Demander à Google

Vous avez cherché: val áll legszorosabb kapcsolatban (Hongrois - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Allemand

Infos

Hongrois

val áll legszorosabb kapcsolatban

Allemand

steht im engsten Zusammenhang mit

Dernière mise à jour : 2012-01-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A szerződés megdönthető vélelem szerint legszorosabb kapcsolatban a kockázat helye szerinti tagállammal van.

Allemand

Es wird vermutet, dass der Vertrag die engsten Beziehungen zu dem Mitgliedstaat aufweist, in dem das Risiko belegen ist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A szerződés megdönthető vélelem szerint legszorosabb kapcsolatban a kockázat helye szerinti tagállammal van.

Allemand

Es wird vermutet, daß der Vertrag die engsten Beziehungen zu dem Mitgliedstaat aufweist, in dem das Risiko belegen ist .

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A bírónak azonban korlátozott esetekben mérlegelési jogkörrel kell rendelkeznie annak megállapításakor, hogy a tényállás melyik joggal áll a legszorosabb kapcsolatban.

Allemand

Dessen ungeachtet muss das Gericht über ein gewisses Ermessen verfügen, um in begrenzten Fällen das Recht bestimmen zu können, das zu dem Sachverhalt die engste Verbindung aufweist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Amennyiben a jellemző szolgáltatás nem megállapítható, a szerződésre azon ország joga irányadó, amellyel a legszorosabb kapcsolatban áll.

Allemand

Lässt sich die charakteristische Leistung nicht bestimmen, ist für den Vertrag das Recht des Staats maßgebend, zu dem er die engste Verbindung aufweist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Az alkalmazandó jogot meghatározó szabályok alapján a hatáskörrel rendelkező bíróság a határozatot azon anyagi jogi szabályok alapján hozza meg, melyekkel az ügy a legszorosabb kapcsolatban áll.

Allemand

Dank der Vorschriften über das anwendbare Recht trifft das zuständige Gericht eine Entscheidung anhand derjenigen materiellrechtlichen Vorschriften, die den engsten Bezug zu der Unterhaltssache haben.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A tagállamok többsége az alkalmazandó jogot egy sor kapcsoló tényező alapján határozza meg annak érdekében, hogy az eljárást az a jogrend szabályozza, amellyel az ügy a legszorosabb kapcsolatban van.

Allemand

In den meisten Mitgliedstaaten bestimmt sich das anwendbare Recht nach einer Reihe von Faktoren, die die größtmögliche Gewähr dafür bieten sollen, dass sich das Verfahren nach der Rechtsordnung richtet, mit der es den engsten Bezug aufweist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A tagállamok többségében az alkalmazandó jog egy sor kapcsoló tényező alapján van meghatározva annak érdekében, hogy az eljárást az a jogrend szabályozza, amellyel az ügy a legszorosabb kapcsolatban van.

Allemand

In den meisten Mitgliedstaaten bestimmt sich das anwendbare Recht nach einer Reihe von Anknüpfungs­punkten, die die Gewähr dafür bieten sollen, dass sich das Verfahren nach der Rechtsordnung richtet, mit der es den engsten Bezug aufweist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Ha ez nem így történik, vagy választásra nem került sor, a szerződésre annak az országnak a joga irányadó, amellyel a fentebbi idevonatkozó pontokban szereplők közül a legszorosabb kapcsolatban van.

Allemand

Ist dies nicht der Fall oder ist keine Rechtswahl getroffen worden, so findet auf den Vertrag das Recht desjenigen nach den vorstehenden Buchstaben in Betracht kommenden Staates Anwendung, zu dem er in der engsten Beziehung steht.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Hongrois

Néhány keleti partnerország már mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek létrehozásán dolgozik és az EU-val a lehető legszorosabb kapcsolatra törekszik.

Allemand

Einige Partnerländer im Osten arbeiten bereits an der Errichtung einer umfassenden und vertieften Freihandelszone und streben möglichst enge Beziehungen zur EU an.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Éppen ezért a bizalom jegyében a lehető legszorosabb kapcsolatot kell fenntartani a huszonhetek és a tizenhetek döntéshozatala között.

Allemand

Deshalb müssen wir – im Geiste des Vertrauens – möglichst enge Verbindungen zwischen den beiden Arten der Entscheidungsfindung wahren.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Ezzel szemben a portugál bíróságok a házastársak közös szokásos tartózkodási helyének jogát alkalmaznák, vagy ennek hiányában azt a jogot, mellyel a házastársak a „legszorosabb kapcsolatban” állnak.

Allemand

Die portugiesischen Gerichte würden hingegen das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts der Ehegatten oder in Ermangelung dessen das Recht anwenden, mit dem die Ehegatten am engsten verbunden sind.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Házastársak vagy volt házastársak közötti tartási kötelezettség esetén a kötelezett a jogosulttal szemben hivatkozhat arra, hogy azon ország joga értelmében, mellyel a házasság a legszorosabb kapcsolatban áll, a jogosulttal szemben nem terheli tartási kötelezettség.

Allemand

Bei Unterhaltspflichten zwischen Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten kann der Unterhaltspflichtige den Anspruch des Unterhaltsberechtigten ihm gegenüber nach dem Recht des Landes bestreiten, zu dem die Eheschließung den engsten Bezug aufweist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Két választási lehetőség csupán megfigyelői feladatokat irányzott elő: a „célzott megfigyelési ügynökség” az EU politikáival legszorosabb kapcsolatban levő, korlátozott számú tematikus területen gyűjtene információkat az alapvető jogokról.

Allemand

Zwei Optionen sahen nur Beobachtungsaufgaben vor: Eine „Agentur für gezielte Beobachtung“ würde in einer begrenzten Zahl von Themenbereichen mit besonders engen Bezügen zur EU-Politik Informationen über die Grundrechte zusammentragen.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Harmonizált Rendszer célkitűzése az, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatot alakítsa ki egyfelől a kivitel-behozatal és másfelől a termelési statisztikák között,

Allemand

IN DER ERWAEGUNG, daß das Harmonisierte System dazu bestimmt ist, soweit wie möglich in die im Handel verwendeten Systeme zur Bezeichnung und Codierung der Waren aufgenommen zu werden,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A közvetlen üzleti célú támogatásokkal legszorosabb kapcsolatban álló, és mint ilyen, állami támogatásokat is magában foglaló, „A vállalkozások és az innováció támogatása” elnevezésű kiadási kategória az összes kohéziós politikára fordított kiadás 20 %-át képezi.

Allemand

Auf die Aufwendungskategorie „Förderung von Unternehmergeist und Innovation“, die am engsten mit direkter Wirtschaftsförderung verbunden ist und daher auch staatliche Beihilfen beinhaltet, entfallen 20 % der Gesamtaufwendungen für die Kohäsionspolitik.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

E célkitűzés biztosítása és a különös joghatósággal való visszaélés elkerülése érdekében a szoros kapcsolat szükségszerűen feltételezi a jogvita és az ítélkezésre hivatott bíróság közötti különösen szoros kapcsolat fennállását 11. Ugyanakkor, az Egyesült Királyság értelmezésével szemben a jogvita és kereset benyújtása szerinti bíróság közötti kapcsolat követelménye soha nem jelenti a bíróságok közötti olyan rangsorolást, amely szerint a keresetet az azzal legszorosabb kapcsolatban álló bíróság előtt kellene benyújtani.

Allemand

Um dieses Ziel zu erreichen und eine missbräuchliche Inanspruchnahme der besonderen Zuständigkeit zu vermeiden, impliziert die Konnexität zwangsläufig, dass ein besonders enger Zusammenhang zwischen der Streitigkeit und dem angerufenen Gericht besteht 11. Das Erfordernis eines Zusammenhangs zwischen der Streitigkeit und dem Gericht, bei dem die Klage erhoben wird, verlangt jedoch entgegen der vom Vereinigten Königreich vertretenen Auffassung keineswegs eine Hierarchisierung der Gerichte derart, dass die Klage vor dem Gericht zu erheben wäre, zu dem der engste Zusammenhang bestünde.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A T/LAIV-val és a Fluenz Tetra-val állatokon folytatott fejlődési toxicitási vizsgálatok nem igazoltak direkt vagy indirekt káros hatásokat a reproduktív toxicitás tekintetében.

Allemand

Tierexperimentelle Entwicklungsstudien, die mit T/LAIV und Fluenz Tetra durchgeführt wurden, ergaben keine Hinweise auf direkte oder indirekte gesundheitsschädliche Wirkungen in Bezug auf die Reproduktionstoxizität.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtás több, különböző tagállambeli helye esetén meg kell keresni azt a helyet, amely a legszorosabb kapcsolatot biztosítja a szóban forgó szerződés és a joghatósággal rendelkező bíróság között, nevezetesen azt, ahol e szerződés alapján az elsődleges szolgáltatásnyújtás történik.

Allemand

In seinem heutigen Urteil führt der Gerichtshof aus, dass im Fall mehrerer, in verschiedenen Mitgliedstaaten gelegener Orte, an denen die Dienstleistungen erbracht werden, der Ort zu bestimmen ist, an dem die engste Verknüpfung zwischen dem fraglichen Vertrag und dem zuständigen Gericht besteht, insbesondere der Ort, an dem nach dem Vertrag die Hauptdienstleistung zu erbringen ist.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Amennyiben időszerűnek tűnik az európai szabadalmak több bitorlója elleni eljárások összevonása olyankor, amikor a bitorlók vállalkozások csoportjához tartoznak és összehangolt politikának megfelelően járnak el, úgy megoldásként szolgálhatna olyan külön szabály megalkotása, amely lehetővé tenné, hogy egyes ipari tulajdonjogok bitorlása miatt több alperes ellen eljárást lehessen indítani azon tagállam bíróságai előtt, ahol a tevékenységeit összehangoló, illetve a jogbitorlással legszorosabb kapcsolatban lévő alperes székhelye található.

Allemand

Für den Fall einer Verbindung von Patentverletzungsverfahren, bei denen die Beklagten einer Gruppe von Unternehmen angehören, die eine gemeinsame Unternehmenspolitik verfolgen, könnte die Lösung in einer besonderen Vorschrift bestehen, die es ermöglicht, gegen mehrere Parteien gerichtete Verfahren wegen Verletzung bestimmter gewerblicher Schutzrechte vor den Gerichten desjenigen Mitgliedstaates anzustrengen, in dem die die Unternehmenstätigkeit koordinierende Partei oder die Partei, die den engsten Bezug zu der Patentverletzung aufweist, niedergelassen ist.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK