Demander à Google

Vous avez cherché: disaccoppiamento (Italien - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Letton

Infos

Italien

Pagamento diretto e disaccoppiamento -

Letton

Tiešie maksājumi un atbalsta sadalījums -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Pagamento diretto e disaccoppiamento _BAR_

Letton

Tiešie maksājumi un atbalsta sadalījums _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Regioni europee: ipotesi di disaccoppiamento (come III)

Letton

• Kompensējošs atbalsts, kas sedz starpību starp Kopienas vidējo cenu un references ienākuma vienoto likmi + iespējamais papildu atbalsts reģioniem, kur reģistrēta ievērojami zemāka cena par vidējo.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Tale disaccoppiamento può essere integrale o anche solo parziale.

Letton

Šī nošķiršana var būt pilnīga vai daļēja.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

• L’aumento del tasso di disaccoppiamento degli aiuti.

Letton

• atbalstu atsaistīšanas likmes uzsvēršana.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Si tratta di ciò che viene definito «disaccoppiamento degli aiuti».

Letton

To sauc par “atbalsta nošķiršanu”.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Riforma delle banane — Ipotesi di aiuto per i produttori comunitari Memorandum Disaccoppiamento

Letton

Kopienas banānu ražotāju atbalsta režīma reformas varianti

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Le principali misure del primo pilastro sono il disaccoppiamento, la condizionalità obbligatoria e la modulazione.

Letton

Pirmajā pīlārā galvenie pasākumi ir atsaiste, obligāta savstarpējā atbilstība un modulācija.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Raccomanda pertanto che le conseguenze a lungo termine del disaccoppiamento vengano attentamente valutate dalla Commissione.

Letton

EESK iesaka Komisijai novērtēt savstarpēji nesaistītu maksājumu ilgstošu iedarbību.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

La riforma della PAC del 2003 ha introdotto il principio del disaccoppiamento del sostegno al reddito rispetto alla produzione.

Letton

KLP reforma 2003. gadā ieviesa no ražošanas atdalītosienākumu atbalsta maksājumus.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Entro il 2013, con l'opzione disaccoppiamento la produzione si ridurrebbe di oltre il 50%.

Letton

Tuvojoties 2013. gadam, saskaņā ar atsaistīšanu ražošana samazināsies vairāk nekā par 50 %.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

La principale innovazione è stata il cosiddetto “disaccoppiamento” dei pagamenti a sostegno del reddito degli agricoltori.

Letton

Būtiskākais jauninājums bija lauksaimnieku ienākumu atbalsta maksājumu “atsaistīšana”.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Dopo la riforma anche la politica agricola comune darà un contributo alla protezione contro le alluvioni, grazie ai meccanismi di disaccoppiamento e di condizionalità.

Letton

Pārskatītā kopējā lauksaimniecības politika labvēlīgi ietekmēs pretplūdu aizsardzības stāvokli, izmantojot nošķiršanas un savstarpējas atbilstības mehānismus.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Il disaccoppiamento dalla produzione per la maggior parte degli aiuti diretti riduce notevolmente gli incentivi ad una produzione intensiva che hanno aumentato i rischi ambientali.

Letton

Atsaistot lielāko daļu tiešo maksājumu no ražošanas, samazinās intensīvas ražošanas stimuli, kas ir palielinājuši vides apdraudējumus.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

La drastica riduzione della produzione causata dal disaccoppiamento comporterebbe automaticamente una minore pressione sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Letton

Produkcijas krasa samazināšana, ko izraisītu atsaistīšana , automātiski samazinātu spiedienu uz vidi un dabas resursiem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

La riforma del 2003 introduce il disaccoppiamento degli aiuti e la condizionalità degli stessi consolidando, al contempo, gli aiuti allo sviluppo rurale.

Letton

2003. gada reforma ieviesa atbalsta savstarpēju nesaistīšanu ar nosacījumiem un palielināja atbalstu lauku attīstībai.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Le cifre del 2002 continuano a non mostrare alcun segno di disaccoppiamento tra lacrescita del PIL e l’aumento del volume dei trasporti.

Letton

Skaiti attiec¥bÇuz 2002. gadu liecina par noš˙iršanos starp IKP att¥st¥bu untransporta apjoma pieaugumu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

4.6 Il Comitato sottolinea quanto affermato nel piano d'azione circa gli effetti del disaccoppiamento sulle colture di materie prime rinnovabili.

Letton

4.6 Komiteja pievērš īpašu uzmanību Rīcības plānā iekļautajiem izteikumiem par tiešo maksājumu atdalīšanas ietekmi uz ataudzējamo izejvielu audzēšanu.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

In caso di disaccoppiamento parziale, gli Stati membri scelgono di attuare solo parzialmente il regime del pagamento unico, mantenendo taluni aiuti diretti collegati alla produzione 13.

Letton

Daļējas nošķiršanas gadījumā dalībvalstis izvēlas vienreizējā maksājuma shēmu īstenot tikai daļēji, saglabājot noteiktus tiešā atbalsta veidus ražošanai 13.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Non è ancora stato condotto alcuno studio approfondito riguardo all'incidenza del disaccoppiamento degliaiuti sull'abbandono della produzione dilatte.

Letton

Līdz šim vēl nav veikts neviens pētījums par to, kā atbalsta maksājumu nošķiršana ir ietekmējusi atsacīšanos no piena ražošanas.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK