Vous avez cherché: kívánságlistával (Hongrois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Anglais

Infos

Hongrois

a. mivel a ten-t politika politikai meghatározása – ahogyan ezt a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/ek európai parlamenti és tanácsi határozat(3), illetve a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/ek határozat módosításáról szóló, 2004. április 29-i 884/2004/ek európai parlamenti és tanácsi határozat(4) ismerteti – egy 30, főként nemzeti érdekek ihlette, elsőbbséget élvező projektet tartalmazó „kívánságlistát” eredményezett,

Anglais

a. whereas the political definition of the ten-t policy as described in decision no 1692/96/ec of the european parliament and of the council of 23 july 1996 on community guidelines for the development of the trans-european transport network(3) and decision no 884/2004/ec of the european parliament and of the council of 29 april 2004 amending decision no 1692/96/ec on community guidelines for the development of the trans-european transport network(4) led to a "wish list" of 30 priority projects inspired mainly by national interests,

Dernière mise à jour : 2011-02-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

köszönöm a szót, elnök úr. kedves képviselőtársaim! az epp-ed frakciónak a költségvetési ügyekkel foglalkozó tagjai alapvetően megelégedéssel fogadták a bizottság 2008. évi terveit, barroso elnök úr politikai elkötelezettséget sugárzó, világos üzenetet fogalmazott meg. azonban a munkaprogram maga inkább végeláthatatlan kívánságlista. ha a jogalkotási tervet és az éves politikai stratégiát már az év elején és összevontan tárgyalnánk meg, akkor a költségvetést lehetne a kitűzött célokhoz alakítani, nem pedig céljainkat a költségvetéshez.

Anglais

thank you for the floor, mr president. ladies and gentlemen, the members of the epp-ed group who are concerned with budgetary matters have essentially been happy to approve the commission’s plans for 2008, and mr barroso has formulated a clear message that reflects political commitment. however, the work programme itself is rather an endless wish-list. if we were to debate the legislative programme and annual political strategy right at the start of the year, drawing them together, then the budget could be shaped to our goals, and not the goals to the budget.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a természetes trágya, a folyékony trágya és a hígtrágya előállítása nem tartozik ezen irányelv alkalmazási körébe. a tárgy fontos, a szabályozásnak megvan a célja, de könyörgöm, nem ebben a jogi aktusban! egy gazdálkodó üzeme nem ipari üzem. a gazdálkodók kívánságlistája jóval tágabb, és e két ponton helyénvaló dönteni. szeretnék tehát kitérni egyes kérdésekre, hogy az árnyékelőadók is egyetértsenek a tárgyban.

Anglais

the production of natural manure, liquid manure and slurry, furthermore, is not something that belongs within the scope of this directive. the subject is relevant, regulation serves a purpose, but please, not in this legal act. a farmer’s field is no industrial plant. farmers have many more items on their wish lists, and the decision about these two points is appropriate. i therefore went to some lengths to get the agreement of the shadow rapporteurs on this point.

Dernière mise à jour : 2014-10-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

– elnök úr! az eplp üdvözli a pénzügyi környezetről és a tágabb értelemben vett gazdaságról szóló közös állásfoglalás és indítvány tartalmát. ami a következő lépéseket illeti, való igaz, hogy a parlament ezzel kapcsolatban egy sor igényt támasztott – ami bizonyos fokig egy kívánságlista – és konkrét javaslatokat fogalmazott meg. néhány esetben még a bizottságnál is továbbmentünk. való igaz, hogy egyes esetekben – nemzeti vagy politikai érdekekből kiindulva – azt tapasztaltuk, hogy a parlament egyidejűleg rontott a szövegeken, de javasolt is jó szövegeket.

Anglais

– mr president, the eplp welcomes the content of this joint resolution and motion regarding the financial climate and the broader economy. as to what we might do next, it is true that parliament has set out a series of demands – which have been a kind of a wish list, to some degree – and also concrete proposals about what needs to be done. at times we have gone further than the commission. indeed, at times – maybe for national reasons or for political interests – we have seen parliament both water down text and propose good text.

Dernière mise à jour : 2012-10-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

az európai parlamentben külön nevet adtunk az olyan jelentéseknek, amikben végtelen politikai kívánságlista szerepel (akár van beleszólásunk a területbe, akár nincs): magunk között karácsonyfának nevezzük őket. guy bono jelentése ezek közül való. de van egy fontos és kiváló rész cristofer fjellner első módosításában, ami egyértelmű politikai álláspontot fogalmaz meg: rámutat, hogy nem ajánlott megszüntetni azoknak az internet-hozzáférését, akik illegális anyagokat töltenek le.

Anglais

in the european parliament we have a name for reports which contain endless political wish lists, regardless whether we have powers in the field or not – they are called christmas trees. guy bono’s report is one of those. yet there was an important bright spot in christofer fjellner’s excellent amendment 1, which stated a clear political position pointing out that attempts to deny internet access to individuals who illegally copy material online should not be recommended.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

(sv) az európai parlamentben külön nevet adtunk az olyan jelentéseknek, amikben végtelen politikai kívánságlista szerepel (akár van beleszólásunk a területbe, akár nincs): magunk között karácsonyfának nevezzük őket.

Anglais

(sv) in the european parliament we have a name for reports which contain endless political wish lists, regardless whether we have powers in the field or not – they are called christmas trees.

Dernière mise à jour : 2008-07-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

elnök asszony, sok szociálpolitikai elgondolás fekszik előttünk, amit nagyon köszönök lynne képviselőnőnek. mivel a szociálpolitikának nincs olyan nagy súlya az eu-ban, mint a gazdaságpolitikának, ez a jelentés nem eu-s valóságfelmérés – amint a cím mondja – hanem inkább szociálpolitikai kívánságlista a tagállamoknak.

Anglais

madam president, we have here before us a great many ideas on social policy, for which i thank mrs lynne. as social policy does not carry as much weight in the eu as economic policy, this report is not eu stocktaking – as the title says – so much as a list of demands for sociopolitical measures in the member states.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

az még hagyján, hogy a jelentés egy szép hosszú kívánságlista, de az európai intézmények már évek óta próbálják kisajátítani a szociálpolitika területét, és ez nincs így jól.

Anglais

it would be one thing if this report were only a catalogue of good intentions, but the european institutions have been intending to appropriate the field of social policy for years, and that is not a good thing.

Dernière mise à jour : 2008-08-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

az még hagyján, hogy a jelentés egy szép hosszú kívánságlista, de az európai intézmények már évek óta próbálják kisajátítani a szociálpolitika területét, és ez nincs így jól.

Anglais

it would be one thing if this report were only a catalogue of good intentions, but the european institutions have been intending to appropriate the field of social policy for years, and that is not a good thing.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

ennek az elfogadhatatlan helyzetnek a kezelésében, amely egymilliárd embert alultápláltságra és éhezésre ítél, a jelentés olyan kívánságlistákra szorítkozik, amelyeket az ugyanannak a politikának a folytatásához való ragaszkodása rögtön semmissé is tesz: támogatás a közös agrárpolitikának és felülvizsgálatainak, illetve értékelésének, a kereskedelmi világszervezet tárgyalásainak befejezése, a támogatás elválasztása a termeléstől, a bioüzemanyagok termelésének folytatása, ürügyül hozva fel a környezetet, miközben olyan földet használnak fel erre, amelyen élelmiszert is lehetne termelni.

Anglais

in order to address this unacceptable situation, which condemns one billion people to malnourishment and starvation, the report confines itself to wish lists which are cancelled out by its insistence on abiding by the same policy: support for the common agricultural policy and its reviews and ‘health check’, the completion of negotiations in the world trade organization, the decoupling of aid from production and the continuing production of biofuels, on the pretext of the environment and using land which could be used to produce food.

Dernière mise à jour : 2014-10-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

mivel a szociálpolitikának nincs olyan nagy súlya az eu-ban, mint a gazdaságpolitikának, ez a jelentés nem eu-s valóságfelmérés – amint a cím mondja – hanem inkább szociálpolitikai kívánságlista a tagállamoknak.

Anglais

as social policy does not carry as much weight in the eu as economic policy, this report is not eu stocktaking – as the title says – so much as a list of demands f-or sociopolitical measures in the member states.

Dernière mise à jour : 2008-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

mivel a szociálpolitikának nincs olyan nagy súlya az eu-ban, mint a gazdaságpolitikának, ez a jelentés nem eu-s valóságfelmérés – amint a cím mondja – hanem inkább szociálpolitikai kívánságlista a tagállamoknak.

Anglais

as social policy does not carry as much weight in the eu as economic policy, this report is not eu stocktaking – as the title says – so much as a list of demands for sociopolitical measures in the member states.

Dernière mise à jour : 2008-08-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

ez a jelentés minden elképzelhető dolgot tartalmaz: ez egy igazi fércmű, egy gyors, mezőgazdasági és hegyvidéki térségi eszmecsere eredményére emlékeztet. ez egy óhaj- és kívánságlista, üres szavakkal és közhelyekkel megfogalmazva, ismétlésekkel és ellentmondásokkal és ez még akkor sem hagyható jóvá, ha található benne valami, ami mindenkinek kedvére való.

Anglais

this report contains every conceivable thing; it is a veritable patchwork, reminiscent of the result of a rapid brainstorming session on agriculture and mountainous areas. it is a catalogue of wishes and demands, couched in empty words and platitudes, with repetitions and contradictions, and it cannot be endorsed, even if something can be found in it to please everyone.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a mai napig abban a meggyőződésben éltem, hogy a fő cél a gazdasági növekedés, és a lényeg az, hogy felzárkózzunk egyes országokhoz, nem pedig az, hogy hagyjuk, hogy mások zárkózzanak fel hozzánk. az állásfoglalás-tervezet alapos elolvasása után azonban kiderül, hogy sajnos ez nem csak egy szokásos elvétés, hanem egy szabály megerősítése. ebben a szövegben olyan megállapításokat találunk, melyeket több tucatnyi más állásfoglalásban is eredményesen el lehetne helyezni. ezek gyakran olyan ügyek, melyek kétségkívül fékezik a szóban forgó növekedést. valójában kívánságlista fekszik előttünk, melyet számos más alkalommal is – nem csak a lisszaboni menetrend tárgyalásakor – felállíthatnánk magunknak.

Anglais

up to now i was living in the conviction that growth was the main aim, and that the point was to catch up with certain countries and not let others catch up with us. careful reading of the draft resolution indicates that unfortunately this is not just a routine oversight, but a confirmation of a rule. in this text we find statements that might successfully be placed in dozens of other resolutions. often these are matters that undoubtedly put the brakes on such growth. what we have in effect is a wish list that we could draw up for ourselves on many other occasions, and not just when discussing the lisbon agenda.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

egyetlen alkalommal részesült egy hivatalban lévő elnök melegebb fogadtatásban, de ez még a kezdetekben volt. végül semmit sem valósított meg a tervezettekből. Ő a brit miniszterelnök, tony blair volt. meggyőződésünk, sarkozy elnök úr, hogy Ön hat havi tevékenységét jó eredményekkel zárja le. az a mód, amiként a dolgokat elmagyarázta, az a mód, ahogy a képviselőink által feltett kérdésekkel foglalkozott, az a tény, hogy vette a fáradtságot és megismerkedett az ügyek lényegével, továbbá, hogy nem kívánságlistával, hanem észérvekkel alátámasztott prioritások sorozatával áll elő, mindez reményt kelt abban a tekintetben, hogy Ön valóban képes ambiciózus programja végrehajtására.

Anglais

there has been only one other time that a president-in-office of the council was received even more warmly, but that was only at the opening. by the end, he had delivered nothing on the agenda. that was the british prime minister, tony blair. we are sure, president sarkozy, that you will finish your council presidency in six months’ time with good results. the way you have explained everything today – the way you have dealt with points put by our members, the fact that you have familiarised yourself with the dossiers, and that you are not presenting a ‘wish list’ but a series of priorities backed up by good reasoning – all this gives me hope that you are indeed capable of carrying out your ambitious programme.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

tisztet elnök asszony, hölgyeim és uraim! jelentést készíteni a társadalombiztosítási rendszerek és a nyugdíjak jövőjének témájában rendkívül érdekes feladat, tekintve e téma időszerűségét és összetettségét. ugyanakkor megvan annak a veszélye, hogy a jelentés a helyesen gondolkodó emberek hosszú kívánságlistája vagy az általuk megfogalmazott követelmények jegyzéke lesz.

Anglais

madam president, ladies and gentlemen, preparing an initiative report on the subject of the future of social security systems and pensions is a fascinating task because this area is so topical and so complex. however, it involves the significant risk of the report becoming a long wish list and catalogue of requirements for all right-thinking people.

Dernière mise à jour : 2012-10-30
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

elnök asszony! köztudott dolog, hogy az oroszországgal megkötött minden megállapodás tartalma hosszú távon jogilag kötelező intézkedések helyett mindig inkább kívánságlistának bizonyul. ennek ellenére feltétlenül folytatnunk kell arra irányuló erőfeszítéseinket, hogy a lehető legjobb módon szabályozzuk az oroszországgal fenntartott kapcsolatainkat. egyértelmű, hogy ez nem valósítható meg a jelenlegi feltételek alapján, ami miatt az európai unió népessége, amely már csaknem 500 millió lelket számlál és a világ gdp-jének több mint 20%-át állítja elő, kénytelen lelkiismeretlenül kiszolgálni egy sokkal gyengébb és sokkal kisebb népességű partnert. azért említem ezt, mert egyes eu-tagállamok érdekei gyakran ellentétbe kerülnek európa belső szolidaritásával. oroszország pedig lelkiismeret-furdalás nélkül kihasználja az ilyen helyzeteket. természetesen el kell mélyítenünk gazdasági együttműködésünket oroszországgal, de meg kell követelnünk partnerünktől ugyanazoknak a normáknak a betartását, amelyek az eu összes tagállamára nézve kötelezőek. az emberi jogok megsértésének elnézése szóba sem kerülhet.

Anglais

madam president, it is common knowledge that in the long term the content of all agreements with russia turns out to be more of a wish list than a set of legally binding measures. nonetheless, it is important to maintain our efforts to regulate our relations with russia in the best manner possible. clearly, this cannot be achieved on the basis of current conditions, whereby the european union’s population, numbering almost 500 million individuals, and responsible for over 20% of the world’s gdp has to pander to a much weaker and less populous partner. i mention this because often the interests of particular eu member states conflict with europe’s internal solidarity. russia has no compunction in exploiting such situations. of course we need to deepen our economic cooperation with russia, but we must require our partner to abide by the same standards that are binding for all eu member states. there can be no question of condoning violations of human rights.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

hivatalban lévő elnök úr, azt feltételezhetném, hogy a lehetséges jelöltekről készült egy kívánságlista– egy nem hivatalos lista, amit még nem láttunk.

Anglais

president-in-office, i might suggest that there could be a wish list among potential candidates – an unofficial one which we have not yet seen.

Dernière mise à jour : 2014-05-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

bref-felülvizsgálat esetén a szakmai munkacsoport tagjainak fel kell tüntetniük az adott bref felülvizsgálatához gyűjtendő ágazatspecifikus adatok típusát és formátumát a kívánságlistájukban.

Anglais

in the case of a bref review, twg members should suggest in their list of wishes the type and format of sector-specific data that should be collected for the review of the bref in question.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a „kívánságlista” összeállítása

Anglais

establishment of the ‘wish list’

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK