Demander à Google

Vous avez cherché: testamentinės (Lituanien - Finnois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Lituanien

Finnois

Infos

Lituanien

testamentinės išskirtinės gavėjas

Finnois

testamentinsaaja

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

pareiškimas dėl palikimo arba testamentinės išskirtinės priėmimo arba atsisakymo

Finnois

ilmoitus perinnön tai testamenttisaannon vastaanottamisesta tai siitä luopumisesta

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

Konvencija dėl įstatymų, susijusių su testamentinės valios forma, kolizijos

Finnois

yleissopimus testamenttimääräysten muotoa koskevista lakiristiriidoista

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

testamentinė valia

Finnois

testamenttimääräys

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

testamentinis veiksnumas

Finnois

testamenttauskelpoisuus

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

testamentinė išskirtinė

Finnois

rahalegaatti

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

testamentinė išskirtinė

Finnois

testamenttisaanto

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

testamentinis paveldėjimas

Finnois

testamenttiperimys

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Lituanien

-testamentinius paveldėjimus: testamento galiojimo sąlygos (forma ir turinys, gebėjimas surašyti testamentą, valios laisvės ribos), paveldimos dalys, išimtiniai paveldėjimų atvejai, paveldėjimo sutartys (leidžiamos arba draudžiamos), paveldimos dalys, testatoriaus patikos, paveldėtojo statusas.

Finnois

-testamenttiin perustuva perimys: testamentin pätevyyden ehdot (muoto ja sisältö, laatimiskelpoisuus, tahdonvapauden rajat), lakiosat, poikkeavat perintötapaukset, perintösopimukset (luvallisia vai kiellettyjä), lakiosat, perintötrustit, perintöoikeudellinen asema

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Lituanien

2.8.2 Paveldėjimo ir testamentinei teisei kontinentinės teisės šalyse ilgą laiką buvo būdingas pasenęs požiūris į palikimą. De cujus [1] palikimas buvo laikomas tam tikra jo asmens tęstinumo paveldėtojų asmenyse forma.; Dabar paveldėjimo teisė vis labiau vystosi sutarčių teisės link. Paveldėjimo teisės reforma įvyko Vokietijoje, Šveicarijoje, o šiuo metu vyksta Prancūzijoje. Reformade cujus ir jo paveldėtojų valiai suteikia žymiai didesnį vaidmenį tvarkant paveldėjimus, taip pat ir geriau užtikrinant įmonių veiklos tęstinumą.

Finnois

2.8.2 Roomalais-germaanisen lakijärjestelmän maissa perintö-ja testamenttioikeuteen on jo pitkään vaikuttanut monin tavoin vanhentunut käsitys perinnöstä. Perittävän [1] omaisuuden on ollut tarkoitus edustaa tietynlaista henkilöllistä jatkuvuutta perillisissä. Perintöoikeus on kehittymässä yhä enemmän sopimuspohjaiseen suuntaan. Saksan ja Sveitsin jälkeen Ranska on uudistamassa perintöoikeuttaan. Uudistuksen myötä saa perittävän ja perillisten tahto entistä tärkeämmän aseman perintöasioiden hoitamisessa, jolloin on mahdollista muun muassa varmistaa aiempaa paremmin yritysten jatkuvuus.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Lituanien

Ši žalioji knyga pradeda konsultacijas ab intestat paveldėjimų ar testamentinių paveldėjimų klausimais tarptautiniu aspektu.

Finnois

Tällä vihreällä kirjalla käynnistetään laaja kuulemisprosessi, joka koskee lakimääräistä ja testamenttiin perustuvaa perimystä kansainvälisluonteisissa tapauksissa.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Lituanien

-testamentinius ir ab intestat paveldėjimus: paveldėtojo statusas ir palikimo dalys, palikimo nedalijimo, tvarkymo ir padalijimo taisyklės ir t. t.

Finnois

-testamenttiin perustuva ja lakimääräinen perimys: perintöoikeudellinen asema ja perintöosuudet, jakamattomiin kuolinpesiin, pesänselvityksiin ja perinnönjakoon liittyvät säännöt jne.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Lituanien

3.6 Ar reikia įvesti%quot%Europos testamentą%quot% pagal Vašingtono konvencijos%quot%tarptautinio testamento%quot% modelį ir be europinio registravimo pagal Bazelio konvencijoje nustatytą formą, numatyti jo tarptautinį registravimą? Tai galėtų paskatinti daugiau šalių ratifikuoti Vašingtono ir Bazelio konvencijas ir geriau užtikrintų tarptautinio testamentinio palikimo teisę turinčiųjų interesus, kai įtraukiamos ne tik valstybės narės, bet ir trečiosios šalys. Komitetas siūlo Komisijos tarnyboms eiti šiuo keliu, nes su konvencijomis valstybės narės yra susipažinusios, mat jas ratifikavo arba valstybės pareigūnai ar teisėjai jau yra turėję bylų su testamentais ar jų registravimu, kuriems taikoma ši teisinė tvarka.

Finnois

3.6 Onko eurooppalainen testamentti suunniteltava Washingtonin yleissopimuksen kansainvälisen testamentin mallin mukaisesti ja onko Baselin yleissopimuksen mukaisen eurooppalaisen rekisteröinnin lisäksi säädettävä myös kansainvälisestä rekisteröinnistä? Tämä saattaisi kannustaa yhä useampia valtioita ratifioimaan Washingtonin ja Baselin yleissopimukset ja varmistaa entistä paremmin oikeudenomistajien oikeudet kansainväliseen testamenttiin perustuvassa perimyksessä silloin, kun mukana on jäsenvaltioiden lisäksi EU:n ulkopuolisia maita. Komitea ehdottaa komission yksiköille tätä ajatusta, sillä jäsenvaltioissa tunnetaan jo kyseiset yleissopimukset. Ne on joko ratifioitu tai julkishallinnon virkamiehet ja tuomarit ovat jo olleet tekemisissä kyseisten oikeudellisten järjestelmien piiriin kuuluvien testamenttien ja rekisteröintien kanssa.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Lituanien

5 klausimas. Ar reikia palikti galimybę būsimam de cujus (kalbant apie testamentinį paveldėjimą ar ab intestat paveldėjimą) pasirinkti, kokį įstatymą reikėtų taikyti jo palikimui, pritarus manomiems jo paveldėtojams ar be jų pritarimo? Ar būtų galima suteikti tą pačią galimybę paveldėtojams prasidėjus palikimo tvarkymui? 6 klausimas. Jeigu galimybė pasirinkti paveldėjimo įstatymą yra paliekama, ar reikia apriboti pasirinkimo galimybes ir numatyti pasirinkimo procedūrą? Jeigu pilietybė, nuolatinė gyvenamoji vieta, gyvenamoji vieta ar kiti kriterijai nebuvo nurodyti kaip objektyvus tarpusavio ryšys, ar reikia atsižvelgti į kitus kriterijus? 7 klausimas. Kuriuo momentu tie tarpusavio ryšiai turėtų būti veiksmingi? Ar jie turėtų priklausyti nuo ypatingų sąlygų (trukmės, galiojimo mirties dieną ir t. t.)? 8 klausimas. Ar reikia palikti galimybę pasirinkti bendriems testamentams ir paveldėjimo sutartims taikomą įstatymą? Ar tai reikia reglamentuoti? Jeigu taip, tai kokiu būdu? 9 klausimas. Ar galima leisti vienam sutuoktiniui pasirinkti įstatymą jo santuokinės nuosavybės statusui, kad būtų galima reguliuoti jo palikimą? -

Finnois

Kysymys 5: Pitäisikö perittävälle antaa mahdollisuus (testamenttiin perustuvan tai lakimääräisen perimyksen yhteydessä) valita joko oletettujen perillistensä suostumuksella tai ilman sitä, mitä lakia perimykseen sovelletaan? Pitäisikö tämä mahdollisuus antaa perillisille perittävän kuoltua? Kysymys 6: Jos perintölain valitseminen sallitaan, pitäisikö valinnan mahdollisuuksia rajoittaa ja määrittää valintaa koskevat säännöt? Pitäisikö kansalaisuus, kotipaikka, asuinpaikka tai jokin muu seikka hyväksyä valintaperusteena, jos niitä ei ole määritetty objektiivisiksi liittymäperusteiksi? Kysymys 7: Minä ajankohtana tällaisen liittymän on oltava olemassa? Pitäisikö liittymään kytkeä erityisehtoja (kesto, olemassaolo kuolinhetkellä ym.)? Kysymys 8: Pitäisikö keskinäisiin testamentteihin ja perintösopimuksiin sovellettavan lain valitseminen sallia? Pitäisikö valinnalle asettaa ehtoja ja rajoituksia? Jos pitäisi, mitä ne olisivat? Kysymys 9: Pitäisikö perittävän puolisolle antaa mahdollisuus valita, että aviovarallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia sovelletaan myös perintötilanteessa? -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK