Demander à Google

Vous avez cherché: túlteljesítését (Hongrois - Français)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Français

Infos

Hongrois

megfelelő rugalmassági szintek az innovatív előállítási alkalmazásokhoz és a beépítésnél szükséges módosításokhoz2, amelyek foglalkoztatási válság kockázata nélkül teszik lehetővé az előírt kibocsátási határértékek elérését vagy túlteljesítését.

Français

une flexibilité appropriée en ce qui concerne les applications productives innovantes et les modifications à apporter aux installations2, de manière à pouvoir atteindre et dépasser les valeurs limites fixées en matière d'émissions sans mettre l'emploi en danger.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Az elmúlt évek biztató fejleményeivel összhangban 2020-ra akár 24 %-kal is csökkenhet az üvegházhatású gázok kibocsátása, ami a cél túlteljesítését jelentené.

Français

Eu égard à l’évolution positive de ces dernières années, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourrait dépasser l’objectif et atteindre 24 % d’ici à 2020.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Ha valamely vállalkozás a közösségi szabványoknál szigorúbb nemzeti szabványokhoz alkalmazkodik vagy önként vállalja a közösségi szabványok túlteljesítését, az elszámolható költségek a közösségi szabványoknál magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges többletberuházásokat foglalják magukban.

Français

En cas d'adaptation à des normes nationales plus strictes que les normes communautaires ou en cas de dépassement volontaire des normes communautaires, les coûts éligibles comportent les coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

elismert szervezeteikkel közlik, hogy mely nemzeti jogeszközök és azoknak mely értelmezései alkalmasak az egyezményekben foglalt rendelkezések érvényre juttatására, és jelzik, ha a hatóságok bármely vonatkozásban az egyezményekben foglalt követelmények túlteljesítését várják el.

Français

fournir aux organismes qu'ils ont agréés tous les instruments de la législation nationale appropriés, et leurs interprétations, qui donnent effet aux dispositions des conventions OMI, ou indiquer si les normes de l’administration, à quelque égard que ce soit, vont au-delà des prescriptions de ces conventions.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

az elismert szervezetetel közöljék, hogy mely nemzeti jogeszközök és azoknak mely értelmezései alkalmasak az egyezményekben foglalt rendelkezések érvényre juttatására, és jelezzék nekik, ha a hatóságok bármely vonatkozásban az egyezményekben foglalt követelmények túlteljesítését várják el.

Français

fournir à l’organisme reconnu tous les textes des lois nationales appropriées et de leurs interprétations qui donnent effet aux dispositions des conventions ou préciser si les normes de l’Administration, sur l’un ou l’autre point, vont au‑delà des prescriptions de ces conventions, et

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Ha valamely vállalkozás a közösségi szabványoknál szigorúbb nemzeti szabványokhoz alkalmazkodik vagy önként vállalja a közösségi szabványok túlteljesítését, az elszámolható költségek a közösségi szabványoknál magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges többletberuházásokat foglalják magukban. A közösségi szabványok által megkívánt szint eléréséhez szükséges beruházások költségei nem elszámolható költségek.

Français

En cas d'adaptation à des normes nationales plus strictes que les normes communautaires ou en cas de dépassement volontaire des normes communautaires, les coûts éligibles comportent les coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires. Les coûts relatifs aux investissements pour atteindre le niveau de protection requis par les normes communautaires ne sont pas éligibles.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

Fontos, hogy a megoldás legyen megkülönböztetéstől mentes, és őrizze meg a kibocsátási célértékek túlteljesítésére ösztönző tényezőket.

Français

La solution retenue devra être non discriminatoire et devra continuer à encourager le dépassement des objectifs fixés en matière d'émissions;

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

Éghajlatváltozás: Az elért eredményekről szóló jelentés szerint az EU jó úton halad a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátáscsökkentési kötelezettségeinek teljesítése, sőt túlteljesítése felé

Français

Changement climatique: le rapport sur les progrès accomplis montre que l'Union européenne est sur la bonne voie pour atteindre voire dépasser les objectifs de réduction des émissions fixés au titre du protocole de Kyoto

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A miniszteri találkozók keretében az EU megosztja a kibocsátási célkitűzéseinek elérése és túlteljesítése során szerzett tapasztalatait, valamint ismerteti a leendő globális megállapodás kidolgozásával kapcsolatos elképzeléseit.

Français

Au cours des réunions ministérielles, l’UE partagera son expérience en ce qui concerne la réalisation et le dépassement de ses objectifs et présentera sa conception du futur accord mondial.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

Az EU–15-höz tartozó tagállamok közül tíz tervezi, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv három piaci alapú mechanizmusának keretében – nemzetközi kibocsátáskereskedelem, tiszta fejlesztési mechanizmus, együttes végrehajtási eszköz – az Európai Unión kívüli országokban végrehajtott kibocsátáscsökkentő projektekkel kibocsátási egységeket vásárolnak: ez az így elért további 2,2%-os kibocsátás-megtakarítással összesen körülbelül 9,0%-os csökkentést eredményezne, tehát az EU Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeinek túlteljesítését jelentené.

Français

Une réduction supplémentaire de 2,2 %, qui porterait la réduction globale à environ 9,0 % et permettrait donc de dépasser l'objectif de Kyoto fixé pour l'UE, devrait être réalisée grâce à l’achat de crédits issus de projets de réduction des émissions menés dans les pays tiers au titre des trois mécanismes de Kyoto fondés sur le marché – l’échange international de droits d'émission, le mécanisme de développement propre et la mise en œuvre conjointe – auquel ont l’intention de recourir dix des États membres de l'UE-15.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A Tanács hozzájárult ahhoz, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv Felei konferenciájára terjesszenek elő az EU szintjén megvizsgált és jóváhagyott lehetőségeket, melyek célja, hogy olyan megoldást nyújtsanak a kibocsátható mennyiségi egységek átvitelére és felhasználására vonatkozóan, mellyel fenntartható a környezeti integritás ambiciózus szintje, és amely továbbra is ösztönöz a túlteljesítésre.

Français

Le Conseil est convenu de présenter à l'examen de la Conférence des Parties au protocole de Kyoto des options étudiées et approuvées au niveau de l'UE, afin de proposer une solution sur l'utilisation et le report des UQA qui conserve un niveau ambitieux d'intégrité environnementale et préserve les incitations à dépasser les objectifs.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A Polgármesterek Szövetségének tagjai azzal járulnak hozzá e politikai célok eléréséhez, hogy hivatalosan elkötelezik magukat a fenti cél fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési tervük végrehajtása révén történő túlteljesítése mellett.

Français

Les signataires du Pacte contribuent aux efforts en la matière en s'engageant formellement à dépasser cet objectif grâce à la mise en œuvre de leur plan d'action en faveur de l'énergie durable.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A cancúni konferenciát követően az EU ismét értékelni fogja a helyzetet, többek között azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a 2020-ra vállalt 20%-os kibocsátáscsökkentés túlteljesítésére.

Français

L'UE réexaminera la situation après la conférence de Cancún, et notamment les scénarios envisageables pour aller au-delà de l'objectif de réduction de 20 % fixé pour 2020.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

5,5 milliárd tonnás potenciális uniós túlteljesítés 2020-ig

Français

L'UE pourrait dépasser ses objectifs de 5,5 milliards de tonnes d'ici à 2020

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A második kötelezettségvállalási időszakban potenciálisan várható túlteljesítés további 1,3 Gt mértékű lesz, ami azt jelenti, hogy az EU és Izland együttes teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2020-ban előreláthatólag 24,5%-kal lesz a választott referenciaév (a legtöbb ország esetén az 1990-es év) szintje alatt.

Français

Durant la deuxième période d'engagement, le dépassement pourrait être de 1,3 Gt supplémentaire, puisque les émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE et de l'Islande en 2020 devraient, selon les prévisions, avoir diminué de 24,5 % par rapport aux niveaux de l'année de référence choisie (1990 dans la plupart des cas).

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A fenntarthatóságot illetően a 80% alatti meredekség esetén nem érvényesül a tömeghez kapcsolódó visszás ösztönzés és az autonóm tömegnövekedésre vonatkozó feltételezések alapvető jelentőségűek abban, hogy elkerülhető legyen a kilométerenkénti 130 grammos szén-dioxid-kibocsátási célérték el nem érése vagy túlteljesítése.

Français

En ce qui concerne la compatibilité avec le développement durable, les incitations perverses liées à la masse sont évitées lorsque la pente est inférieure à 80 %, et la justesse des hypothèses relatives à l’AMI est cruciale pour éviter de s’écarter, dans un sens ou dans l’autre, de l’objectif de 130 g de CO2/km.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

Bizonyos tagállamok esetében – egyoldalú erőfeszítéseiknek köszönhetően, mivel kiegészítő intézkedéseket fontolgatnak – a célkitűzés túlteljesítése is várható.

Français

Le dépassement de l'objectif est même envisagé grâce à des efforts unilatéraux de certains États membres qui étudient des mesures supplémentaires.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A túlteljesítésre vagy alulteljesítésre további magyarázatot adhattak még a következők: a projekt előkészítésének, a projektvezetésnek és -szervezésnek a minősége; hogy a végrehajtó szervezet egyértelműen ismerte-e a konkrét menedékkérő csoport sajátosságait; a más szervezetekkel fenntartott partnerség szintje, és végül a projektszervezők személyes elkötelezettsége.

Français

Parmi les autres éléments expliquant l'insuffisance ou l'excellence des résultats, on trouve la qualité de la préparation des projets, de la gestion et de l'organisation, la bonne compréhension par l'organisation responsable de la mise en œuvre des spécificités du groupe particulier des demandeurs d'asile, le niveau de partenariat avec d'autres organisations et enfin, l'engagement personnel des organisateurs du projet.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A célkitűzés túlteljesítése ráadásul előre látható bizonyos tagállamok esetében – egyoldalú erőfeszítéseiknek köszönhetően –, ezen tagállamok kiegészítő intézkedéseket gondolnak át.

Français

Le dépassement de l'objectif est même envisagé grâce à des efforts unilatéraux de certains États membres qui étudient des mesures supplémentaires.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Hongrois

A Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszaka gyakorlatának megfelelően lehetővé kell tenni a tagállamok számára azt is, hogy a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló [] rendelet szerinti túlteljesítésüket felhasználhassák annak érdekében, hogy megfeleljenek az e rendelet szerinti kötelezettségvállalásaiknak.

Français

Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d'objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement.

Dernière mise à jour : 2017-04-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK