Demander à Google

Vous avez cherché: ieraudzījis (Letton - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Letton

Tchèque

Infos

Letton

Bet ieraudzījis Jēzu tālumā, tas pieskrēja un pielūdza Viņu.

Tchèque

Uzřev pak Ježíše zdaleka, běžel a poklonil se jemu,

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Un viņš, ieraudzījis Jēzu staigājam, sacīja: Lūk, Dieva Jērs!

Tchèque

A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, Beránek Boží.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Pēteris to ieraudzījis sacīja Jēzum: Kungs, kas būs ar šo?

Tchèque

Toho viděv Petr, dí k Ježíšovi: Pane, co pak tento?

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet kāds samarietis, iedams savu ceļu, nonāca pie viņa un, to ieraudzījis, apžēlojās.

Tchèque

Samaritán pak jeden, cestou se bera, přišel až k němu, a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet gadījās, ka kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un, viņu ieraudzījis, pagāja garām.

Tchèque

I přihodilo se, že kněz jeden šel touž cestou, a uzřev jej, pominul.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Jēzus, ieraudzījis viņu, pasauca to pie sevis un sacīja tai: Sieviete, tu esi atbrīvota no savas slimības.

Tchèque

A uzřev ji Ježíš, zavolal jí k sobě, a řekl jí: Ženo, zproštěna jsi od nemoci své.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

To ieraudzījis, Viņš sacīja: Ejiet un parādieties priesteriem! Un notika, ka, tiem ejot, viņi kļuva tīri.

Tchèque

Kteréžto on uzřev, řekl jim: Jdouce, ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištěni jsou.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Un viņš, ieraudzījis kādu netaisnīgi ciešam, aizstāvēja to; un viņš to, kas netaisnīgi cieta, atrieba, nosizdams ēģiptieti.

Tchèque

A uzřev jednoho, an bezpráví trpí, zastal ho a pomstil toho, kterýž bezpráví trpěl, zabiv Egyptského.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet Herods, ieraudzījis Jēzu, ļoti priecājās, jo tas no seniem laikiem Viņu gribēja redzēt, jo daudz par Viņu bija dzirdējis, un cerēja no Viņa redzēt kādu brīnumu.

Tchèque

Herodes pak uzřev Ježíše, zradoval se velmi. Nebo dávno žádal viděti jej, protože mnoho o něm slýchal, a nadál se, že nějaký div od něho učiněný uzří.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet Jēzus, atgriezies un ieraudzījis viņu, sacīja: Uzticies, meita, tava ticība tevi izdziedināja! Un no šī brīža sieviete kļuva vesela.

Tchèque

Ježíš pak obrátiv se a uzřev ji, řekl: Doufej, dcero, víra tvá tě uzdravila. A zdráva učiněna jest žena od té chvíle.)

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Turienes brāļi, to izdzirduši, steidzās mums pretim līdz pat Apija forumam un Trīs tavernām. Pāvils, tos ieraudzījis, pateicās Dievam, un viņam radās drosme.

Tchèque

Odkudž, když o nás uslyšeli bratří, vyšli proti nám až na rynk Appiův a ke Třem krčmám. Kteréžto uzřev Pavel, poděkoval Bohu a počal býti dobré mysli.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

- Viss izskatās labi! mamma mierināja Tomu. Ārsti ieraudzīja bateriju Ķipariņa vēderā...

Tchèque

-„Vypadá to dobře,“ uklidnila ho maminka.„Lékaři už našli tu baterii...

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Atcerēsimies, ka Kopienas programma PEACE miera uzturēšanai un samierināšanās procesam Ziemeļīrijā un Īrijas pierobežas reģionos dienasgaismu ieraudzīja 1995. gadā.

Tchèque

Pro připomenutí, program Společenství PEACE pro mír a smíření v Severním Irsku a v hraničních regionech Irska spatřil světlo světa v roce 1995.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet Pēteris piecēlies aizskrēja pie kapa un, pieliecies uz priekšu, ieraudzīja vienīgi noliktos autus un aizgāja, brīnīdamies sevī par notikušo.

Tchèque

Tedy Petr vstav, běžel k hrobu, a pohleděv do něho, uzřel prostěradla, ana sama leží. I odšel, divě se sám v sobě, co se to stalo.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet kad ieraudzījām Kipru un atstājām to pa kreisi, braucām uz Sīriju un nonācām Tirā, jo tur kuģim bija jāizkrauj krava.

Tchèque

A když se nám počal ukazovati Cyprus, nechavše ho na levé straně, plavili jsme se do Syrie, a připlavili jsme se do Týru; nebo tu měli složiti náklad z lodí.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet kad viņš gāja pa vārtiem, viņu ieraudzīja cita kalpone un sacīja tiem, kas tur bija: Arī šis bija ar Jēzu Nācarieti.

Tchèque

A když vycházel ze dveří, uzřela jej jiná děvečka. I řekla těm, kteříž tu byli: I tento byl s Ježíšem tím Nazaretským.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Bet ķēniņš ienāca aplūkot viesus un ieraudzīja cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drānās.

Tchèque

Tedy všed král, aby pohleděl na hodovníky, uzřel tam člověka neoděného rouchem svadebním.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Kad augstie priesteri un kalpi ieraudzīja Viņu, tie kliedza, sacīdami: Sit Viņu krustā, sit Viņu krustā! Pilāts viņiem sacīja: Ņemiet jūs Viņu un sitiet krustā, jo es pie Viņa vainas neatrodu!

Tchèque

A jakž jej uzřeli přední kněží a služebníci jejich, zkřikli řkouce: Ukřižuj, ukřižuj ho. Dí jim Pilát: Vezmětež vy jej a ukřižujte, nebo já na něm viny nenalézám.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Kad strādnieki ieraudzīja viņu, tie sevī domāja un sacīja: Šis ir mantinieks; nogalināsim viņu, un mantojums būs mūsu!

Tchèque

Uzřevše pak vinaři, rozmlouvali mezi sebou, řkouce: Tentoť jest dědic; pojďte, zabijme jej, aby naše bylo dědictví.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Mokas ciezdams, viņš pacēla savas acis un tālienē ieraudzīja Ābrahamu un Lācaru viņa klēpī.

Tchèque

Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK