Vous avez cherché: járműegységekkel (Hongrois - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Italien

Infos

Hongrois

a 90 napot a járműegységen tárolt adatok esetében;

Italien

90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a digitális tachográf járműegységek gyártói, valamint az adatkészlet letöltésére tervezett és szánt berendezések gyártói minden ésszerű lépést megtesznek annak biztosítására, hogy az ilyen adatok letöltését a szállítási vállalkozások vagy járművezetők minimális akadályozásával lehessen elvégezni.

Italien

i costruttori delle unità elettroniche di bordo (tachigrafo digitale) e i costruttori di apparecchiature destinate al trasferimento di file di dati adottano tutti i provvedimenti ragionevoli per garantire che il trasferimento dei dati in questione avvenga in modo da causare ritardi minimi all’attività delle aziende di trasporto o dei conducenti.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a fenti bekezdésben említett, az országokra való alfabetikus hivatkozást és a numerikus előírásokat (»nation alpha and numeric specification«) csak azt követően lehet módosítani vagy aktualizálni, hogy a kijelölt laboratórium megkapta a típusjóváhagyással rendelkező, a digitális tachográf járműegység gyártóinak véleményét.”

Italien

qualsiasi modifica delle specifiche nationalpha o numeriche descritte nel precedente paragrafo possono essere apportate soltanto dopo che il laboratorio incaricato abbia ottenuto il parere dei costruttori del tachigrafo digitale omologato.»

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a fenti bekezdésben ismertetett előírások módosítására vagy aktualizálására csak azt követően kerülhet sor, hogy a kijelölt laboratórium konzultációt folytatott a jóváhagyó hatóságokkal együtt a típusjóváhagyással rendelkező digitális tachográf járműegység gyártójával”.

Italien

qualsiasi modifica o aggiornamento delle specifiche di cui al precedente paragrafo possono essere apportati soltanto dopo che il laboratorio incaricato abbia consultato il costruttore del tachigrafo digitale omologato dell’unità elettronica di bordo nonché le autorità che hanno rilasciato l’omologazione.».

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a járműegység egyik kártyaolvasó egységébe helyezett járművezetői kártyából is lehet azonban adatokat letölteni, amennyiben a másik kártyaolvasó egységbe nem helyeztek be kártyát.”

Italien

È possibile tuttavia trasferire dati da una carta del conducente inserita in uno dei lettori della vu quando nessun altra carta è inserita nell’altro lettore.»

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a járműegység által és a járművezetői kártyán rögzített adatok rendszeres letöltése elengedhetetlen annak hatékony ellenőrzéséhez, hogy a járművezető, illetve a vállalkozás betartja-e az 561/2006/ek rendeletnek a vezetési időkre és a pihenőidőkre vonatkozó rendelkezéseit.

Italien

il trasferimento periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al regolamento (ce) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a járműegységről kivont események vagy hibák határolójele

Italien

anomalie o guasti dal delimitatore della vu

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a mozgásérzékelő sorozatszámának és jóváhagyási számának ellenőrzésével – amennyiben ezek rá vannak nyomtatva a mozgásérzékelőre – összeegyezteti a járműegység feljegyzésében szereplő információt.”

Italien

verifica se il numero di serie e il numero di omologazione del sensore di movimento, se stampati sul corpo del sensore stesso, corrispondono alle informazioni contenute nell’unità elettronica di bordo del veicolo.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a mozgásérzékelők és a járműegységek közötti interfésznek meg kell felelnie az iso 16844-3:2004, cor 1:2006 szabványnak”.

Italien

l’interfaccia tra il sensore di movimento e le unità di bordo deve essere conforme alla norma iso 16844-3:2004, cor 1:2006».

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a tevékenységek kézi bevitelét a helyi idő és a járműegység esetében aktuálisan meghatározott, az időzóna-paraméterek (utc-től való eltérés) felhasználásával kell elvégezni.

Italien

l’immissione manuale di attività deve essere effettuata utilizzando l’ora locale e valori di data del fuso orario (regolazione utc) fissati per l’unità elettronica del veicolo.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a vonatkozó adatoknak a járműegységekről és a járművezetői kártyákról történő letöltésére irányadó maximális időtartamok meghatározásáról

Italien

sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a „járművezetői tevékenységek járműegységből való napi kinyomata” 3.2. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

Italien

il punto 3.2 «stampa giornaliera delle attività del conducente contenute nella vu» è sostituito dal seguente:

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

annak a maximális időtartamnak a meghatározása révén, amelyen belül a vonatkozó adatokat le kell tölteni a járműegységről vagy a járművezetői kártyáról, a közúti szállítással foglalkozó vállalkozások működési feltételei még harmonizáltabbá válnak unió-szerte.

Italien

la fissazione di periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente consente di armonizzare ulteriormente le condizioni per le imprese di trasporto all'interno dell'unione europea.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép: »1.1. „mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között«: olyan alkatrészek, amelyeket a traktorra és a vontatmányra azért szerelnek fel, hogy mechanikus kapcsolatot hozzanak létre a két járműegység között. ezen irányelv csak a traktorok mechanikus kapcsolóinak alkatrészeire vonatkozik. a traktorok mechanikus kapcsolói között a következő alaptípusok különböztethetők meg:

Italien

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

azokban az esetekben, ha a járműegység a mozgással kapcsolatban információt szolgáltató külső önálló adatforrásból származó sebességértékeket tud fogadni, illetve feldolgozni, ez az eset akkor is bekövetkezhet, ha ezek a sebességértékek jelentősen eltérnek a mozgásérzékelő sebességjele alapján több mint egy percre vonatkozóan feldolgozott értékektől”.

Italien

se l’unità elettronica di bordo è in grado di ricevere o elaborare valori della velocità provenienti da una fonte esterna indipendente di informazione sul movimento, l’anomalia può inoltre attivarsi se tali valori di velocità contraddicono in modo significativo per più di un minuto quelli elaborati a partire dal segnale di velocità inviato dal sensore di movimento».

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

ellenőrzi, hogy a beállítási plaketten feltüntetett információ egyezik-e a járműegység feljegyzésében szereplő információval;

Italien

verifica se le informazioni registrate sulla targhetta di montaggio corrispondono a quelle contenute nell’unità elettronica di bordo;

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

ez a rendelet meghatározza azokat a maximális időtartamokat, amelyeken belül a vonatkozó adatokat az 561/2006/ek rendelet 10. cikke (5) bekezdése a) pontjának i. alpontja alkalmazásában le kell tölteni a járműegységről és a járművezetői kártyáról.

Italien

il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (ce) n. 561/2006.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

ilyen körülmények esetén a járműegység érzékelőhibát jegyez fel és tárol (070. követelmény), vagy

Italien

in queste circostanze l’unità elettronica di bordo del veicolo registra e memorizza un guasto del sensore (requisito 070), oppure,

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

iso 16844-3:2004, cor 1:2006 közúti járművek – tachográf-rendszerek – 3. rész: mozgásérzékelő felület (járműegységekkel)”.

Italien

so 16844-3:2004, cor 1:2006 veicoli stradali — sistemi tachigrafici — parte 3: interfaccia del sensore di movimento (con le unità elettroniche di bordo del veicolo)».

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

járműegység-interfész, 001a. követelmény”.

Italien

interfaccia dell’unità elettronica di bordo, requisito 001 bis.».

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK