Demander à Google

Vous avez cherché: életbiztosításról (Hongrois - Bulgare)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Bulgare

Infos

Hongrois

mivel a Tanács a nem-életbiztosításról és életbiztosításról szóló irányelveinek alkalmazásához végrehajtási intézkedések szükségesek;

Bulgare

като има предвид, че за прилагането на директивите на Съвета относно животозастраховането и застраховането, различно от животозастраховане са необходими мерки по прилагане;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Nettó nem életbiztosítási díjak

Bulgare

Нетни премии по неживотозастрахователни полици

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Nem életbiztosításból eredő követelések

Bulgare

Неживотозастрахователни обезщетения

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

életbiztosítási termék

Bulgare

животозастрахователен продукт

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

nem-életbiztosítási termék

Bulgare

общозастрахователен продукт

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

a béreket, amelyek tartalmazzák a tengerészre vonatkozó társadalombiztosítási hozzájárulásokat (beleértve az életbiztosítást, illetve a baleset- és betegbiztosítást) a hajótulajdonosok fizetik.

Bulgare

заплатите са за сметка на корабособствениците и трябва да включват социалните осигуровки, които са дължими за моряците (включително застраховки живот, злополука и болест).

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

életbiztosítás, balesetbiztosítás, egészségbiztosítás és szociális ellátások.

Bulgare

застраховка живот, застраховка злополука, здравна застраховка и социалноосигурителна каса.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

befektetési egységhez kötött életbiztosítás

Bulgare

застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

a munkaviszony megszűnése utáni juttatásokat, például a nyugdíjakat, a nyugdíjazással kapcsolatos egyéb juttatásokat, a munkaviszony megszűnése utáni életbiztosítást és a munkaviszony megszűnése utáni egészségügyi ellátást;

Bulgare

доходи след напускане на работа като пенсии, други пенсионни доходи, застраховка живот и медицинско обслужване след напускане на работа;

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

A biztosítók vagy a biztosítói szövetségek közötti múltbéli együttműködés egy meghatározott kockázat biztosítása átlagos költségének kiszámítását elősegítő adatösszesítések terén (amely statisztikai számításokat is magában foglalhat), vagy az életbiztosítások esetében a halandósági táblázatok vagy a betegségek, balesetek és rokkantság gyakoriságára vonatkozó táblázatok tekintetében lehetővé teszi a kockázatokra vonatkozó ismeretek javítását, és megkönnyíti az egyes biztosítók számára a kockázatok értékelését.

Bulgare

Сътрудничеството между застрахователни предприятия или в рамките на сдружения на предприятия при компилирането на информация (което може също да съдържа статистически изчисления) за изчисляването на средните разходи за покриване на определен риск в миналото или, в случаите на животозастраховане, таблиците за смъртност или заболеваемост, честотата на злополуки и инвалидност позволява да бъде подобрена познаваемостта на рисковете и улеснява категоризирането на рисковете от отделните предприятия.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Hollandia úgy véli, hogy romlottak az értékelési mérőszámok, és az európai és egyesült államokbeli életbiztosításokkal kapcsolatos mutatók történelmi mélypontot értek el a saját tőke könyv szerinti értékének 0,4-szerese közeli értékkel (amely még alacsonyabb, mint a 2009 második felében tapasztalt 0,9-szeres érték).

Bulgare

Според Нидерландия показателите за оценка са се влошили, като индексите за животозастраховане за Европа и САЩ се търгуват на исторически ниски равнища, които представляват едва четири десети от счетоводната стойност на собствения капитал (срещу девет десети от счетоводната стойност през втората половина на 2009 г.).

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Az NN Banknak széles körű, koherens termékkínálata lesz, ideértve a jelzáloghiteleket, megtakarításokat, banki életjáradékokat, befektetéseket és fogyasztói hiteltermékeket, valamint a Nationale Nederlanden alapvető lakossági biztosítási termékeit (amelyek csak életbiztosítási termékekből, valamint vagyon- és balesetbiztosítási termékekből állnak).

Bulgare

NN Bank ще предлага широка и съгласувана продуктова линия с ипотеки, спестявания, банкови анюитети, инвестиции и потребителски кредити в съчетание с основните продукти за застраховане на дребно на Nationale Nederlanden (които включват само продукти за животозастраховане, продукти за имуществено застраховане и застраховка за злополука).

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EGK első tanács irányelv (HL L 228., 1973.8.16., 3. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 14. o.).

Bulgare

Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3).

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 345., 2002.12.19., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 6. kötet, 3. o.).

Bulgare

Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1).

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

- engedélyt ad 01 (egy) európai közösségi biztosító számára a vietnami életbiztosítási ágazatban való működésre,

Bulgare

- предостави на 1 (един) осигурител от Европейската общност да оперира в сектора на животозастраховане във Виетнам,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

mivel a legutóbb a 87/343/EGK irányelvvel [4] módosított, az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EGK tanácsi irányelv [5] felszámolt bizonyos eltéréseket a tagállamok jogszabályai között a fenti üzleti tevékenység megkezdésének és gyakorlásának lehetővé tétele érdekében;

Bulgare

като има предвид, че с Директива 73/239/EИО на Съвета от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане , последно изменена с Директива 87/343/EИО , се премахнаха някои съществуващи различия между националните законодателства с цел улесняване на достъпа до и упражняването на такива дейности;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

A Bizottság azokkal az új javaslatokkal kapcsolatban is kikérheti a bizottság véleményét, amelyeket a Tanács elé kíván terjeszteni a közvetlen életbiztosítás és a közvetlen nem-életbiztosítás területén szükséges további koordinációról.

Bulgare

Комисията може също да провежда консултации с Комитета по нови предложения, които възнамерява да представи на Съвета по отношение на по-нататъшната координация в сферата на прякото животозастраховане и прякото застраховане, различно от животозастраховането.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Amikor a Tanács az általa a közvetlen nem életbiztosítás és a közvetlen életbiztosítás területén elfogadott jogi aktusok szabályainak végrehajtási jogkörét átruházza a Bizottságra, a (2) bekezdésben leírt eljárást kell alkalmazni.

Bulgare

Когато в актовете, които приема в областта на прякото животозастраховане и прякото застраховане, различно от животозастраховане, Съветът предоставя на Комисията правомощия по прилагане на определените от него правила, се прилага процедурата, предвидена в параграф 2.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

mivel a nem-életbiztosításoknál és az életbiztosításoknál felmerülő problémák vizsgálata kívánatossá teszi az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti együttműködést;

Bulgare

като има предвид, че разглеждането на проблемите, които възникват при животозастраховането и застраховането, различно от животозастраховане прави желателно сътрудничеството между компетентните органи и Комисията;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

mivel az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség az életbiztosítás körén kívüli közvetlen biztosításokra vonatkozó megállapodást írt alá Luxemburgban 1989. október 10-én;

Bulgare

като има предвид, че Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно прякото застраховане, различно от животозастраховане е подписано в Люксембург на 10 октомври 1989 г.;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK