Vous avez cherché: térítésmentességét (Hongrois - Lituanien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Lituanien

Infos

Hongrois

Így mind az irányelv szövegéből, mind a vonatkozó előkészítő munkákból is kitűnik, hogy a közösségi jogalkotó az ezen irányelvben biztosított fogyasztóvédelem alapvető összetevőjének szánta a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota eladó általi helyreállításának térítésmentességét.

Lituanien

tiek iš direktyvoje pavartotos formuluotės, tiek iš atitinkamų direktyvos parengiamųjų dokumentų matyti bendrijos teisės aktų leidėjo ketinimas pardavėjo atliekamą nemokamą prekės atitikties sutarčiai užtikrinimą padaryti esminiu šios direktyvos vartotojui garantuojamos apsaugos elementu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

az 1999/44 irányelv szövege különbözik a fenti nyilatkozat szövegétől, ami további bizonyíték arra nézve, hogy az 1999/44 irányelv egyértelműen a kicserélés térítésmentességét is be kívánta vezetni 55.

Lituanien

direktyvos 1999/44 formuluotė skiriasi nuo šio spaudos pranešimo formuluotės, ir tai tik dar kartą įrodo, jog direktyva 1999/44 buvo aiškiai siekiama įtvirtinti, kad prekės turi būti pakeistos nemokamai 55.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

(20) a modern transzfúziós gyakorlat az önkéntes véradás, a donor és a recipiens anonimitása, a véradás térítésmentessége és a transzfúzióval foglalkozó létesítmények non-profit orientációjának alapelvén nyugszik.

Lituanien

(20) Šiuolaikinės kraujo transfuzijos praktika remiasi donorystės savanoriškumo, donoro ir recipiento anonimiškumo, donoro geranoriškumo bei įstaigų, dalyvaujančių teikiant kraujo transfuzijos paslaugas, pelno nesiekimo principais.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

(4) a (2) és (3) bekezdésben említett "térítésmentesség" fogalma magában foglalja a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota helyreállításának szükséges költségeit, különösen a postaköltséget, a munkadíjat és az anyagköltséget.

Lituanien

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse sąvoka "nemokamai" reiškia išlaidas, reikalingas užtikrinti prekių atitikimą, visų pirma pašto, darbo ir medžiagų išlaidas.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

egyes, korábban kiemelt támogatásban részesülő gyógyszerek teljes térítésmentessége megszűnt.

Lituanien

visiškas kai kurių labai didelės paramos grupei priklausančių vaistų kainos kompensavimas buvo panaikintas.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

• az orvos előírása szerinti gyógykezelés, ideértve a sebészeti beavatkozásokat, az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket, egyes egészségügyi ellátások térítésmentességét szűrővizsgálaton való részvételhez kötheti, sőt, a szűrővizsgálat elmulasztása esetén az említett ellátások igénybevételét önrész megfizetéséhez is kötheti. a szűrővizsgálatok mentességet élveznek a vizitdíjfizetés alól.

Lituanien

ligonis taip pat turi teisę gauti finansinę sveikatos draudimo kompensaciją nuolatinio pobūdžio medicininėms priemonėms įsigyti, taip pat padengiama dalis tokios įrangos priežiūros ir nuomos išlaidų.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

c-404/06. sz. ügy: quelle ag kontra bundesverband der verbraucherzentralen und verbraucherverbände („fogyasztóvédelem – 1999/44/ek irányelv – fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás – az eladó azon joga, amely szerint hibás fogyasztási cikk kicserélése estén ellenérték megfizetését követelheti a fogyasztótól e cikk használatáért – a hibás fogyasztási cikk használatának térítésmentessége”) (a bundesgerichtshof [németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem) . . . . . . . . . . . . . .

Lituanien

byla c-404/06: quelle ag prieš bundesverband der verbraucherzentralen und verbraucherverbände (vartotojų apsauga – direktyva 1999/44/eb – vartojimo prekių pardavimas ir susijusios garantijos – pardavėjo teisė reikalauti, kad sutarties neatitinkančios prekės pakeitimo atveju vartotojas sumokėtų kompensaciją už naudojimąsi šia preke – nemokamas naudojimasis sutarties neatitinkančia preke) (bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

„fogyasztóvédelem – 1999/44/ek irányelv – fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás – az eladó azon joga, amely szerint hibás fogyasztási cikk kicserélése estén ellenérték megfizetését követelheti a fogyasztótól e cikk használatáért – a hibás fogyasztási cikk használatának térítésmentessége”

Lituanien

„vartotojų apsauga — direktyva 1999/44/eb — vartojimo prekių pardavimas ir susijusios garantijos — pardavėjo teisė reikalauti, kad sutarties neatitinkančios prekės pakeitimo atveju vartotojas sumokėtų kompensaciją už naudojimąsi šia preke — nemokamas naudojimasis sutarties neatitinkančia preke“

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

a térítésmentesség ezen, közösségi jogalkotó által kívánt biztosítása azt jelenti, hogy az eladó mindenféle pénzügyi követelése kizárt a szerződés szerinti fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának helyreállításakor felmerült kötelezettsége teljesítésének keretében.

Lituanien

Šis bendrijos teisės aktų leidėjo ketinimas garantuoti nemokamą atitikties užtikrinimą reiškia, kad negalimas joks pardavėjo, vykdančio sutartyje numatytos prekės atitikties užtikrinimo pareigą, finansinis reikalavimas.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

továbbá a helyreállítás térítésmentessége az irányelv célkitűzésének is megfelel, amely a fogyasztóvédelem magas szintje elérésének biztosítása.

Lituanien

be to, šis nemokamas prekės atitikties užtikrinimas atitinka direktyvos tikslą – užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

azaz a kicserélés végrehajtására vonatkoznak, amely az irányelv 3. cikke (4) bekezdésének megfelel, amely szerint a „térítésmentesség” „különösen a (posta)költséget” foglalja magában. az 1999/44 irányelv 3. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében található „fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül” kifejezés csak azt jelenti, hogy az eladó nem állíthat gyakorlati akadályokat a fogyasztóval szemben a kicserélésre vonatkozó jogának gyakorlása során.

Lituanien

atitinka direktyvos 3 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, jog sąvoka „nemokamai“ reiškia „visų pirma pašto išlaidas“. direktyvos 3 straipsnio 3 dalies trečiojoje pastraipoje naudojama formuluotė „nesukeliant jokių didelių nepatogumų vartotojui“ paprasčiausiai reiškia, kad pardavėjas negali sukelti vartotojui, kuris naudojasi teise, kad būtų pateiktos pakeičiančios prekės, praktinių nepatogumų. c — vokietijos vyriausybė

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

a „térítésmentesség”, „a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota helyreállításának térítésmentessége” és a „térítésmentes kicserélés” fogalmai az 1999/44 irányelv 3. cikke (2) és (3) bekezdéseiben kizárólag az ingyenes szállításra vonatkozó jogra,

Lituanien

abi direktyvos 1999/44 3 straipsnio 2 ir 3 dalyje esančios formuluotės „nemokamą prekių atitikimo sutarčiai užtikrinimą“ ir „nemokamai pakeistų prekes“, vokietijos vyriausybės nuomone, susijusios tik su reikalavimu nemokamai pateikti prekes, t. y. prekių pakeitimo įvykdymu, ir toks aiškinimas i - 2697

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Hongrois

a térítésmentesség fogalmát az 1999/44 irányelv 3. cikke (1) bekezdésével összefüggésben kell értelmezni, amely szerint az eladó teljeskörűen felel a szerződésszegésekért, amelyek a fogyasztási cikk átadásának pillanatában fennálltak; ebből pedig az következik, hogy az eladó köteles viselni a szerződésszerű állapot helyreállításával felmerülő összes költséget.

Lituanien

sąvoką „nemokamai“ reikia aiškinti atsižvelgiant į direktyvos 1999/44 3 straipsnio 1 dalį, pagal kurią pardavėjas yra atsakingas už bet kokį neatitikimą, esantį prekių pateikimo metu; tai reiškia, kad pardavėjas turi prisiimti visas išlaidas užtikrinant prekių atitiktį sutarčiai.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

ha a (15) preambulumbekezdés alapján engedélyezve lenne a használat ellenértékéhez való jog, ez belső ellentmondáshoz vezetne az adott preambulumbekezdés és az irányelv 3. cikke között, amely a kicserélés térítésmentességét írja elő.

Lituanien

jeigu remiantis penkiolikta konstatuojamąja dalimi direktyva būtų aiškinama taip, kad pardavėjui leidžiama reikalauti kompensacijos už naudojimą, tai reikštų, kad tarp šios konstatuojamosios dalies ir direktyvos 3 straipsnio, kuris numato, kad prekės turi būti pakeistos nemokamai, yra vidinis prieštaravimas.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

ennek megfelelő következtetés vonható le az egyeztető bizottság sajtóközleményéből 54is, amelyre a német kormány hivatkozik, és amely szerinte bizonyítja, hogy a „térítésmentesség” fogalma a kijavítás költségeire korlátozódik, különösen a postaköltséget, a munkadíjat és az anyagköltséget jelenti.

Lituanien

tokią pat išvadą galima padaryti ir dėl taikinimo komiteto spaudos pranešimo 54, kuriuo remiasi vokietijos vyriausybė ir kuris, jos teigimu, įrodo, kad žodis „nemokamai“ taikomas tik pataisymo išlaidų, visų pirma pašto, darbo ir medžiagų išlaidų, atžvilgiu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

a térítésmentességre vonatkozó kötelezettség elválaszthatatlan egész, amelynek célja, hogy óvja a vevőt azon pénzügyi teher veszélyétől, amely visszatarthatná jogai érvényesítésétől.

Lituanien

pareiga tai atlikti nemokamai sudaro neatsiejamą visumą, kuria siekiama apsaugoti pirkėją nuo rizikos patirti finansinių išlaidų, galinčių jį atgrasinti remtis savo teisėmis.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

magát a „térítésmentesség” fogalmát az irányelv 3. cikkének (4) bekezdése határozza meg, miszerint az „magában foglalja a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota

Lituanien

sąvoka „nemokamai“ apibrėžta direktyvos 3 straipsnio 4 dalyje kaip apimanti „išlaidas, reikalingas užtikrinti prekių atitikimą, visų pirma pašto, darbo ir medžiagų

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Hongrois

ezen, az eladóra háruló, a szerződésszerű állapot helyreállításának térítésmentességére irányuló kötelezettség, amely akár a hibás fogyasztási cikk javítása, akár kicserélése formájában történik is, a fogyasztót azon pénzügyi terhek veszélyétől kívánja megvédeni, amint azt a főtanácsnok az indítványa 49. pontjában kiemelte, amely e

Lituanien

Šia pardavėjui nustatyta pareiga nemokamai užtikrinti prekės atitiktį sutarčiai, pataisant ar pakeičiant sutarties neatitinkančią prekę, siekiama apsaugoti vartotoją nuo rizikos patirti finansinių išlaidų, kurios, kaip savo išvados 49 punkte nurodė gene-

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK