Vous avez cherché: birds (Maltais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Maltais

Anglais

Infos

Maltais

kaj hed (@roviohq) – president ta' rovio (angry birds)

Anglais

kaj hed (@roviohq) – chairman of rovio (angry birds)

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

il-habitats directive flimkien mal-birds directive, tipprovdi struttura komuni għallkonservazzjoni ta’ abitati u annimali tas-salvaġġ fl-ue u hija l-inizjattiva prinċipali għaż-żamma tal-bijodiversità ta’ l-istati membri.

Anglais

together with the birds directive, the habitats directive provides a common framework for the conservation of wildlife and habitats within the eu and is the key european initiative for maintaining the biodiversity of the member states.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

it-tikketta msc in¢olqot fl-1997 fuq inizjattiva kon¿unta tal-grupp unilever(li g¢andu ditti b¢al iglo, findus, birds eye) u l-wwf.

Anglais

the msc label was created in 1997 on a joint initiative by unilever(which markets brands such as iglo, findus and birds eye) and the wwf.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

l-ue tgħid li għandna nigglorifikaw l-intraprendituri tagħna: il-kreaturi ta’ skype, spotify u angry birds jagħtu parir lill-ue — l-ewwel fażi tal-kampanja “startup europe”

Anglais

eu says we should glorify our entrepreneurs:skype; spotify and angry birds creators advise eu – first stage of "startup europe" campaign

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

it-tieni paragrafu jirrifletti l-ġurisprudenza tal-qorti fis-sentenza tagħha tad-9 ta’ novembru 1993 fil-każ c-132/92 birds eye walls,56 dwar "bridging pensions jiġifieri pensjonijiet minn min iħaddem għal dawk il-ħaddiema li jirtiraw qabel l-età ta’ l-irtirar" u huwa meħud bla tibdil mill-artikolu 2(3) tad-direttiva 86/378/kee kif imdaħħal bil-paragrafu 1 ta’ l-artikolu 1, tad-direttiva 96/97/ke.

Anglais

the second paragraph reflects the caselaw of the court in its judgement of 9 november 1993 in case c-132/92 birds eye walls,56 on "bridging pensions" and is taken unchanged from article 2(3) of directive 86/378/eec as inserted by article 1, paragraph 1, of directive 96/97/ec.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

fl-ewropa, l-intraprendituri nordiċi responsabbli mill-iskype u l-angry birds irċevew kapital ta’ riskju minn londra u kalifornja.

Anglais

in europe, the nordic entrepreneurs behind skype and angry birds received vc support from london and california.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

bl-għajnuna tal-kreaturi ta’ spotify, angry birds, tuenti, skype, seedcamp, hackfwd, london's tech city u thenextweb, il-kummissjoni qed toħloq pjattaforma għall-intraprendituri li jispikkaw biex jirrakkontaw l-istejjer tagħhom ta’ ispirazzjonijiet u frustrazzjonijiet, biex jiġbdu l-attenzjoni taż-żgħażagħ u tal-mexxejja ewropej dwar il-potenzjal ta’ karrieri intraprenditorjali.

Anglais

with help from the creators of spotify, angry birds, tuenti, skype, seedcamp, hackfwd, london's tech city and thenextweb, the commission is creating a platform for star entrepreneurs to tell their stories of inspirations and frustration, to wake-up young europeans and leaders to the potential of entrepreneurial careers.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

pereżempju, spotify huwa disponibbli fi 23 pajjiż; skype jitratta terz mis-sejħiet internazzjonali; u angry birds huwa ikbar minn twitter, b’aktar minn 250 miljun ta' utenti attivi kull xahar.

Anglais

for example, spotify is now in 23 countries; skype handles one third of international calls; angry birds is bigger than twitter, with over 250 million monthly active users.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

bħala proġett ta’ kooperazzjoni transnazzjonali u taħt it-tema ta’ prijorità ‘nagħmlu l-aħjar użu mirriżorsi naturali’ dan in-netwerk għandu attenzjoni okata fuq:‘Żoni ta’ Ħarsien speċjali ta’ l-għasafar’ (zspb - zones of special protection of birds): siti ta’ interess komunitarju (sci- sites of community interest), u parks naturali.

Anglais

the initial tasks were to define the region’s available resources for the project, consider how to develop the project with the other partners in spain and elsewhere in europe, and to begin the cooperation process.taking into account the region’s natural resources, which include the gallocanta lake, the migration route taken by cranes (a bird typical to this area) was considered as a suitable subject for a socioeconomic development project.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

kumpaniji bħar-rovio (angry birds), microsoft, google, telefonica, liberty global u l-facebook qegħdin isostnu l-Ġimgħa tal-kodiċi tal-ue, u ħafna minnhom dan qed jagħmluh bħala parti mill-impenn li daħlu għalih biex jikkontribwixxu fil-koalizzjoni l-kbira għall-impjiegi diġitali.

Anglais

companies including rovio (angry birds), microsoft, google, telefonica, liberty global and facebook are backing eu code week, many of them as part of their commitment to the grand coalition for digital jobs

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

fis-sentenza tagħha tad-9 ta’ novembru 1993, fil-każ c-132/92 birds eye walls,37 il-qorti ddeċidiet li differenzi fil-kontribuzzjonijiet ta’ min iħaddem taħt skemi bħal dawn (skemi ta’ kontribuzzjoni definita) jistgħu jkunu permessi sakemm l-għan ikun li jinkisbu pensjonijiet ugwali għaż-żewġ sessi.

Anglais

in its judgment of 9 november 1993 in case c-132/92 birds eye walls,37 the court held that differences in employers' contributions under such schemes (defined contribution schemes) may be permitted on condition that the aim is to achieve equal pensions for both sexes.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

billi, fil-ġudizzju tagħha tad-9 ta' novembru 1993 (il-każ Ċ-132/92: birds eye walls ltd v. friedel m. roberts) (8), il-qorti speċifikat ukoll li mhuwiex kuntrarju għall-artikolu 119 tat-trattat, meta fil-kalkolu ta' l-ammont ta' pensjoni temporanja li hi mħallsa minn min iħaddem lil impjegati maskili u femminili li jkunu rtiraw kmieni minħabba nuqqas ta' saħħa u li hi maħsuba biex tikkompensa, b'mod partikolari, għal telf ta' dħul li jirriżulta mill-fatt li ma jkunux għadhom waslu sa l-età meħtieġa għal pagament tal-pensjoni ta' l-istat li huma sussegwent jirċievu u biex inaqqsu l-ammont tal-pensjoni temporanja kif xieraq, anke għalkemm, fil-każ ta' rġiel u nisa ta' l-età' bejn is-60 u l-65, ir-riżultat hu li ex impjegata femminili tirċievi pensjoni temporanja inqas minn dik imħallsa lil kontroparti maskili, u d-differenza tkun ugwali għall-ammont tal-pensjoni ta' l-istat li hi ntitolata għaliha mill-età ta' 60 fir-rigward tal-perijodi ta' servizz kompletati ma' dik il persuna li timpjegaha;

Anglais

whereas, in its judgment of 9 november 1993 (case c-132/92: birds eye walls ltd v. friedel m. roberts) (8), the court has also specified that it is not contrary to article 119 of the treaty, when calculating the amount of a bridging pension which is paid by an employer to male and female employees who have taken early retirement on grounds of ill health and which is intended to compensate, in particular, for loss of income resulting from the fact that they have not yet reached the age required for payment of the state pension which they will subsequently receive and to reduce the amount of the bridging pension accordingly, even though, in the case of men and women aged between 60 and 65, the result is that a female ex-employee receives a smaller bridging pension than that paid to her male counterpart, the difference being equal to the amount of the state pension to which she is entitled as from the age of 60 in respect of the periods of service completed with that employer;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK