Demander à Google

Vous avez cherché: költségmegtérülést (Hongrois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Anglais

Infos

Hongrois

az egyetemekre automatikusan nem vonatkoznak, és ezek a szellemi tulajdonnal összefüggő jogokat vagy egyes nemzeti hivatalok költségmegtérülést biztosító árképzési kötelezettségét sem írják felül.

Anglais

Neither do they override intellectual property rights or the obligation of some national agencies to charge cost-recovery prices.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A túlzott költségmegtérülést a hatékony piacra lépés biztosítása és a beruházási ösztönzők fenntartása nem indokolná, mivel az építési lehetőség ezen eszközkategória esetében gazdaságilag nem megvalósítható.

Anglais

An over-recovery of costs would not be justified to ensure efficient entry and preserve the incentives to invest because the build option is not economically feasible for this asset category.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

Az LRIC-modellben valamennyi költség változóvá válik és mivel feltételezett, hogy hosszú távon valamennyi eszköz lecserélésre kerül, az LRIC alapján történő díjmeghatározás lehetővé teszi a hatékony költségmegtérülést.

Anglais

In a LRIC model, all costs become variable, and since it is assumed that all assets are replaced in the long run, setting charges based on LRIC allows efficient recovery of costs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

(1) az Európában jelenleg alkalmazott árképzési rendszerek nem kombinálják a hatékonyság és az igazságosság célkitűzését, és nem tesznek lehetővé fenntartható mértékű költségmegtérülést az intézkedések finanszírozása szempontjából;

Anglais

(1) Current pricing schemes in Europe often fail to combine the objectives of efficiency and fairness and do not allow a sustainable degree of cost recovery for the financing of the measures.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A vízszolgáltatások költségmegtérülésének fontos szerepe van abban, hogy teljesüljön az irányelv általános célkitűzése, mely szerint biztosítani kell a víz jó ökológiai és kémiai állapotát, és fontos eszközt jelent a vízkészleteink emberi tevékenységek általi terhelésének csökkentése tekintetében is.

Anglais

Cost recovery of water services is an important tool to achieve the Directive's overall objective of good ecological and chemical status of water and to address human-made pressures on our waters.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A tagállamok eltekinthetnek a költségmegtérülés alkalmazásától bizonyos feltételek teljesülése esetén, de nem hagyhatják figyelmen kívül a költségmegtérülés elvét.

Anglais

Member States may refrain from applying cost recovery if certain conditions are met, but they cannot exclude recovery as a matter of principle.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Ezen eszközök (különösen a víz árképzése és a költségmegtérülés elve) lehető leghatékonyabb alkalmazása azonban továbbra is feladat marad.

Anglais

However, implementing these tools (in particular water pricing and cost recovery) in the most effective way remains a challenge.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A Bizottság biztosítani kívánja, hogy a költségmegtérülés elvei közelítsenek egymáshoz a szállítási módok között annak érdekében, hogy multimodális szempontból egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki.

Anglais

The Commission intends to make sure that the principles of cost recovery across transport modes converge to create a multi-modal level playing field.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

8.12 Az egységes európai égboltra vonatkozó csomag közvetve kezeli a költségmegtérülés elvét azáltal, hogy teljesítménycélokat tűz ki a funkcionális légtérblokkok és a tagállamok tekintetében.

Anglais

8.12 The Single European Sky package will indirectly address the cost recovery principle by imposing performance targets onto FABs and Member States.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A legnagyobb ösztönző az ATM-en belül alkalmazott teljes költségmegtérülés rendszerének a SES II csomagban már elfogadott megszüntetése és annak rögzített költségek rendszerével történő felváltása lesz.

Anglais

The biggest incentive will be the abolition of the full cost recovery system in ATM as already agreed through the SES II package, and its replacement with a fixed cost system.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Ezek az árcsökkentések és energiaszolgáltatókat terhelő különadókkal együtt negatívan hatottak az energiaszolgáltatók költségmegtérülésére az energiaipari beruházások és a hálózat-karbantartás költségei tekintetében.

Anglais

These price cuts, coupled with the extra tax burden on energy companies, have negatively affected energy providers' capacity to recover costs and energy investments and network maintenance.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

4.6 Az EGSZB úgy véli, hogy felülvizsgálatuk alkalmával a vízügyi keretirányelvet és az ivóvízre vonatkozó irányelvet ki kellene egészíteni az egyetemes hozzáférés elvével kapcsolatos utalásokkal és elvekkel, valamint a vízszolgáltatások költségmegtérülésének a vízügyi keretirányelvben szereplő elvével.

Anglais

4.6 The EESC considers that the review of the Water Framework Directive and the Drinking Water Directive should be an opportunity to integrate indications and principles concerning the principle of universal access and the WFD principle of the recovery of the costs of water services.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Inkább támogatták a vízmérlegekkel, a célok kitűzésével és a költségmegtérüléssel kapcsolatos iránymutatások és eszközök készítését, valamint a tájékoztatás és a jelentéstétel hatékonyságának javítására irányuló intézkedéseket.

Anglais

This included support for guidance and tools in relation to water balances, target setting and cost-recovery, as well as action on improving information and reporting efficiency.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Az induló szakasz hosszát az adott gyártó/termelő vagy exportőr körülményeinek figyelembevételével kell meghatározni, de ez nem haladhatja meg a költségmegtérülési időszak megfelelő kezdő hányadát.

Anglais

The length of a start-up phase shall be determined in relation to the circumstances of the producer or exporter concerned, but shall not exceed an appropriate initial portion of the period for cost recovery.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A fogyasztói árak csökkentése és a magas adóterhek együttesen komoly negatív hatást gyakoroltak a társaságok költségmegtérülésére.

Anglais

Retail end-user price cuts, in combination with the high tax burdens, have had a severely negative impact on companies’ capacity to recover costs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A növekedést a költségmegtérülés elve indokolta, amely lehetővé teszi, hogy a léginavigációs szolgáltatók díjemeléssel kompenzálják a csökkenő forgalmat.

Anglais

This increase was justified by the "cost recovery" principle that allows each ANSP to compensate for the diminishing traffic by raising charges.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

A költségszámítási módszer egyik központi elve a költségmegtérülés.

Anglais

Cost recovery is a key principle in a costing methodology.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

Az induló szakasz hosszát az adott gyártó vagy exportőr körülményeinek figyelembevételével kell meghatározni, de ez nem haladhatja meg a költségmegtérülési időszak megfelelő kezdő hányadát.

Anglais

The length of a start-up phase shall be determined in relation to the circumstances of the producer or exporter concerned, but shall not exceed an appropriate initial portion of the period for cost recovery.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

Az infrastruktúra-használati díjak révén bekövetkező költségmegtérülés általános mértéke befolyásolja a szükséges kormánytámogatás szintjét; az egyes tagállamoknak eltérő mértékű költségmegtérítésre lehet szüksége .

Anglais

The overall level of cost recovery through infrastructure charges affects the necessary level of government contribution; Member States may require different levels of overall cost recovery.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A 2002/19/EK irányelv (20) preambulumbekezdése szerint a költségmegtérülés módszerét a körülményekhez kell igazítani.

Anglais

Recital 20 of Directive 2002/19/EC notes that the method of cost recovery should be appropriate to the particular circumstances.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK