Vous avez cherché: tohloq (Maltais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Maltais

Anglais

Infos

Maltais

il-kura bl-insulina fl-omm li tkun qed tredda’ ma tohloq l-ebda riskju ghat-tarbija.

Anglais

insulin treatment of the nursing mother presents no risk to the baby.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

riservi minimi is-sistema tar-riservi minimi tas-sistema ta » l-euro tapplika ghal istituzzjonijiet ta » kreditu fiż-żona ta » l-euro u primarjament issegwi l-ghanijiet li tistabilizza r-rati ta » interessi fis-suq tal-flus u li tohloq( jew tkabbar) in-nuqqas ta » likwidità strutturali.

Anglais

minimum reserves the eurosystem's minimum reserve system applies to credit institutions in the euro area and primarily pursues the aims of stabilising money market interest rates and creating( or enlarging) a structural liquidity shortage.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

riservi minimi is-sistema tar-riservi minimi tas-sistema ta » l-euro tapplika ghal istituzzjonijiet ta » kreditu fiż-żona ta » l-euro u primarjament issegwi l-ghanijiet li tistabilizza r-rati ta » interessi fis-suq tal-flus u li tohloq ( jew tkabbar ) in-nuqqas ta » likwidità strutturali .

Anglais

minimum reserves the eurosystem 's minimum reserve system applies to credit institutions in the euro area and primarily pursues the aims of stabilising money market interest rates and creating ( or enlarging ) a structural liquidity shortage .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

din i-opportunità storika se tghaqqad il-kontinent ewropew, billi ssaħħaħ il-paċi, iistabbilità u d-demokrazija, u se tippermetti lill-popli taghha li jaqsmu l-vantaġġi tal-progress u ġid li se tohloq l-lntegrazzjonl ewropea.

Anglais

at the same time, the eu countries are coordinating their policies for refugees and trying totackle the problem at source by combating poverty and preventingconflicts in the countries from which people might want to flee.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

fil­fatt, fuq il-bażi ta' bosta studji (3) jista'jkun stmat li inizjattiva ta' dan ittip tista' potenzjalment tohloq direttament jew indirettament daqs miljun impjieg ġdid fl-ewropa.

Anglais

• by internet,through the commission’s website at http://europa.eu.int/comm/energy/efficiency/index_ en.htm;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

l-unjoni ewropea ilha timplementa listratemija ta’ lisbona ghal erba’ snin lihallew progress kbir, bdew it-transizzjoni mehtiema lejn ekonomija kompettitiva,li tohloq ix-xoghol u bbavata fuq l-gharfien ikkaratterizzata mit-tkabbir ekonomiku,il-koevjoni so©jali u r-rispett ghall-ambjent taghna.

Anglais

the european union has been implementing the lisbon strategy for four years and thesehave given rise to undeniable progress, instituting the transition needed towards a competitive job-creating knowledgebased economy characterised by growth, social cohesion and respect for our environment.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

l-unjoni ewropea ilha timplimenta listratemija ta’ lisbona ghal erba’ snin lihallew progress kbir, bdew it-transizzjoni mehtiema lejn ekonomija kompettitiva,li tohloq ix-xoghol u bbavata fuq l-gharfien ikkaratterizzata mit-tkabbir ekonomiku,il-koevjoni so©jali u r-rispett ghall-ambjent taghna.

Anglais

the european union has been implementing the lisbon strategy for four years and thishas given rise to undeniable progress, instituting the transition needed towards a competitive job-creating knowledgebased economy characterised by growth, social cohesion and respect for our environment.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

kull parti għandha, skond il-liġijiet, regolamenti u prattiċi tagħha, u skond dan il-protokoll, tohloq kondizzjonijiet favorevoli sabiex tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni, teknoloġija u metodi ta' teknika, bil-għan illi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' kubrit, ossidi tan-nitroġenu, ammonja u taħlit organiku volatili billi tirreklama inter alia:

Anglais

each party shall, in a manner consistent with its laws, regulations and practices and in accordance with its obligations in the present protocol, create favourable conditions to facilitate the exchange of information, technologies and techniques, with the aim of reducing emissions of sulphur, nitrogen oxides, ammonia and volatile organic compounds by promoting inter alia:

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

fir-reklamar ta' l-attivitajiet speċifikati fil-paragrafu (1), kull parti għandha tohloq kondizzjonijiet favorevoli għall-faċilita ta' kuntatti u koperazzjoni bejn organizzazzjonijiet intiżi u individwi fis-settur privat u pubbliku li huma kapaċi jipprovdu teknoloġija, disinn u servizzi ta' inġinerija, makkinarju u finanzi.

Anglais

in promoting the activities specified in paragraph (1), each party shall create favourable conditions for the facilitation of contacts and cooperation among appropriate organisations and individuals in the private and public sectors that are capable of providing technology, design and engineering services, equipment or finance.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

speċi li dwarhom ikun ġie stabbilit li l-introduzzjoni ta' kampjuni ħajjin fl-ambjent naturali tal-komunità tkun tohloq theddida ekoloġika għall-fawna u l-flora salvaġġi indiġeni tal-komunità.

Anglais

species in relation to which it has been established that the introduction of live specimens into the natural habitat of the community would constitute an ecological threat to wild species of fauna and flora indigenous to the community.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

il-kummissjoni għandha regolarment tivvaluta l-attivitajiet finanzjati mill-kummissjoni bil-għan li tistabbilixxi jekk l-għanijiet immirati minn dawk l-attivitajiet ġewx miksuba u sabiex tohloq linji ta' gwida għat-titjib ta' l-effettività ta' attivitajiet fil-ġejjieni.

Anglais

the commission shall regularly evaluate activities financed by the community with a view to establishing whether the objectives aimed at by those activities have been achieved and to providing guidelines for improving the effectiveness of future activities.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

ghandhom isiru dispożizzjonijiet ghad-derogi mill-artikolu 8(2)(b) tar-regolament (kee) nru 2173/79 in vista tad-diffikultajiet amministrativi li qed tohloq l-applikazzjoni ta’ dak il-punt fl-istati membri kkoncernati.

Anglais

provisions should be made for derogations from article 8(2)(b) of regulation (eec) no 2173/79 in view of the administrative difficulties which the application of that point is creating in the member states concerned.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK