, biztonságos villamosenergia- és gázszolgáltatáshoz való jog

Allemand

Anschluss: das Recht, bei regelmäßiger Zahlung regelmäßig sichere und gesicherte Strom- und Gasdienste in voraussehbarem Umfang zu erhalten,

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

3.4 A megfizethetőség gyakorlatba ültetésének összetettségét, nehézségét és sokféleségét kiemelendő az EGSZB az alábbiakban néhány példával áttekinti a lakhatás, a távközlés, a villamos energia, valamint a gázszolgáltatás területéhez kapcsolódó értelmezéseket.

Allemand

3.4 Um die Komplexität, die Schwierigkeiten und die Vielfalt der Umsetzung der Erschwinglichkeit zu verdeutlichen, führt der EWSA im Folgenden beispielhaft die entsprechenden Auslegungen im Wohnungs-, Telekommunikations-, Strom- und Gassektor auf.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

A Közösségnek meg kell erősítenie az egységes piacot, a fogyasztóvédelmi szabályozást és a versenypolitikát, elsősorban számos kulcsfontosságú hálózatos iparágban és szolgáltatásban, úgymint a postai szolgáltatások, a villamosenergia- illetve gázszolgáltatás, a vasút, a pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, valamint a kis- és nagykereskedelemi iparágak terén; egyidejűleg biztosítania kell az általános érdekű szolgáltatások rendelkezésre állását.

Allemand

Die Gemeinschaft sollte die Binnenmarktpolitik, die Verbraucherpolitik und die Durchsetzung der Wettbewerbspolitik stärken, insbesondere in einer Reihe von wichtigen Netzwerkindustrien und -dienstleistungen, darunter Postdienste, Strom- und Gasversorgung, Finanzdienstleistungen, elektronische Kommunikation sowie Groß- und Einzelhandel, wobei sicherzustellen ist, dass die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge gewährleistet ist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A nyilvánvalóan európai léptékű nagy hálózatot működtető iparágakat – a távközlést, a villamosenergia- és gázszolgáltatást, a közlekedést és a postai szolgáltatásokat – külön közösségi jogi keret szabályozza.

Allemand

Große netzgebundene Wirtschaftszweige mit eindeutig europaweiter Bedeutung wie Telekommunikations-, Strom-, Gas-, Verkehrs- und Postdienste unterliegen besonderen EU-Regelungen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A fogyasztók jogainak terjesztése a közszolgáltatási kötelezettségek és az egyetemes szolgáltatás garantálásának szabályai tekintetében, különös tekintettel az áram-, illetve a gázszolgáltatás minőségére és folyamatosságára, az említett jogok sérelme esetén járó kártalanításra, valamint a vitás ügyek rendezésének formáihoz való, a jogegyenlőség jegyében ingyenes vagy nagyon alacsony áron történő hozzáférés szabályaira.

Allemand

Bekanntmachung der Verbraucherrechte in Bezug auf die gemeinwirtschaftlichen Verpflich­tungen und die Modalitäten für die Gewährleistung der Grundversorgung, insbesondere Quali­tät und Kontinuität der Strom- oder Gasversorgung, Entschädigungen bei Missachtung dieser Rechte und Modalitäten des Zugangs zu kostenfreien oder kostengünstigen Streitbeilegungs­mechanismen, damit alle dasselbe Recht in Anspruch nehmen können.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A fogyasztók jogainak terjesztése a közszolgáltatási kötelezettségek és az egyetemes szolgáltatás garantálásának szabályai tekintetében, különös tekintettel az áram-, illetve a gázszolgáltatás minőségére és folyamatosságára, az említett jogok sérelme esetén járó kártalanításra, valamint a vitás ügyek rendezésének formáihoz való, a jogegyenlőség jegyében ingyenes vagy nagyon alacsony áron történő hozzáférés szabályaira.

Allemand

Bekanntmachung der Verbraucherrechte in Bezug auf die gemeinwirtschaftlichen Verpflich­tungen und die Modalitäten für die Gewährleistung der Grundversorgung, insbesondere Qua­lität und Kontinuität der Strom- oder Gasversorgung, Entschädigungen bei Missachtung die­ser Rechte und Modalitäten des Zugangs zu kostenfreien oder kostengünstigen Streitbeile­gungsmechanismen, damit alle dasselbe Recht in Anspruch nehmen können.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A javaslatban intézkedések is szerepelnek, amelyek célja az energetikai ellenőrzések javítása és a szabályozók ösztönzése arra, hogy fejlesszék villamosenergia- és gázszolgáltatási tarifáikat, ami az energiahatékonyságot mozdítja elő a növekvő energiafogyasztás szükségtelen ösztönzése helyett.

Allemand

Ferner enthält der Vorschlag Maßnahmen, die die Energieaudits verbessern und die Regulierer dazu ermutigen sollen, Tarife für die Elektrizitäts- und Erdgasverteilung zu entwickeln, die die Energieeffizienz fördern, statt unnötigerweise einen höheren Energieverbrauch zu begünstigen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A Bizottság által elvégzett elemzés, ideértve az egységes piac felülvizsgálatát is, azt mutatja, hogy van néhány kulcsfontosságú hálózatos iparág és szolgáltatás, amelyek különös figyelmet érdemelnek, így a postai szolgáltatások, a villamosenergia- illetve gázszolgáltatás, a vasút, a pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, valamint a kis- és nagykereskedelemi iparágak.

Allemand

Ergebnisse der von der Kommission unter anderem im Rahmen des Binnenmarktberichtes durchgeführten Analyse zeigen, dass einige wichtige netzgebundene Industrie- und Dienstleistungssektoren besonderer Aufmerksamkeit bedürfen: Postdienste, Strom- und Gasversorgung, Eisenbahnverkehr, Finanzdienstleistungen, elektronische Kommunikation sowie Groß- und Einzelhandel.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

1.10 Az energiaágazatot illetően elmondható, hogy a különböző tagállamok fogyasztói távolról sincsenek megelégedve a villamosenergia- és gázszolgáltatás piacával.

Allemand

1.10 In Bezug auf den Energiesektor ist eine tiefe Unzufriedenheit der Verbraucher mit den Strom- und Gasmärkten in verschiedenen Mitgliedstaaten festzustellen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A Bizottság ezenfelül előzetes bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzéseket végzett közép- és kelet-európai gázszolgáltató vállalatoknál, amelyek során olyan magatartásra utaló jeleket keresett, amely megakadályozhatja, hogy a versenytársak alternatív gázellátási forrásokat biztosítsanak, illetve amely a gázszolgáltatás terén fennálló piaci erőfölénnyel való visszaélést jelenthet, például túlzó árszabás formájában.

Allemand

Ferner führte die Kommission unangekündigte Nachprüfungen in Räumlichkeiten von Erdgasunternehmen in Mittel- und Osteuropa durch, um zu klären, ob Wettbewerber daran gehindert wurden, alternative Bezugsquellen für Erdgas anzubieten, oder ob Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung in der Erdgasversorgung z. B. über zu hohe Preise ausgenutzt haben.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A gázszolgáltatás módjával kapcsolatos megkötések, valamint a szolgáltatók által a fogyasztási pontokon alkalmazott korlátozó magatartások számos aggályt vetnek fel a versennyel kapcsolatban.

Allemand

Die Beschränkungen dahingehend, wie die Kunden über das ihnen zugeteilten Gas verfügen kön­nen, in Verbindung mit restriktiven Praktiken der Lieferanten an den Übergabepunkten wer­fen daher nicht wenige Wettbewerbsbedenken auf.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Gáz: gázértékesítés energiatermelőknek, gázértékesítés helyi forgalmazóknak (HF-k), gázszolgáltatás nagy ipari fogyasztóknak és kisfogyasztóknak.

Allemand

Im Erdgassektor: Gaslieferungen an Energieversorgungsunternehmen, Gaslieferungen an lokale Verteilernetzbetreiber (LDC), Gaslieferungen an gewerbliche Großabnehmer und Gaslieferungen an Kleinabnehmer.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Amennyiben egy tagállam nem éri el a szóban forgó szintet, ellátási zavarok esetén a többi tagállam fel lesz mentve a részére történő gázszolgáltatás kötelezettsége alól.

Allemand

Falls ein Mitgliedstaat diesen Standard nicht erreicht, erlischt die Verpflichtung der anderen Mitgliedstaaten, im Falle von Versorgungsengpässen Gas zu liefern.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A mechanikus papír- és papírpépgyártás ezzel ellentétben nagy mértékben függ a külső villamosenergia- és gázszolgáltatástól.

Allemand

Im Gegensatz dazu ist die mechanische Zellstoff- und Papiererzeugung in hohem Maße von externen Strom- und Gaslieferungen abhängig.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

3) világosan megkülönböztethetők legyenek az általános érdekű szolgáltatások (köztük az egészségügy, az oktatás, az energia-, a gázszolgáltatás), a gazdasági és a nem gazdasági szolgáltatások, illetve a kereskedelmi célú, a nem kereskedelmi célú és az egyéb természetű szolgáltatások.

Allemand

3) klar zwischen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (u.a. Gesundheits- und Bil­dungswesen, Wasser-, Strom- und Gasversorgung usw.), wirtschaftlichen und nichtwirt­schaftlichen Dienstleistungen, kommerziellen und nichtkommerziellen Leis­tungen und Dienstleistungen anderer Art unterschieden werden.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

1.10 Az energiaágazatot illetően elmondható, hogy a különböző tagállamok fogyasztói távolról sincsenek megelégedve a villamos energia- és gázszolgáltatás piacával.

Allemand

1.10 In Bezug auf den Energiesektor ist eine tiefe Unzufriedenheit der Verbraucher mit den Strom- und Gasmärkten in verschiedenen Mitgliedstaaten festzustellen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK