Demander à Google

Vous avez cherché: gabaldarba (Letton - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Letton

Anglais

Infos

Letton

iesaiņošana. Gabaldarba atalgojums

Anglais

Packaging, direct labour

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

tirdzniecības nodaļa. Gabaldarba atalgojums

Anglais

Sales department, direct labour

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

pieņemšana (grāmatu). Gabaldarba atalgojums

Anglais

Reception (of works), direct labour

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Iesaiņojums: tiešo gabaldarba atalgojumu ievēro, balstoties uz grāmatu skaitu.

Anglais

Packaging. The direct labour is taken into account on the basis of the number of books.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

tiešu atlīdzību, ko aprēķina pēc nostrādātā laika, atdeves vai gabaldarba un izmaksā darbiniekiem par nostrādātajām stundām,

Anglais

direct remuneration calculated on the basis of time worked, output or piecework and paid to employees for hours worked,

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Gabaldarba strādājošo nostrādāto laiku aprēķina, izdalot kopējo summu, kas samaksāta par darbu, ar laika darba strādnieka stundas samaksu.

Anglais

The time worked by piece-work labour is estimated by dividing the total amount paid for the work by the hourly wage of a worker employed on a time basis.

Dernière mise à jour : 2016-12-09
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Gabaldarba strādājošo nostrādāto laiku aprēķina, izdalot kopējo summu, kas samaksāta par darbu, ar laika darba strādnieka stundas samaksu.

Anglais

The time worked by piecework labour is estimated by dividing the total amount paid for the work by the hourly wage of a worker employed on a time basis.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Gabaldarba strādnieka nostrādāto laiku aprēķina, izdalot kopējo summu, kas samaksāta par darbu, ar laika darba strādnieka stundas samaksu.

Anglais

The time worked by piecework labour is estimated by dividing the total amount paid for the work by the hourly wage of a worker employed on a time basis.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Algotu darbaspēku, kas atskaites gada laikā nav pastāvīgi strādājis saimniecībā (to skaitā gabaldarba strādniekus), iekļauj šai pozīcijā.

Anglais

Paid labour which did not regularly work on the holding during the accounting year (including piece workers) is aggregated under this heading.

Dernière mise à jour : 2016-12-09
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Šajā kategorijā iekļauj algotu darbaspēku, kas pārskata gada laikā lauku saimniecībā nav strādājis pastāvīgi (tai skaitā gabaldarba strādniekus).

Anglais

Paid labour which did not regularly work on the holding during the accounting year (including piece workers) is aggregated under this category.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Tirdzniecības dienests: tiešo gabaldarba atalgojumu aprēķina, lietojot koeficientu 3, jo nelielie pasūtījumi prasa lielāku apstrādi pārdošanas administrēšanas līmenī.

Anglais

Sales department. The cost of direct labour was calculated by applying a coefficient of 3, since small orders involve more onerous processing as regards sales administration.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

USEdarba inspekcija (4426)fiziska darba strādnieks (4411)gabaldarba samaksa (4421) komandējuma izdevumi

Anglais

USE social partners (4426) day of rest

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Algotu darbaspēku, kas pārskata gada laikā lauku saimniecībā nav strādājis pastāvīgi, (tajā skaitā gabaldarba strādniekus), iekļauj šajā pozīcijā.

Anglais

Paid labour which did not regularly work on the holding during the accounting year (including piece workers) is aggregated under this heading.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Daudziem no šiem darba tiesisko attiecību veidiem raksturīgs tas, ka darba ņēmēji tiek dēvēti par neatkarīgiem līgumslēdzējiem, “dalībniekiem”, “gabaldarba veicējiem”, “partneriem” vai tiek lietoti citi jēdzieni, lai viņu nodarbinātības statusu dažreiz padarītu neskaidru.

Anglais

In many of these forms, workers are referred to as independent contractors, "associates", "taskers", "partners" or other terminology that sometimes obscures their employment status.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Letton

Tomēr, ja gabaldarba atalgojuma sistēmā, kur individuālais atalgojums sastāv no mainīgā elementa, kas atkarīgs no katra strādnieka darba ražīguma, un fiksētā elementa, kas atšķiras atkarībā no attiecīgās strādnieku grupas, nav iespējams noteikt faktorus, kas noteica likmes vai mērvienības, ko izmantoja atalgojuma mainīgā elementa aprēķināšanai, darba devējam var būt pienākums pierādīt, ka konstatētās atšķirības nav dzimumu diskriminācijas dēļ.

Anglais

However where, in a piece-work pay scheme in which individual pay consists of a variable element depending on each worker's output and a fixed element differing according to the group of workers concerned, it is not possible to identify the factors which determined the rates or units of measurement used to calculate the variable element in the pay, the employer may have to bear the burden of proving that the differences found are not due to sex discrimination.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

algas un samaksu, ko skaidrā naudā izmaksā algotiem strādniekiem, neskatoties uz atlīdzības pamatojumu (gabaldarbs vai laika darbs), no kuras atvelk jebkādus sociālos pabalstus, ko izmaksā īpašniekam kā darba devējam, lai kompensētu algas izmaksu, kas neatbilst faktiski izdarītajam darbam (piemērs: prombūtne no darba saistībā ar negadījumu, arodmācībām u.c.),

Anglais

salaries and wages actually paid in cash to wage earners irrespective of the basis of remuneration (piece work or by the hour), with deduction of any social allowances paid to the holder as employer to offset the payment of a salary which does not correspond to actual work done (example : absence from work due to an accident, vocational training, etc.),

Dernière mise à jour : 2016-12-09
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Mājās strādājošie (t.i., personas, kas veic gabaldarbu savās mājās), ja viņiem nav rakstiska darba līguma.

Anglais

Out-workers (i.e. persons doing piece-work in their own homes), unless they have a written contract of employment.

Dernière mise à jour : 2016-12-09
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

Tas attiecas uz neregulārām prēmijām, ko darbiniekam maksā sakarā ar individuālo veikumu vai gabaldarbu.

Anglais

This refers to irregular bonuses paid to the employee linked to individual performance or piecework.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

algas un samaksu, kas skaidrā naudā faktiski izmaksāta algotiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, uz kādiem principiem balstās atalgojums (gabaldarba vai laika darba samaksa), no tās atrēķinot visus sociālos pabalstus, kas izmaksāti īpašniekam kā darba devējam, lai kompensētu tādas algas izmaksu, kura neatbilst faktiski paveiktajam darbam (piemēram, neierašanās darbā negadījuma dēļ, arodmācības u.c.),

Anglais

salaries and wages actually paid in cash to wage earners irrespective of the basis of remuneration (piecework or by the hour), with deduction of any social allowances paid to the holder as employer to offset the payment of a salary which does not correspond to actual work done (e.g. absence from work due to an accident, vocational training, etc.),

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Letton

tieša atlīdzība, ko aprēķina, pamatojoties uz nostrādāto laiku, produkciju vai gabaldarbu, un ko darbiniekiem samaksā par nostrādātajām stundām;

Anglais

direct remuneration calculated on the basis of time worked, output or piecework and paid to employees for hours worked;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK