Demander à Google

Vous avez cherché: tirrikjedi (Italien - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Anglais

Infos

Italien

Meta l-Istati Membri japplikaw l-Artikolu 8, għandhom jagħmlu dispożizzjoni għall-proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji ta' appell illi r-rappreżentanti tal-impjegati jistgħu jibdew meta t-tmexxija ċentrali tirrikjedi l-kunfidenzjalità jew ma tagħtix l-informazzjoni skont dan l-Artikolu 8.

Anglais

Where Member States apply Article 8, they shall make provision for administrative or judicial appeal procedures which the employees' representatives may initiate when the central management requires confidentiality or does not give information in accordance with that Article.

Dernière mise à jour : 2017-02-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

(47) L-ebda dispożizzjoni introdotta b'din id-Direttiva li tikkonċerna l-protezzjoni ta' l-iżvilupp fiżiku, mentali u morali tal-minuri u d-dinjita' tal-bniedem ma tirrikjedi neċessarjament li l-miżuri meħuda għall-protezzjoni ta' dawk l-interessi jkunu implimentati permezz ta' verifika minn qabel tas-servizzi tal-media awdjoviżiva minn korpi pubbliċi.

Anglais

(47) None of the provisions introduced by this Directive that concern the protection of the physical, mental and moral development of minors and human dignity necessarily requires that the measures taken to protect those interests should be implemented through prior verification of audiovisual media services by public bodies.

Dernière mise à jour : 2017-02-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

(15) L-ebda dispożizzjoni ta' din id-Direttiva m'għandha tirrikjedi minn jew tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jimponu sistemi ġodda ta' liċenzjar jew ta' awtorizzazzjoni amministrattiva fuq xi tip ta' servizz tal-media awdjoviżiva.

Anglais

(15) No provision of this Directive should require or encourage Member States to impose new systems of licensing or administrative authorisation on any type of audiovisual media service.

Dernière mise à jour : 2017-02-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

Id-Direttiva 96/92/KE ġiet sostitwita bid-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' Ġunju 2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam ta' l-elettriku u li tħassar id-Direttiva 96/92/KE [3], li tirrikjedi grad saħansitra ogħla ta' ftuħ tas-suq.

Anglais

Directive 96/92/EC has been superseded by Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC [3], which requires an even higher degree of market opening.

Dernière mise à jour : 2017-01-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

Dawn id-dispożizzjonijiet m' għandhomx japplikaw fejn, għal raġunijiet ta' sigurta, ta' prestazzjoni, ta' integrita medika jew tad-data, tkun meħtieġa l-kontinwita tal-provvista ta' l-enerġija u tkun tirrikjedi konnessjoni permanenti bejn l-appliance u l-batterija jew l-akkumulatur.

Anglais

These provisions shall not apply where, for safety, performance, medical or data integrity reasons, continuity of power supply is necessary and requires a permanent connection between the appliance and the battery or accumulator.

Dernière mise à jour : 2016-10-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

Barra minn hekk, il-qagħda epidemjoloġika tat-tifqigħa ta' l-influwenza tat-tjur fit-tjur ta' l-irziezet fir-Repubblika Ċeka tirrikjedi modifika taż-żoni ristretti u tat-tul ta' żmien tal-miżuri.

Anglais

In addition, the epidemiological situation of the avian influenza outbreak in poultry in the Czech Republic requires a modification of the restricted areas and of the duration of the measures.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

Jekk, f'każijiet eċċezzjonali, ikun għad fadal xi dubji u l-Parti li tirrikjedi l-ispezzjoni tkun tista' tiġġustifika tħassib speċjali, skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim, tista' taħtar espert wieħed jew iktar mill-awtoritajiet tal-monitoraġġ tal-GLP tagħha biex jieħdu sehem fi spezzjoni tal-laboratorju jew verifika tal-istudju mwettaq mill-awtoritajiet tal-Parti l-oħra.

Anglais

If, in exceptional cases, doubts persist and the requesting Party can justify special concern, it may, in accordance with Article 8 of the Agreement, designate one or more experts of its GLP monitoring authorities to participate in a laboratory inspection or the audit of a study conducted by the authorities of the other Party.

Dernière mise à jour : 2010-09-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

F'każ bħal dan, l-awtorità li tirċievi t-talba għandha tikkonsulta ma' l-awtorità applikanti biex tistabbilixxi jekk l-għajnuna tistax tingħata skond dawk il-patti jew kundizzjonijiet li l-awtorità li tirċievi t-talba tista' tirrikjedi.

Anglais

In such a case, the requested authority shall consult with the applicant authority to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested authority may require.

Dernière mise à jour : 2010-09-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

(a) l-ebda għoġol m'għandu jinżamm f'maqjel għalih waħdu wara l-età ta' tmien ġimgħat, sakemm il-veterinarju ma jkunx iċċertifika li s-saħħa jew l-imġiba tiegħu tkun tirrikjedi li jiġi iżolat biex jingħata l-kura.

Anglais

(a) no calf shall be confined in an individual pen after the age of eight weeks, unless a veterinarian certifies that its health or behaviour requires it to be isolated in order to receive treatment.

Dernière mise à jour : 2010-09-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Italien

Il-Korporazzjoni għall-Assigurazzjoni tal-Krediti ta' Esportazzjoni tirrikjedi bħala kollateral it-trasferiment tal-proprjetà tal-bastiment, il-bastiment taħt kostruzzjoni jew il-materjali tal-kostruzzjoni.

Anglais

The Export Credit Insurance Corporation requires as collateral the transfer of ownership of the ship, the ship under construction or the construction materials.

Dernière mise à jour : 2010-08-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: MatteoT

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK