Demander à Google

Vous avez cherché: megszorításokkal (Hongrois - Roumain)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Roumain

Infos

Hongrois

Válassza ki, ki kapja és milyen megszorításokkal a tiltó jogosultságot.

Roumain

Alegeți beneficiarul și, opțional, cum să constrîngeți autorizarea pe care sînteți pe cale de a o acorda.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A megszorításokkal lehet elérni, hogy egy jogosultság csak bizonyos helyzetekben jöjjön létre.

Roumain

Constrîngerea limitează autorizarea astfel încît aceasta se aplică numai în anumite circumstanțe.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Válassza ki, melyik felhasználó kapjon tiltást és milyen megszorításokkal a tiltó jogosultsághoz.

Roumain

Alegeți utilizatorul de blocat pentru acțiune și, opțional, orice constrîngeri asupra autorizației negative pe care sînteți pe cale să o acordați.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Ez a megszorítás nem vonatkozik az olyan fedezetlen banki kötvényekre, amelyekre adókivetési joggal felruházott állami intézmény vállal garanciát.

Roumain

Această limitare nu se aplică obligaţiunilor bancare negarantate de emitent, dar care beneficiază de garanţii din partea unei entităţi din sectorul public cu drept de colectare de impozite.

Dernière mise à jour : 2017-04-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Normális piaci kereslet idején azonban ennek a megszorításnak el kell tűnnie, különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az azonos terméktípusok más felhasználói vagy importőrei az intézkedések elrendelése következtében növelhetik az ilyen termék iránti közösségi kereslet szintjét.

Roumain

Cu toate acestea, această problemă ar trebui să dispară în perioade cu o cerere normală a pieței, mai ales ținând cont de faptul că alți utilizatori sau importatori de același tip de produse ar putea determina creșterea cererii comunitare de astfel de tipuri de produse, ca urmare a instituirii măsurilor.

Dernière mise à jour : 2015-01-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Linux2001

Hongrois

Az exportőröket terhelő megszorítások enyhítése érdekében célszerű lenne ezeket az intézkedéseket a legérzékenyebb termékekre alkalmazni.

Roumain

Pentru limitarea constrângerilor impuse exportatorilor, este indicat să fie aplicate astfel de măsuri pentru cele mai sensibile produse.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Linux2001

Hongrois

Ezen túlmenően a nemzeti költségvetési megszorítások miatt a jelenlegi gazdasági válság a szakadékok további szélesedéséhez vezethet.

Roumain

Totodată, impunând restricții bugetare la nivel național, actuala criză financiară amenință să mărească discrepanțele.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Linux2001

Hongrois

»korlátoz« (restrict) bizonyos tevékenységekre vonatkozó tilalom vagy megszorítás, amely értelmében ezek a tevékenységek a jogszabályban előírt feladatoknak vagy kötelezettségeknek megfelelő célkitűzések megvalósítása érdekében csak bizonyos határok között és/vagy bizonyos időszakon belül végezhetők;

Roumain

«a restricționa» (restrict) înseamnă a interzice sau a limita anumite activități, care să fie întreprinse numai în limite și/sau pe perioade de timp specifice, pentru a atinge un anumit obiectiv în conformitate cu responsabilități sau obligații bine definite de lege.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Linux2001

Hongrois

A triacil-glicerinek elméleti mennyiségét számítógép segítségével számítják ki a zsírsav-összetétel alapján, azt feltételezve, hogy a triacil-glicerinben a zsírsavak 1,3-random, 2- random eloszlásban vannak jelen, a 2-pozíción lévő telített zsírsavakra vonatkozó megszorításokkal.

Roumain

Conținutul teoretic de triacilglicerol se calculează pe baza conținutului de acizi grași, de către un program informatic care face ipoteza unei distribuții aleatorii în poziția 1,3 sau 2 a acizilor grași în triacilglicerol, cu restricții pentru acizii grași saturați în poziția 2.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Linux2001

Hongrois

Ez különösen fontos akkor, amikor nehéz a hitelhez jutás, az államok költségvetési megszorításokat alkalmaznak, és mindeközben elő kell mozdítani az európai gazdaságélénkítést.

Roumain

Acest lucru este deosebit de relevant în contextul dificultăților întâmpinate în accesarea creditelor și al presiunilor asupra finanțelor publice, precum și prin prisma necesității de a sprijini redresarea economică a Europei.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Linux2001

Hongrois

megszorítás

Roumain

reducere

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

E további korlátozó intézkedések a Biztonsági Tanács vagy a Szomáliáról szóló 751 (1992) ENSZ BT határozat szerint létrehozott szankcióbizottság (továbbiakban: a szankcióbizottság) által megjelölt személyek és szervezetek belépésével szembeni megszorításokra és a velük szembeni pénzügyi korlátozó intézkedésekre vonatkoznak.

Roumain

Măsurile restrictive suplimentare privesc restricțiile la admitere, precum și măsuri financiare restrictive împotriva persoanelor fizice și a entităților desemnate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul RCSONU 751 (1992) privind Somalia (denumit în continuare „Comitetul de sancțiuni”).

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Szerintük a szóban forgó határozat elismeri azon rendkívüli körülmények meglétét, amelyek miatt a részletfizetés engedélyezésre került, de az említett körülmények rendkívüli jellege önmagában nem zárja ki annak minden lehetőségét, hogy a kedvezményezettek bármely más támogatásban részesüljenek, mivel a szerződés pusztán hivatkozik az említett körülmények rendkívüli voltára anélkül, hogy a jóváhagyott támogatások jellege vagy alkalmazási módja vonatkozásában bármilyen megszorítást előírna.

Roumain

Potrivit autorităților italiene, prin decizia în cauză a fost recunoscută existența unor circumstanțe excepționale care au dus la autorizarea planului de eșalonare a plăților, însă caracterul excepțional al acestor circumstanțe nu constituie, în sine, un factor care să excludă orice posibilitate ca beneficiarii să obțină orice alt sprijin, din moment ce tratatul se limitează la a menționa circumstanțele excepționale, fără a impune restricții legate de natura ajutoarelor autorizate și de modalitățile de aplicare a acestora.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Költségvetési megszorítások miatt a Vállalkozások Szerkezetátalakítási Alapja nem tudta nyújtani a PZL Dębica részére a megígért kölcsönt (a (12) preambulumbekezdés c) pontja).

Roumain

Din cauza restricțiilor bugetare, Fondul de restructurare a întreprinderilor nu a putut acorda PZL Dębica împrumutul promis [considerentul 12 litera (c)].

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Tekintve az uniós költségvetés folyamatos megszorításait, a feladatok végrehajtó ügynökségre történő átruházása költséghatékonyabbnak bizonyul.

Roumain

Având în vedere persistența constrângerilor bugetare ale UE, delegarea de sarcini către o agenție executivă se dovedește a fi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

Az egyre növekvő pénzügyi megszorítások nyomán számos ország tesz erőfeszítéseket a költségvetés konszolidálására, ez pedig komoly kihívást jelent a szakpolitikák szempontjából, hiszen azoknak a megváltozott körülmények között is hatékonyaknak és eredményeseknek kell maradniuk, rövid és hosszú távon egyaránt;

Roumain

Eforturile de consolidare bugetară implicate de constrângerile fiscale tot mai mari cu care se confruntă mai multe țări ridică probleme semnificative în ceea ce privește continuarea unor politici sociale adecvate și eficace, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

(1) A benzoil-peroxid és a hidrokinon monometil-éter (a 4-metoxifenol szinonimája), jelenleg a II. mellékletben szerepelnek, a hidrokinon a III. mellékletben megállapított megszorítások és feltételek hatálya alá tartozik.

Roumain

(1) În prezent, peroxidul de benzoil şi metileterul de hidrochinonă (sinonim cu 4-metoxifenol) sunt enumerate în anexa II, iar hidrochinona face deja obiectul restricţiilor şi condiţiilor expuse în anexa III.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

(1) Ezt a cikket a tagállamok által a Szerződéssel összhangban elfogadott, az itt leírtaknál szigorúbb megszorításokat tartalmazó rendelkezések sérelme nélkül, valamint a Kereskedelmi Világszervezet mezőgazdasági megállapodásaiból eredő kötelezettségek sérelme nélkül kell alkalmazni.

Roumain

(1) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive adoptate de statele membre în conformitate cu Tratatul şi cu obligaţiile care decurg din acordurile Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind agricultura.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

(16) A szénipar támogatásának fokozatos csökkenése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a költségvetési megszorításokkal összhangban újraosszák az energiaágazatnak nyújtott támogatást olyan elv alapján, amely szerint fokozatosan a megújuló energiaforrásokra irányítsák át az energia hagyományos formáinak, különösen a szénágazatnak nyújtott támogatást.

Roumain

(16) Scăderea treptată a ajutorului pentru industria cărbunelui va permite statelor membre, în conformitate cu constrângerile bugetare ale acestora, să realoce ajutorul acordat sectorului energetic în baza principiului unui transfer progresiv al ajutorului acordat în mod normal formelor convenţionale de energie, în special sectorului cărbunelui, către sursele de energie regenerabile.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Hongrois

(18) mivel a Bizottság kidolgozta az irányelvre vonatkozó javaslatát a szociálpolitikáról szóló megállapodás 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amely arról rendelkezik, hogy az irányelvek "nem vezethetnek be olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi megszorításokat, amelyek hátráltatnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését";

Roumain

(18) întrucât Comisia şi-a elaborat propunerea de directivă în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Acordul privind politica socială, care prevede că legislaţia în domeniul politicii sociale "evită impunerea de constrângeri administrative, financiare şi juridice într-un mod care ar frâna crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii";

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK