Demander à Google

Vous avez cherché: etofumezatas (Lituanien - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Lituanien

Anglais

Infos

Lituanien

etofumezatas

Anglais

ethofumesate

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 7
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Etofumezatas Švedija

Anglais

Ethofumesate Sweden"

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Lituanien

Etofumezatas Švedija

Anglais

Ethofumesate Sweden"

Dernière mise à jour : 2013-01-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Lituanien

Ji teigia, kad etofumezatas buvo patvirtintas (remiantis II priedo dokumentais).

Anglais

It submits that ethofumesate has been approved (on the basis of an Annex II dossier).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašyta veiklioji medžiaga etofumezatas

Anglais

amending Council Directive 91/414/EEC to include ethofumesate as an active substance

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Skiltys, kuriose nurodyti deltametrinas, etofumezatas, propikonazolas, pimetrozinas ir pirimetanilas, pakeičiamos taip:

Anglais

The columns for deltamethrin, ethofumesate, propiconazole, pymetrozine and pyrimethanil are replaced by the following:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Etofumezatas yra veiklioji medžiaga, kuri jau buvo rinkoje praėjus dvejiems metams po pranešimo apie Direktyvą 91/414.

Anglais

Ethofumesate is an active substance which was already on the market two years after notification of Directive 91/414.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

II priede skiltys, kuriose nurodyti deltametrinas, etofumezatas, propikonazolas, pimetrozinas ir pirimetanilas, pakeičiamos taip:

Anglais

In Annex II, the columns for deltamethrin, ethofumesate, propiconazole, pymetrozine and pyrimethanil are replaced by the following:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Jos sprendimas yra įrašančios direktyvos formos, kaip antai – Direktyva 2002/37, kurios 1 straipsniu veiklioji medžiaga etofumezatas įrašomas į minėtą I priedą.

Anglais

The Commission’s decision takes the form of a directive, like Directive 2002/37, Article 1 of which includes the active substance ethofumesate in Annex I to Directive 91/414.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Todėl nuo 2003 m. kovo 1 d. etofumezatas buvo įtrauktas į Direktyvos 91/414 I priedo veikliųjų medžiagų, kurios gali būti augalų apsaugos produktų sudėtyje, sąrašą.

Anglais

As a result, ethofumesate was added, with effect from 1 March 2003, to the list of active substances authorised for incorpo ration in plant protection products in Annex I to Directive 91/414.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Komisijos direktyvomis 2001/21/EB, 2002/18/EB ir 2002/37/EB į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtrauktos esamos veikliosios medžiagos: amitrolas, dikvatas, izoproturonas ir etofumezatas;

Anglais

The existing active substances amitrole, diquat, isoproturon and ethofumesate, were included in Annex I to Council Directive 91/414/EEC by Commission Directives 2001/21/EC(9), 2002/18/EC(10) and 2002/37/EC(11), respectively.

Dernière mise à jour : 2016-12-27
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Paskelbta 2010 m. lapkričio 10 d. Priimta 2010 m. lapkričio 9 d.Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos etofumezato DLK žolelių (lapų ir žiedų) užpiluose keitimo, EMST leidinys (2010 m.); 8(11):1901.

Anglais

Published: 10 November 2010.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for deltamethrin in potatoes, EFSA Journal 2010; 8(11):1900. Published: 10 November 2010. Adopted: 9 November 2010Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for ethofumesate in in herbal infusions (leaves and flowers), EFSA Journal 2010; 8(11):1901.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenilo, deltametrino, etofumezato, izopirazamo, propikonazolo, pimetrozino, pirimetanilo ir tebukonazolo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

Anglais

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil and tebuconazole in or on certain products

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Didžiausia leidžiamoji deltametrino, etofumezato, propikonazolo, pimetrozino ir pirimetanilo likučių koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje.

Anglais

For deltamethrin, ethofumesate, propiconazole, pymetrozine and pyrimethanil maximum residue levels (MRLs) were set in Annex II and Part B of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Pateikta paraiška leisti naudoti etofumezatą žolelių užpilams naudojamiems žiedams ir lapams ir čiobreliams apsaugoti.

Anglais

As regards ethofumesate, such an application was made for the use in herbal infusions for leaves and flowers and thyme.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

į Susitarimą turi būti įtrauktas 2011 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 524/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamos bifenilo, deltametrino, etofumezato, izopirazamo, propikonazolo, pimetrozino, pirimetanilo ir tebukonazolo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai [7];

Anglais

Commission Regulation (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil and tebuconazole in or on certain products [7] is to be incorporated into the Agreement.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

2016 m. liepos 31 d. – dėl veikliųjų medžiagų etofumezato (įrašas Nr. 29), imazamokso (įrašas Nr. 41), oksasulfurono (įrašas Nr. 42), foramsulfurono (įrašas Nr. 44), ciazofamido (įrašas Nr. 46), linurono (įrašas Nr. 51), pendimetalino (įrašas Nr. 53), trifloksistrobino (įrašas Nr. 59), etilkarfentrazono (įrašas Nr. 60), mezotriono (įrašas Nr. 61), fenamidono (įrašas Nr. 62) ir izoksaflutolo (įrašas Nr. 63);“

Anglais

31 July 2016, as regards the active substances: ethofumesate (entry 29), imazamox (entry 41), oxasulfuron (entry 42), foramsulfuron (entry 44), cyazofamid (entry 46), linuron (entry 51), pendimethalin (entry 53), trifloxystrobin (entry 59), carfentrazone ethyl (entry 60), mesotrione (entry 61), fenamidone (entry 62) and isoxaflutole (entry 63);’;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Siekdamos užtikrinti, kad būtų vykdomos sąlygos dėl etofumezato, nustatytos Direktyvos 91/414/EEB I priede, valstybės narės peržiūri visus registruotus augalų apsaugos produktus, savo sudėtyje turinčius etofumezato.

Anglais

Member States shall review the authorisation for each plant protection product containing ethofumesate to ensure that the conditions relating to ethofumesate set out in Annex I to Directive 91/414/EEC are complied with.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Dėl to etofumezatą tikslinga įrašyti į tos direktyvos I priedą siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, savo sudėtyje turintys etofumezato, visose valstybėse narėse galėtų būti įregistruojami laikantis Direktyvos 91/414/EEB nuostatų.

Anglais

It is therefore appropriate to include ethofumesate in Annex I to that Directive, in order to ensure that in all Member States authorisations of plant protection products containing ethofumesate can be granted in accordance with the provisions of Directive 91/414/EEC.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Lituanien

Etofumezato poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjų pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal į Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 nuostatas.

Anglais

For ethofumesate the effects on human health and the environment have been assessed in accordance with the provisions laid down in Regulation (EEC) No 3600/92 for a range of uses proposed by the notifiers.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK