Demander à Google

Vous avez cherché: normaaliarvoon (Hongrois - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Italien

Infos

Hongrois

(30) Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti näitä vientihintoja verrattiin samankaltaiselle tuotteelle aiemmin määritettyyn normaaliarvoon.

Italien

(30) Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi šios eksporto kainos buvo lyginamos su anksčiau nustatyta panašaus produkto normaliąja verte.

Dernière mise à jour : 2010-09-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Koska useat normaaliarvoon sisällytetyt merkittävät kustannukset aiheutuvat tällä tuotantoajalla, komissio pitää kolmen vuoden keskimääräisiä kursseja sopivina laskettaessa vähimmäistuontihintaa ilman polkumyyntiä.

Italien

Poiché un certo numero di costi importanti che vengono considerati per il calcolo del valore normale sono sostenuti rispetto a tutto il ciclo produttivo, la Commissione ritiene che la media dei tassi di cambio sui tre anni sia la più adeguata ai fini del calcolo dei prezzi medi all'importazione non oggetto di dumping.

Dernière mise à jour : 2010-09-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

- Pyynnössä esitetään myös riittävä alustava näyttö siitä, että tutkimuksen kohteena olevia tuotteita myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tarkasteltavana olevalle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

Italien

- Fl-aħħarnett, it-talba fiha biżżejjed evidenza prima facie li l-prezzijiet tal-prodotti li qed jiġu investigati huma l-oġġett ta' dumping fir-rigward tal-valur normali preċedentement stabbilit għall-prodott ikkonċernat.

Dernière mise à jour : 2010-08-31
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

- Pyynnössä esitetään myös riittävä alustava näyttö siitä, että tutkimuksen kohteena olevia tuotteita myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tarkasteltavana olevalle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

Italien

- infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto,

Dernière mise à jour : 2010-08-31
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

(13) Laskennallista normaaliarvoa käytettäessä komissio laski tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantokustannukset tutkimusajanjaksolla.

Italien

(13) Nei casi di costruzione del valore normale, la Commissione ha calcolato i costi di produzione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

Dernière mise à jour : 2010-09-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

(22) Kun yritykset pystyivät osoittamaan, että nämä arvonalennukset olivat tosiaankin ainoastaan seurausta markkina-arvojen muuttumisesta eivätkä mistään muista tekijöistä (esimerkiksi karkaamisesta, kuolemasta tai taudeista) johtuvia, komissio totesi, ettei kyseisiä kuluja pitäisi ottaa mukaan normaaliarvoa laskettaessa, ja otoksessa mukana olleiden yritysten väite hyväksyttiin tältä osin.

Italien

(22) Se le società sono state in grado di dimostrare che tali riduzioni contabili erano semplicemente effetto di variazioni del valore di mercato e non di altri fattori, quali fughe, mortalità o malattie, la Commissione ha concluso che di tali costi non si sarebbe tenuto conto ai fini del calcolo del valore normale e la richiesta delle società del campione è stata accolta.

Dernière mise à jour : 2010-09-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Koska ryhmä toimitti luotettavaa normaaliarvoa ja vientihintaa koskevaa tietoa, polkumyyntimarginaali voitiin laskea sen omiin tietoihin perustuen.

Italien

Quindi, poiché il gruppo ha fornito dati attendibili per quanto riguarda il valore normale e il prezzo all'esportazione, il margine di dumping ha potuto essere calcolato in base ai dati che esso stesso ha comunicato.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Koska ryhmä toimitti luotettavaa normaaliarvoa ja vientihintaa koskevaa tietoa, polkumyyntimarginaali voitiin laskea sen omiin tietoihin perustuen.

Italien

Taigi, kadangi grupė pateikė patikimus normaliosios vertės ir eksporto kainos duomenis, dempingo skirtumas galėjo būti apskaičiuotas remiantis jos pačios duomenimis.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Lisäksi se toimitti alustavan näytön siitä, että jos sen omien kotimarkkinahintojen tai kustannusten perusteella määritettyä normaaliarvoa vertailtaisiin yhteisöön suuntautuvan viennin hintoihin, polkumyyntimarginaali olisi huomattavasti alhaisempi kuin voimassa olevien toimenpiteiden taso.

Italien

Ji taip pat pateikė prima facie įrodymų, kad palyginus normaliąją vertę, apskaičiuotą pagal jos pačios kainas vidaus rinkoje arba sąnaudas, ir eksporto į Bendriją kainas, dempingas taptų daug mažesnis už galiojančios priemonės lygį.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Lisäksi se toimitti alustavan näytön siitä, että jos sen omien kotimarkkinahintojen tai kustannusten perusteella määritettyä normaaliarvoa vertailtaisiin yhteisöön suuntautuvan viennin hintoihin, polkumyyntimarginaali olisi huomattavasti alhaisempi kuin voimassa olevien toimenpiteiden taso.

Italien

La società ha anche fornito elementi indicanti che un confronto tra il valore normale basato sui suoi prezzi sul mercato interno o sui suoi costi e i prezzi di esportazione verso la Comunità porterebbe a ridurre il dumping ben al di sotto del livello della misura in vigore.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Saatavilla olleiden tietojen osalta komissio käytti toisen, yhteistyötä tehneen venäläisen tuottajaryhmän normaaliarvoa ja Eurostatin tietoja.

Italien

Kaip turimus faktus Komisija naudojo normaliąją vertę, nustatytą kitai, bendradarbiaujančiai, Rusijos gamintojų grupei, ir Eurostato duomenis.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Saatavilla olleiden tietojen osalta komissio käytti toisen, yhteistyötä tehneen venäläisen tuottajaryhmän normaaliarvoa ja Eurostatin tietoja.

Italien

Per quanto riguarda i dati disponibili, la Commissione ha utilizzato il valore normale stabilito per un altro gruppo di produttori russi che hanno cooperato e i dati Eurostat.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

TMK ei ollut täysin mukana yhteistyössä alkuperäisessä tutkimuksessa, ja sen vuoksi sen polkumyyntimarginaali laskettiin saatavilla olleiden tietojen perusteella eli käyttäen perusteena toisen, tutkimuksessa kanssa yhteistyötä tehneen venäläisen tuottajaryhmän normaaliarvoa ja Eurostatin tietoja.

Italien

Primenama, kad TMK pirminiame tyrime bendradarbiavo nevisapusiškai, todėl jos dempingo skirtumas buvo apskaičiuotas remiantis turimais faktais, t.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

TMK ei ollut täysin mukana yhteistyössä alkuperäisessä tutkimuksessa, ja sen vuoksi sen polkumyyntimarginaali laskettiin saatavilla olleiden tietojen perusteella eli käyttäen perusteena toisen, tutkimuksessa kanssa yhteistyötä tehneen venäläisen tuottajaryhmän normaaliarvoa ja Eurostatin tietoja.

Italien

Si ricorda che TMK non ha pienamente cooperato all'inchiesta iniziale e che il suo margine di dumping è stato quindi calcolato sulla base dei dati disponibili, cioè il valore normale di un altro gruppo di produttori russi che ha cooperato all'inchiesta e i dati Eurostat.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Tällöin komissio käytti laskennallista normaaliarvoa.

Italien

La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Tällöin komissio käytti laskennallista normaaliarvoa.

Italien

Tuomet Komisija naudojo apskaičiuotą normaliąją vertę.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

(39) Normaaliarvoa ja vientihintoja verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla.

Italien

(39) Il-paragun bejn il-valur normali u l-prezz għall-esportazzjoni sar abbażi ta' kif dawn joħorġu mill-fabbrika.

Dernière mise à jour : 2010-08-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Koska tässä tapauksessa muiden tuottajien kotimarkkinahinnoista ei ollut käytettävissä luotettavampia tietoja, käytettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskennallista normaaliarvoa.

Italien

Billi f'dan il-każ, ebda prezzijiet li wieħed jista' joqgħod fuqhom ta' produtturi oħra ma kienu disponibbli, il-valur normali kostrutt intuża skond l-Artikolu 2(3) tar-Regolament bażiku.

Dernière mise à jour : 2010-08-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Niiden viejien osalta, joilla ei ole omaa lohentuotantoa, ei voitu määrittää normaaliarvoa, joten näille yrityksille ei voitu määrittää tullia.

Italien

Fil-każ ta' l-esportaturi li ma jipproduċux il-prodott tagħhom ta' salamun, ebda valur normali ma seta' jiġi stabbilit u għalhekk ebda dazju ma seta jiġi ddeterminat għal dawn il-kumpaniji.

Dernière mise à jour : 2010-08-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Hongrois

Tämän vuoksi valmistuskustannuksiin pohjautuvaa laskennallisesti määritettyä normaaliarvoa pidetään luonteeltaan pysyvänä.

Italien

Għalhekk, il-valur normali kostrutt, li hu bbażat fuq l-ispiża ta' l-immanifatturar hu meqjus li hu ta' natura permanenti.

Dernière mise à jour : 2010-08-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK