Demander à Google

Vous avez cherché: kompleksu (Letton - Norvégien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Letton

Norvégien

Infos

Letton

IMPOWER( rinda) atgriež kompleksu skaitli palielinātu pakāpē.

Norvégien

IMPOWER( streng) - funksjonen gjev eit komplekst tal opphøgd i ein potens.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMPOWER( rinda) atgriež kompleksu skaitli palielinātu pakāpē.

Norvégien

IMPOWER( string) gir et komplekst tall opphøyd i en potens.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMDIV () atgriež vairāku kompleksu skaitļu dalījumu formā x+yi.

Norvégien

IMDIV () - funksjonen gjev den dividerte av fleire komplekse tal på forma x+yi.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMPRODUCT () atgriež vairāku kompleksu skaitļu reizinājumu formā x+yi.

Norvégien

IMPRODUCT () - funksjonen gjev produktet av fleire komplekse tal på forma x+yi.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMSUB () atgriež vairāku kompleksu skaitļu starpību formā x+yi.

Norvégien

IMSUB () - funksjonen gjev differansen mellom fleire komplekse tal på forma x+yi.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMSUM () atgriež vairāku kompleksu skaitļu summu formā x+yi.

Norvégien

IMSUM () - funksjonen gjev summen av fleire komplekse tal på forma x+yi.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMDIV () atgriež vairāku kompleksu skaitļu dalījumu formā x+yi.

Norvégien

IMDIV () - funksjonen gir divisjonen av flere komplekse tall i form av x+yi.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMPRODUCT () atgriež vairāku kompleksu skaitļu reizinājumu formā x+yi.

Norvégien

IMPRODUCT () - funksjonen gir produktet av flere komplekse tall i form av x+yi.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMSUB () atgriež vairāku kompleksu skaitļu starpību formā x+yi.

Norvégien

IMSUB () - funksjonen gir differansen mellom flere komplekse tall med formen x+yi.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

IMSUM () atgriež vairāku kompleksu skaitļu summu formā x+yi.

Norvégien

IMSUM () - funksjonen gir summen av flere komplekse tall med formen x+yi

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Narkotiku lietošana ietver kompleksu uzvedību kopumu, un pat dažādu atkarīgo indivīdu autonomija ir atšķirīga.

Norvégien

og også selvstendigheten hos avhengige personer varierer.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Jūs lietojat XFree 4.3.0. Ir zināmas problēmas ar kompleksa XKB konfigurāciju. Pamēģiniet izmantot vienkāršāku konfigurāciju vai arī svaigāku XFree versijas programmatūru.

Norvégien

Du brukar XFree 4.3.0. Det er kjende problem med innfløkte XKB-oppsett. Prøv å bruka eit enklare oppsett eller ein nyare versjon av XFree.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

) Skatīt “Ar narkotiku lietošanu saistīta mirstība: komplekss jēdziens” 2008.«gada pārskatā.) Skatīt attēlu DRD-7 (i«daļa) un tabulas DRD-5 (ii«daļa) un DRD-107 (i«daļa) 2010.«gada statistikas biļetenā.)

Norvégien

Andre faktorer kan være: overstadig bruk av narkotika, tilleggslidelser, hjemløshet, dårlig psykisk helse (f.eks. depresjon), det å¤ikke få behandling, tidligere overdoser eller det å¤være alene når overdosen inntreffer (Rome et al., 2008).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Arvien plašāk tiek atzīta arī sabiedrības un ieinteresēto personu līdzdalība efektīvu lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas izriet no tādām kompleksām sistēmām kā upju baseinu apsaimniekošana, stratēģiskās ietekmes novērtējumi, pielāgošanās klimata pārmaiņām, zemes apsaimniekošana, dabas aizsardzība, telpiskā plānošana, nākotnes stratēģiju izstrādāšana, transporta, ūdens, enerģijas un resursu izmantošanas pieprasījuma pārvaldība un nelietpratīgs vides pārmaiņu monitorings.

Norvégien

Involvering av lekfolk og aktører/interessenter blir også stadig mer anerkjent som et element i en effektiv beslutningsprosess i saker som er relatert til komplekse systemer, som nedbørfeltforvaltning, strategiske konsekvensanalyser, klimatilpasning, arealforvaltning, naturvern, romlig planlegging, strategisk utvikling, etterspørselsstyring innen transport, vann, energi og ressursbruk og lekfolks overvåking av miljøendringer.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Augsne ir dzīvībai svarīgs resurss, ko degradē daudzas slodzes neaizstājams komponents dažādu norišu kompleksā – gan ūdeņu apsaimniekošanā, oglekļa apritē uz sauszemes, siltumnīcefekta gāzu rašanās un adsorbcijas dabiskajos procesos un pat barības vielu aprites ciklos.

Norvégien

Jord er en livsviktig ressurs som forringes av mange belastninger imidlertid også en komponent av avgjørende viktighet i mangfoldige sett med prosesser fra vannstyring, terrestrisk karbonflyt, landbasert naturlig klimagassproduksjon og adsorpsjon (binding av gass- eller væskemolekyler til fast overflate) for næringsstoffsykluser.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Ir vajadzīgs daudzpusīgas politikas pasākumu komplekss, kurš ietvertu politiku pēc 2010. gada, ilgtermiņa investīciju garantijas, atbalsta shēmu ieviešanu un cenu ‚noregulēšanu', enerģijas cenās pilnībā ietverot ārējās izmaksas (piem., atceļot videi kaitējošas subsīdijas). as).

Norvégien

Dette forutsetter en portefølje av forskjellige politiske tiltak, deriblant fastsettelse av politiske mål ut over 2010 av hensyn til investeringssikkerheten på lang sikt, innføring av støtteordninger og av 'riktig prising' ved full internalisering av eksterne kostnader i energiprisene (f.eks. ved å fjerne miljøskadelige subsidier).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Jāatzīst, ka šāds pasākumu komplekss izmaksātu ļoti dārgi.

Norvégien

Denne “pakken” av tiltak vil imidlertid bli veldig dyr.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Kompleksās problēmas, ko izraisa dažāda veida vairāku narkotiku, to skaitā alkohola, lietošana rada problēmas dienestu attīstībai.

Norvégien

De komplekse problemene som skyldes ulike former for blandingsbruk, herunder av alkohol, er en utfordring i utformingen av behandlingstjenestene.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Nevienlīdzība vides, veselības, paredzamā mūža ilguma un sociālajā jomā ir savstarpēji saistīta ......................91Eiropas mērķis ir nodrošināt tādu vidi, kas neizraisa kaitīgu ietekmi uz veselību .......................................................93Gaisa piesārņojums ar atsevišķām vielām ir mazinājies, tomēr tas vēl arvien būtiski apdraud veselību .......................96Autotransports bieži ir vairāku veselības problēmu cēlonis, jo īpaši urbanizētās teritorijās .....................................99Labāka notekūdeņu attīrīšana ir uzlabojusi ūdens kvalitāti, tomēr nākotnē var būt nepieciešami papildu risinājumi .....................................................................101Pesticīdi vidē: negribēta ietekme uz savvaļas augiem un dzīvniekiem, kā arī cilvēkiem ..........................................104Jaunie ķīmisko vielu lietošanas nosacījumi var palīdzēt, tomēr vielu kompleksā ietekme ir un paliek problēma ......105Klimata pārmaiņas un veselība kļūst par problēmu Eiropā ..........................................................................................107 Dabiska vide dod daudzējādu ieguvumu veselībai un labklājībai, jo īpaši urbanizētās teritorijās .......................108Ir nepieciešams plašāks redzējums, lai aptvertu saikni starp ekosistēmām un veselību, kā arī nākotnes problēmas ...................................................................................110

Norvégien

Miljø, helse, forventet levealder og sosial ulikhet må ses i sammenheng ................................................................91Europas ambisjon er å sikre et miljø som ikke fremkaller skadelige virkninger på helse ................................93For noen forurensende stoffer er luftkvaliteten blitt forbedret, men fortsatt gjenstår store trusler mot folks helse ............................................................................96Trafikk er en vanlig kilde til en rekke skadevirkninger på helse, særlig i urbane strøk ...................................................99Bedre rensing av avløpsvann har ført til økt vannkvalitet, men supplerende tilnærminger kan bli nødvendige for framtida .................................................................................101Kjemiske plantevernmidler i miljøet: muligheter for utilsiktede virkninger på dyreliv og mennesker .................104Nye kjemikalieforskrifter kan hjelpe, men kombinasjonseffekter av kjemikalier forblir et problem ....105Klimaendringer og helse er en økende utfordring for Europa ....................................................................................107Naturmiljøer yter mangfoldige gevinster for helse og velferd, særlig i tettbefolkede områder ............................108Et bredere perspektiv trengs for å ta opp sammenhenger mellom økosystemer og helse samt relaterte utfordringer ..110

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Letton

Stacionārais režīms varbūt īpaši piemērots narkotiku lietotājiem, kam vajadzīga kompleksa ārstēšanās fizisku un garīgu blakusslimību dēļ.

Norvégien

Døgninstitusjons-tjenester kan være særlig egnet for narkotikabrukere som på grunn av psykiatriske tilleggslidelser og psykiske helseproblemer, har sammensatte behandlingsbehov.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK