Vous avez cherché: drágaságom! (Hongrois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Anglais

Infos

Hongrois

hozzám szóltál, drágaságom?

Anglais

"did you speak, my own?"

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

miféle szoba ez, drágaságom? - kérdezte d'artagnan.

Anglais

"and whose room is this, my dear child?"

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

három drágaság

Anglais

three jewels

Dernière mise à jour : 2015-04-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

már a fenti néhány adatból is kiderül, hogy az intelligens gépjárműrendszerek előnye tagadhatatlan, ehhez képest azonban mégis kevésbé elterjedtek, míg például az egyesült Államokban az elektronikus stabilitásvezérlő már 2010-től kötelező lesz minden új autóban. ennek fő oka a berendezések drágasága, a megfelelő tájékoztatás és az intelligens infrastruktúra hiánya. fel kell azonban tennünk a kérdést, megengedhető-e, hogy az európai állampolgárok ne tudjanak élni jogaikkal? hiszem ugyanis, hogy mindegyikőjüknek és nekünk is mindegyikőnknek jogunk van a biztonságos, fenntartható és hatékony mobilitáshoz.

Anglais

it is clear even from the few figures i have cited that intelligent vehicle systems have undeniable advantages, but use of these systems so far remains limited; in the united states, on the other hand, electronic stability control is to be made mandatory in all new cars from 2012. the primary reason why they are not more widespread is that these systems are expensive, and the appropriate information and intelligent infrastructure are lacking. we must ask ourselves, however, whether we can permit a situation in which the citizens of europe are unable to enjoy their rights? you see, i believe every one of them, and every one of us too, has a right to safe, sustainable and efficient mobility.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

a vizsgálat során nem tártak fel semmilyen olyan körülményt – mint például alapanyagok, energia drágasága –, amely alapján törökországot ne vehetnék alapul a rendes érték megállapításához.

Anglais

furthermore, the investigation showed no reason, such as excessively high cost of raw materials or energy, to consider that turkey was not adequate for the purpose of establishing normal value.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

de az már aztán csodálatosnak tekinthető, hogy az olyan félénk, tartózkodó és rendkívül sovány keresetű ember, mint nathaniel pipkin, attól a naptól fogva komolyan pályázni merjen egy kisasszony szívére és kezére, aki egyetlen leánya apjának, s akinek az apja a hirtelen haragú öreg lobbs - az öreg lobbs, a gazdag szíjgyártó, aki a mellényzsebéből megvásárol­hatta volna az egész falut és nem lett volna szegényebb tőle -, az öreg lobbs, akiről széltében-hosszában tudták, hogy garmadával áll a pénze a szomszéd mezőváros bankjában -, az öreg lobbs, akiről híre járt, hogy tömérdek olvasatlan kincset tartogat a hátulsó szobában, a kandallón álló, nagy kulcsú kis vasládikában -, az öreg lobbs, akiről ismeretes volt, hogy ünnepélyes alkalmakkor asztalát valódi ezüst teáskannával, tejeskancsóval és cukortartóval szokta feldíszíteni, s aki nagy büszkén emlegette mindig, hogy mindez a sok drágaság a leányáé lesz, mihelyt a kisasszony kedvére való férjet talál.

Anglais

'it is matter of wonder, though, that anyone of mr. nathaniel pipkin's retiring disposition, nervous temperament, and most particularly diminutive income, should from this day forth, have dared to aspire to the hand and heart of the only daughter of the fiery old lobbs--of old lobbs, the great saddler, who could have bought up the whole village at one stroke of his pen, and never felt the outlay--old lobbs, who was well known to have heaps of money, invested in the bank at the nearest market town--who was reported to have countless and inexhaustible treasures hoarded up in the little iron safe with the big keyhole, over the chimney-piece in the back parlour--and who, it was well known, on festive occasions garnished his board with a real silver teapot, cream-ewer, and sugar-basin, which he was wont, in the pride of his heart, to boast should be his daughter's property when she found a man to her mind.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

hogy mennyi érték, mennyi drágaság ment ott veszendőbe! alig néhány darab bútort lehetett megmenteni.

Anglais

a dreadful calamity! such an immense quantity of valuable property destroyed: hardly any of the furniture could be saved.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

a vigo-öbölben 1702-ben milliós értékeket szállító spanyol gályák süllyedtek el, s e hajdan tengerbe veszett drágaságok most kincsek kimeríthetetlen bányájaként szolgáltak nemo kapitánynak, aki zsákmányát a szabadságukért küzdő népek - mint például a krétaiak - érdekében használta föl, mindig névtelenül.

Anglais

the millions lost in the bay of vigo, in 1702, by the galleons of spain, furnished him with a mine of inexhaustible riches which he devoted always, anonymously, in favor of those nations who fought for the independence of their country.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

e nyersanyagok drágasága és hullámzó ára, és az, hogy ezek földrajzilag többnyire az eu-n kívül vannak, számos cég számára jelent kockázatot, és mind az eu-nak, mind a tagállamoknak olyan szakpolitikákat kell kialakítaniuk – kiegészítve az uniós külpolitikát –, amelyek figyelembe veszik az elsődleges nyersanyagok ritkaságát: támogatják az európai erőforrások fenntartható módon történő kiaknázását; alternatív megoldások előállítása céljával támogatják a kutatást és innovációt; növelik az erőforrás-hatékonyságot; és széles körben elősegítik a jobb hulladékhasznosítási technikákat, beleértve a kis mennyiségben használt értékes anyagokat kezelő technikákat is.

Anglais

the high and fluctuating prices for these raw materials, and their location mostly outside the eu poses risks to many firms and both the eu and the member states – complementing eu's external policies – should design policies that address the scarcity of primary raw materials by exploiting european resources in a sustainable way; supporting research and innovation with the aim of generating alternative solutions; increasing resource efficiency; and promoting better recycling techniques on a wider scale, including for valuable materials used in small quantities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

rám mosolygott; így mosolyoghat nagylelkű pillanatában a szultán a rabszolgára, akit drágaságokkal halmozott el. teljes erőmből összepréseltem a kezét, amely folyton a kezemet kereste, és ellöktem magamtól - a szorításom nyoma ott vöröslött a keze fején.

Anglais

he smiled; and i thought his smile was such as a sultan might, in a blissful and fond moment, bestow on a slave his gold and gems had enriched: i crushed his hand, which was ever hunting mine, vigorously, and thrust it back to him red with the passionate pressure.

Dernière mise à jour : 2014-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

egész népe sóhajtoz, futkosnak a kenyér után, odaadják drágaságaikat az ételért, hogy megéledjenek. lásd meg uram és tekintsd meg, mily útálatossá lettem!

Anglais

all her people sigh, they seek bread; they have given their pleasant things for meat to relieve the soul: see, o lord, and consider; for i am become vile.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

És minden körültök lakók segíték õket ezüst edényekkel, aranynyal, jószággal, barommal, drágaságokkal, mindazon kivül, a mit önkénytesen adának.

Anglais

and all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things, beside all that was willingly offered.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

És az õs hegyek javaival, és az örök halmok drágaságaival;

Anglais

and for the chief things of the ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills,

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

És odaadom e városnak minden vagyonát és minden keresményét, és minden drágaságát, és júda királyainak minden kincsét odaadom az õ ellenségeik kezébe, és elrabolják, elhurczolják és babilonba viszik azokat.

Anglais

moreover i will deliver all the strength of this city, and all the labours thereof, and all the precious things thereof, and all the treasures of the kings of judah will i give into the hand of their enemies, which shall spoil them, and take them, and carry them to babylon.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

És társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörûséges drágaságok ellen.

Anglais

and upon all the ships of tarshish, and upon all pleasant pictures.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

És megfordulván elvonultak, magok elõtt küldve a gyermekeket, a barmokat és drágaságaikat.

Anglais

so they turned and departed, and put the little ones and the cattle and the carriage before them.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

És adott nékik az õ atyjok sok ajándékot ezüstben, aranyban és drágaságokban, júdabeli megerõsített városokkal; de a királyságot jórámnak adá, mivel õ vala elsõszülötte.

Anglais

and their father gave them great gifts of silver, and of gold, and of precious things, with fenced cities in judah: but the kingdom gave he to jehoram; because he was the firstborn.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

a nap érlelte drága terméssel, és a hold sarjasztotta drágaságokkal;

Anglais

and for the precious fruits brought forth by the sun, and for the precious things put forth by the moon,

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

És port hányván az õ fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!

Anglais

and they cast dust on their heads, and cried, weeping and wailing, saying, alas, alas, that great city, wherein were made rich all that had ships in the sea by reason of her costliness! for in one hour is she made desolate.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Hongrois

az isten házát meggyújták, jeruzsálem kõfalait lerontották, palotáit mind elégeték tûzzel, és minden drágaságait elpusztították.

Anglais

and they burnt the house of god, and brake down the wall of jerusalem, and burnt all the palaces thereof with fire, and destroyed all the goodly vessels thereof.

Dernière mise à jour : 2012-05-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK