Demander à Google

Vous avez cherché: imperiālistiskā (Letton - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Letton

Anglais

Infos

Letton

Jūsu imperiālistiskā "skaldi un valdi” dogma ir labi zināma.

Anglais

Your imperialist dogma of 'divide and rule' is well known.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Letton

Ziņojuma ciniskās atzīšanās atklāj ES lomu un imperiālistiskos nolūkus un vēlreiz apliecina, ka "ES un NATO ir slepkavnieciska sindikāta dalībnieces”.

Anglais

The report's cynical confessions reveal the role and imperialist intentions of the EU and confirm once again that 'the EU and NATO are both part of the same homicidal syndicate'.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Letton

Tāda ir atšķirība: mūsu Eiropā visas nācijas ir līdzvērtīgas, un to jūs, Farage kungs, mēģināt izjaukt ar saviem imperiālistiskajiem uzskatiem!

Anglais

That is the difference: in our Europe, all the nations are equal, and that is what you are trying to destroy, Mr Farage, with your British imperialist notions!

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Tas ir iegansts, ko ES izmanto, lai attaisnotu imperiālistisko iejaukšanos visā pasaulē.

Anglais

This is the pretext the EU uses to justify its imperialist interventions everywhere.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Tā vietā tiek atbalstīti ES imperiālistiskie plāni attiecībā uz plašāku Vidusjūras un Tuvos Austrumu reģionu.

Anglais

Instead, it supports the EU's imperialist plans for the wider region of the Mediterranean and the Middle East.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

• tajā aicināts nostiprināt imperiālistisko sadarbību starp ASV un ES, atbalstot NATO, lai manipulētu un izmantotu tautas un valstis;

Anglais

• it calls for the imperialist cooperation between the United States and the EU to be strengthened by boosting NATO in order to manipulate and exploit peoples and states;

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

(EL) Priekšsēdētāja kungs, abi ziņojumi skaidri atspoguļo Eiropas Savienības agresivitātes palielināšanos un imperiālistisko plānu attīstību.

Anglais

(EL) Mr President, the two reports clearly present the escalation of the EU's aggressiveness and imperialist plans.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Ziņojumā atzinīgi ir vērtētā Turcijas aktīvā piedalīšanās imperiālistiskajās ES un NATO misijās un intervencēs.

Anglais

The report welcomes Turkey's active participation in the imperialist missions and interventions of the EU and NATO.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

rakstiski. - (EL) Katrs ziņojums par Turciju ir ES imperiālistisko, konkurējošo nodomu izpausme par šo valsti.

Anglais

Every report on Turkey is an expression of the EU's imperialist competitive designs on that country.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Imperiālistiskās domāšanas vietā, iespējams, Krievija var sākt domāt par sadarbošanos.

Anglais

Instead of thinking in imperialist terms, perhaps Russia could begin to think cooperatively.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

rakstiski. - (EL) Ziņojums ciniski izklāsta ES imperiālistisko politiku.

Anglais

The report cynically sets out the EU's imperialist policy.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Kvarteta plāni ir parādījuši vēl viena imperiālistiska mēģinājuma neveiksmi, un Anapoles līgumiem būs tāds pats rezultāts.

Anglais

The Quartet's plans have demonstrated the failure of yet another imperialist attempt, and the Annapolis agreements will have the same result.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Es vēlos pieminēt, ka iepriekšējais runātājs paziņoja, ka Krievijai ir imperiālistiski nolūki.

Anglais

I would like to mention that the previous speaker stated that Russia has imperialistic intentions.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Tas ir Eiropas Savienības nepopulārās, reakcionārās, imperiālistiskās politikas iznākums.

Anglais

It is the result of the European Union's anti-popular, reactionary, imperialist policy.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Tas atklāti aicina "ES un ASV īstenot kopīgus pasākumus mērķu sasniegšanā”, piemēram, kopējās imperiālistiskās intervencēs un labumu sadalē.

Anglais

It openly calls for 'joint actions between the EU and the USA in advancing goals', such as joint imperialist interventions and the sharing of the spoils.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Letton

Tā ir daļa no ES vispārējās imperiālistiskās pasaules mēroga stratēģijas.

Anglais

It falls within the EU's overall imperialist strategy worldwide.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

rakstiski. - (EL) Ziņojumā par Eiropas kaimiņattiecību politiku ir apkopoti uz kaimiņvalstīm orientētās imperiālistiskās intervences veidi un līdzekļi.

Anglais

The report on the European Neighbourhood Policy summarises the ways and means of imperialistic intervention in neighbouring countries.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

ES kontekstā šis ziņojums atspoguļo ietekmīgo imperiālistisko valstu mērķus atbilstīgi to ģeopolitiskajām interesēm plašā teritorijā.

Anglais

In the context of the EU, the report reflects the objectives of powerful imperialist countries in line with their geopolitical interests in the wider area.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Turcijas iedzīvotāju un citu šajā teritorijā dzīvojošo cilvēku interesēs ir pretoties Turcijas integrācijai ES un tās imperiālistiskajiem plāniem.

Anglais

It is in the interests of the Turkish people and other peoples in the area to oppose Turkey's integration into the EU and its imperialist plans.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Letton

Tas ir Līgums, kura mērķis ir izveidot ekonomisku, politiski militāru bloku ar imperiālistiskām ambīcijām.

Anglais

It is a Treaty which aims to set up an economic, politico-military bloc with imperialist ambitions.

Dernière mise à jour : 2012-03-01
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK