Demander à Google

Vous avez cherché: borszőlőfajtáknak (Hongrois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Suédois

Infos

Hongrois

A 120a. cikk (2) bekezdésének megfelelően osztályozható borszőlőfajtáknak az ugyanabban a cikkben említettektől eltérő szőlőfajtákra történő átoltása szintén tilos.

Suédois

Det är även förbjudet att ympa sorter för vinframställning som är klassificerbara enligt artikel 120a.2 på andra sorter än sådana för vinframställning enligt den artikeln.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Amennyiben a Közösség bizonyos, a XIb. melléklet függelékében említett szőlőtermelő övezeteiben az éghajlati feltételek szükségessé teszik, az érintett tagállamok megengedhetik a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, illetve a még erjedésben levő újbor és a 120a. cikk (2) bekezdése szerint osztályozható borszőlőfajtákból előállított borok térfogatszázalékban számított természetes alkoholtartalmának növelését.

Suédois

När väderleksförhållandena i vissa vinodlingszoner i gemenskapen, enligt tillägget till bilaga XIb, har gjort det nödvändigt får de berörda medlemsstaterna tillåta en höjning av den naturliga alkoholhalten i volymprocent i färska druvor, druvmust, delvis jäst druvmust, och ungt, icke färdigjäst vin och vin som härrör från druvsorter som är klassificerbara enligt artikel 120a.2.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

amelyet úgy nyernek, hogy legalább 8,5 térfogatszázalék természetes alkoholtartalmú és kizárólag a 120a. cikk (2) bekezdése alapján osztályozható borszőlőfajtákból előállított, nem erjedt szőlőmusthoz hozzáadnak:

Suédois

har framställs genom tillsats till ojäst druvmust med en naturlig alkoholhalt av minst 8,5 volymprocent, som uteslutande härrör från druvor av de druvsorter som är klassificerbara enligt artikel 120a.2,

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A borszőlőfajtákat termesztők, a must- és bortermelők minden évben jelentést tesznek az illetékes nemzeti hatóságoknál a legutóbbi szüretből előállított mennyiségekről.

Suédois

Producenter av druvor avsedda för vinframställning och producenter av druvmust och vin, ska varje år till de behöriga nationella myndigheterna deklarera vilka mängder som producerats av den senaste skörden.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Azokra a tagállamokra, amelyekben a 120a. cikk (2) bekezdése alapján osztályozható borszőlőfajtákkal betelepített terület összesen kevesebb, mint 500 hektár, az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség nem vonatkozik.

Suédois

Medlemsstater i vilka den sammanlagda areal som är planterad med vinstockar bärande vindruvor för vinframställning klassificerbara enligt artikel 120a.2 understiger 500 hektar, ska inte omfattas av den skyldighet som anges i punkt 1.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A (2) bekezdés első és második albekezdésétől, valamint a (3) bekezdés második albekezdésétől eltérve, tudományos kutatási és kísérleti célból az alábbi borszőlőfajták telepítése, újratelepítése és oltása engedélyezett:

Suédois

Med avvikelse från punkt 2 första och andra stycket och punkt 3 andra stycket är plantering, återplantering eller ympning av följande druvsorter tillåten för forskning och vetenskapliga försök:

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A (2), (3) és (4) bekezdéssel megsértésével bortermelés céljából borszőlőfajtákkal beültetett területeket is ki kell vágni.

Suédois

Arealer planterade med druvsorter för vinframställning i strid med punkterna 2, 3 och 4 ska röjas.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A XIb. mellékletben felsorolt és a Közösségben készült termékek a (2) bekezdés szerint osztályba sorolható borszőlőfajtákból készülnek.

Suédois

De produkter som förtecknas i bilaga XIb och som produceras i gemenskapen ska framställas av druvsorter enligt klassificeringen i punkt 2.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A borszőlőfajták osztályba sorolása

Suédois

Klassificering av druvsorter

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A tagállamok kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják osztályba:

Suédois

Endast druvsorter som uppfyller följande villkor får klassificeras av medlemsstaterna:

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

A tagállamoknak – a (3) bekezdésre is figyelemmel – osztályba kell sorolniuk azokat a borszőlőfajtákat, amelyek a területükön bortermelés céljából telepíthetők, újratelepíthetők és olthatók.

Suédois

Med förbehåll för punkt 3 ska medlemsstaterna klassificera vilka druvsorter som för framställning av vin får planteras, återplanteras eller ympas på deras territorier.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Amennyiben valamely borszőlőfajtát töröltek az első albekezdésben említett osztályozásból, azt a törléstől számított tizenöt éven belül ki kell vágni.

Suédois

Om en druvsort stryks ur klassificeringen enligt första stycket ska den röjas inom 15 år efter det att de har strukits.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Borszőlőfajták

Suédois

Druvsorter

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

Mindazonáltal az első albekezdésben említett tagállamokban is kizárólag a (2) bekezdés a) és b) pontjának megfelelő borszőlőfajták telepíthetők, újratelepíthetők és olthatók bortermelés céljából.

Suédois

Dock får även i de medlemsstater som avses i första stycket endast druvsorter som överensstämmer med punkt 2 a och b planteras, återplanteras eller ympas för framställning av vin.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a (2) bekezdésben említett tagállamok esetében az osztályba nem sorolt borszőlőfajták;

Suédois

Druvsorter som inte klassificerats av de medlemsstater som avses i punkt 2.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a (3) bekezdésben említett tagállamok esetében a (2) bekezdés a) és b) pontjának meg nem felelő borszőlőfajták.

Suédois

Druvsorter som inte överensstämmer med punkt 2 a och b, i fråga om de medlemsstater som avses i punkt 3.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a különböző tagállamokból származó borok házasítása nem adhat okot a borszőlőfajta vagy -fajták címkézésére, kivéve, ha az érintett tagállamok másként állapodnak meg, és biztosítják a vonatkozó tanúsítási, jóváhagyási és ellenőrzési eljárások kivitelezhetőségét.

Suédois

För blandningar av viner från olika medlemsstater får druvsorten eller druvsorterna inte anges i märkningen om inte de berörda medlemsstaterna har kommit överens om annat och säkerställer de relevanta certifierings-, godkännande- och kontrollförfarandena.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a tagállamok megkülönböztetéstől mentes és objektív kritériumok alapján és kellő figyelemmel a lojális verseny biztosítására a területükön megtalálható borszőlőfajtákból készült bor tekintetében elkészítik a kizárt borszőlőfajták listáját, különösen abban az esetben, ha

Suédois

Medlemsstaterna får, på grundval av icke diskriminerande och objektiva kriterier och med vederbörlig hänsyn till lojal konkurrens, för vin som framställts av druvsorter på deras territorium, upprätta förteckningar över uteslutna druvsorter, särskilt om

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

a vonatkozó ellenőrzések nem lennének költséghatékonyak azáltal, hogy az adott borszőlőfajta a tagállam szőlőültetvényeinek igen kis részét képviseli;

Suédois

de berörda kontrollerna inte skulle vara kostnadseffektiva, på grund av att en viss druvsort utgör en mycket liten del av medlemsstatens vinodling.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Hongrois

az évjáratnak és a borszőlőfajtának a címkén történő feltüntetésére vonatkozó, a 118z. cikk (2) bekezdése szerinti egyedi követelmények;

Suédois

särskilda krav i fråga om uppgifterna om årgång och druvsort på etiketterna enligt artikel 118z.2,

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK