Demander à Google

Vous avez cherché: packing (Letton - Allemand)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Letton

Allemand

Infos

Letton

- Packing date:…,

Allemand

- Packing date: . . .,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

IATA PACKING INSTRUCTION 650”

Allemand

IATA PACKING INSTRUCTION 650“

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

Allemand

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

- Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai

Allemand

- Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd, Longhai,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Ar šo muitas iestādēm uzdod pārtraukt reģistrāciju attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma importu, ko veic Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

Allemand

Die Zollbehörden werden angewiesen, die zollamtliche Erfassung der Einfuhren der von Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. hergestellten betroffenen Ware mit Ursprung in der Volksrepublik China einzustellen.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Dalībvalstis atļauj svaigas gaļas importu no uzņēmuma 889 A (JF O`Neill Packing Co., Omaha, NE).

Allemand

Die Mitgliedstaaten genehmigen die Einfuhr frischen Fleisches aus dem Betrieb 889 A (J. F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai _BAR_ 5,1% _BAR_

Allemand

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai _BAR_ 5,1 % _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Ķīnas Tautas Republika -Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. -45 EUR/t -A510 -

Allemand

Volksrepublik China -Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. -45 EUR/t -A510 -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD. -Changle -WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD. -Weifang -

Allemand

Huizhou Jun Yang Plastics Co,. Ltd., Huizhou -4,8 -A765 -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Šī dempinga starpība, kas izteikta kā procentuāla daļa no Kopienas brīvas robežpiegādes neto cenas pirms muitas nodokļa nomaksas Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., ir 5,6 %.

Allemand

Für das Unternehmen Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. wurde eine Dumpingspanne, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettopreises frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt, von 5,6 % ermittelt.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Pēc galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas ĶTR izcelsmes PET importam Komisija no Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. (“pieteikuma iesniedzējs”) saņēma pieprasījumu uzsākt Regulas (EK) Nr. 1467/2004 pārskatīšanu attiecībā uz “jaunu eksportētāju” atbilstoši pamatregulas 11. panta 4. punktam.

Allemand

Nach der Einführung endgültiger Antidumpingzölle auf die Einfuhren von PET mit Ursprung in der VR China erhielt die Kommission einen Antrag des Unternehmens Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. (nachstehend „Antragsteller“ genannt) auf Einleitung einer Überprüfung der Verordnung (EG) Nr. 1467/2004 für einen neuen Ausführer gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Tādēļ antidempinga maksājums, kas aprēķināts, pamatojoties uz procentuāli izteikto dempinga starpību, un kas noteikts PET importam, ko veic Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., ir EUR 45 par tonnu.

Allemand

Der entsprechende Antidumpingzoll für die PET-Einfuhren von Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., berechnet auf der Grundlage der in Prozent ausgedrückten Dumpingspanne, beträgt 45 EUR pro Tonne.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai _BAR_ 5,1 % _BAR_ 74,6 % _BAR_ 5,1 % _BAR_

Allemand

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd, Longhai _BAR_ 5,1 % _BAR_ 74,6 % _BAR_ 5,1 % _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Ar šo regulu atcēla arī maksājumu attiecībā uz Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. („pieteikuma iesniedzējs”) importu, kurš pieprasīja pārskatīšanu, nosakot šim importam reģistrācijas piemērošanu.

Allemand

Mit dieser Verordnung wurde außerdem der Zoll auf die Einfuhren von Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. (nachstehend „Antragsteller“ genannt), der die Überprüfung beantragt hatte, außer Kraft gesetzt und die zollamtliche Erfassung dieser Einfuhren verfügt.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Ķīnas Tautas Republika _BAR_ Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. _BAR_ 45 EUR/t _BAR_ A510 _BAR_

Allemand

Volksrepublik China _BAR_ Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. _BAR_ 45 EUR/t _BAR_ A510 _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

ECS sastāv no divām apakšshēmām: viena ir pirmsnosūtīšanas eksporta kredīta shēma ("packing credit"), kas sedz eksportētājam sniegtos kredītus pirkuma finansēšanai, preču pārstrādei, izgatavošanai, iepakošanai un/vai nosūtīšanai pirms eksportēšanas, un otrā ir pēcnosūtīšanas eksporta kredīta shēma, kas nodrošina apgrozāmā kapitāla aizdevumus ar mērķi finansēt eksporta debitoru parādus.

Allemand

Die Regelung für Ausfuhrkredite umfasst zwei Teilregelungen, die "Pre-Shipment Export Credit"-Regelung (Kredite für Ausführer zur Finanzierung des Einkaufs, der Verarbeitung, Herstellung, Verpackung und/oder Verladung von Waren vor der Ausfuhr) und die "Post-Shipment Export Credit"-Regelung (Betriebsmittelkredite zur Finanzierung von Forderungen aus Ausfuhrgeschäften).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Letton

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai _BAR_ 5,1 _BAR_ A758 _BAR_

Allemand

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd, Longhai _BAR_ 5,1 _BAR_ A758 _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

ĶTR -Cedo (Shanghai) Limited un Cedo (Shanghai) Household Wrappings Co. Ltd., Shanghai -7,4% -39,0% -7,4% -Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai -5,1% -74,6% -5,1% -

Allemand

290. Einige Einführer argumentierten, die Einführung von Antidumpingmaßnahmen werde zu einem Anstieg der Preise für die Endverbraucher führen, da die Verkaufspreise entsprechend angehoben würden.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Ierosinātās rīcības kopsavilkums Komisija 2005. gada aprīlī ar Regulu (EK) Nr. 523/2005 paziņoja, ka sakarā ar „jaunu eksportētāju” sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1467/2004, ar ko piemēro galīgos antidempinga maksājumus dažu polietilēntereftalāta (PET) veidu importam, kura izcelsme cita starpā ir Ķīnas Tautas Republikā. Ar šo regulu atcēla arī maksājumu attiecībā uz Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. („pieteikuma iesniedzējs”) importu, kurš pieprasīja pārskatīšanu, nosakot šim importam reģistrācijas piemērošanu. Atbilstīgi pašreizējās izmeklēšanas konstatējumiem, pieteikuma iesniedzējs atbilst tirgus ekonomikas režīma kritērijiem un tam jāpiešķir individuāla maksājumu likme EUR 45 par tonnu. Tādēļ tiek ierosināts, ka Padomei jāpieņem pievienotais regulas priekšlikums, jo tas ne vēlāk kā 2005. gada 31. decembrī jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. -

Allemand

Im April 2005 gab die Kommission mit der Verordnung (EG) Nr. 523/2005 die Einleitung einer Überprüfung für einen neuen Ausführer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1467/2004 des Rates zur Einführung endgültiger Antidumpingzölle auf die Einfuhren von Polyethylenterephthalt (’PET’) mit Ursprung unter anderem in der Volksrepublik China bekannt. Mit dieser Verordnung wurde außerdem der Zoll auf die Einfuhren von Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. (nachstehend „Antragsteller“ genannt), der die Überprüfung beantragt hatte, außer Kraft gesetzt und die zollamtliche Erfassung dieser Einfuhren verfügt. Die Untersuchung ergab, dass der Antragsteller die Kriterien für eine Marktwirtschaftsbehandlung erfüllte, und dass für ihn ein individueller Zollsatz von 45 EUR pro Tonne festgesetzt werden sollte. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass der Rat den beigefügten Vorschlag für eine Verordnung annimmt, im Hinblick auf eine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union spätestens am 31. Dezember 2005. -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Ar šo muitas iestādēm uzdod pārtraukt reģistrāciju attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma importu, ko veic Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.3. Ja vien nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

Allemand

Die Zollbehörden werden angewiesen, die zollamtliche Erfassung der Einfuhren der von Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. hergestellten betroffenen Ware mit Ursprung in der Volksrepublik China einzustellen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK