Vous avez cherché: koperattiva (Maltais - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Maltais

Néerlandais

Infos

Maltais

il-programm għandu jkun ikkontrollat u evalwat kif xieraq fuq bażi koperattiva.

Néerlandais

het programma wordt in voorkomend geval op coöperatieve basis gecontroleerd en beoordeeld.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

il-programm ta' koperazzjoni għandu jkun ikkontrollat u evalwat kif xieraq fuq bażi koperattiva.

Néerlandais

het samenwerkingsprogramma wordt waar nodig op coöperatieve basis gecontroleerd en geëvalueerd.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

azzjoni koperattiva b’reazzjoni għallkriżi wasslet għal bosta inizjattivi li mmaterjalizzaw matul is-sena.

Néerlandais

zoals in voorgaande jaren neemt de eib deel aan de jaarlijkse ‘open dagen’, georganiseerd door het comité van de regio’s in samenwerking met het directoraat-generaal regionaal beleid van de europese commissie.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

-tnejn lir-rappreżentanti ta'l-istituzzjonijiet speċjalizzati ta'kreditu ta'natura koperattiva,

Néerlandais

-twee voor gespecialiseerde cooeperatieve kredietinstellingen,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

-"attività koperattiva" tfisser kull attività konġunta li saret taħt dan il-ftehim, u tinkludi riċerka konġunta;

Néerlandais

-%quot%samenwerkingsactitiveit%quot%, elke op grond van deze overeenkomst uitgevoerde gemeenschappelijke activiteit, gemeenschappelijk onderzoek inbegrepen;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

"attività koperattiva" tfisser kull attività konġunta li saret taħt dan il-ftehim, u tinkludi riċerka konġunta;

Néerlandais

"samenwerkingsactitiveit", elke op grond van deze overeenkomst uitgevoerde gemeenschappelijke activiteit, gemeenschappelijk onderzoek inbegrepen;

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

- "attività koperattiva" tfisser kull attività konġunta li saret taħt dan il-ftehim, u tinkludi riċerka konġunta;

Néerlandais

- "samenwerkingsactitiveit", elke op grond van deze overeenkomst uitgevoerde gemeenschappelijke activiteit, gemeenschappelijk onderzoek inbegrepen;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

Ċ. l-iżvilupp ta' rakkomandazzjonijiet globali għal standards fil-fabbrikazzjoni permezz ta' ħidma koperattiva fuq temi ta' prestandardizzazzjoni;

Néerlandais

de ontwikkeling van aanbevelingen voor wereldwijde fabricagenormen door middel van coöperatieve werkzaamheden op het gebied van voornormen,

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

1.2 pajjiż importatur -organizzazzjoni li toħroġ is-sejħa -bangladesh -koperattiva union limited tal-produtturi tal-Ħalib ta'bangladesh mirpur sezzjoni 17 dhaka 16 bangladesh. -

Néerlandais

1.2 //invoerend land //instelling van uitgifte //bangladesh //bangladesh milk producers co-operative union limited mirpur section 17 dhaka 16 bangladesh.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

dwar il-konklużjoni ta'ftehim fil-għamla ta'skambju ta'ittri bejn il-komunità ekonomika ewropea u l-barbados, il-belize, ir-repubblika popolari tal-congo, il-gżejjer fiji, ir-repubblika koperattiva tal-guyana, il-Ġamajka, ir-repubblika tal-kenya, ir-repubblika demokratika tal-madagaskar, ir-repubblika tal-malawi, il-mauritius, ir-repubblika tas-surinam, ir-renju tas-swaziland, ir-repubblika magħquda tat-tanzania, it-trinidad u tobago, ir-repubblika ta'l-uganda, ir-repubblika taż-Żimbabwe, u l-gżejjer ta'san kristofru u nevis dwar l-adeżjoni tal-pajjiż san kristofru u nevis fil-protokoll 7 dwar iz-zokkor ta'l-istati acp anness mat-tieni konvenzjoni acp-kee

Néerlandais

betreffende het sluiten van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de europese economische gemeenschap en barbados, belize, de volksrepubliek kongo, fiji, de cooeperatieve republiek guyana, jamaica, de republiek kenya, de democratische republiek madagascar, de republiek malawi, mauritius, de republiek oeganda, de republiek suriname, het koninkrijk swaziland, de verenigde republiek tanzania, trinidad en tobago, de republiek zimbabwe en sint christopher en nevis inzake de toetreding van laatstgenoemd land tot het aan de tweede acs-eeg-overeenkomst van lomé gehechte protocol nr. 7 betreffende acs-suiker

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

ll-ftehim fil-forma ta'skambju ta'ittri bejn il-komunità ewropea u, min-naħa waħda, il-barbados, il-belize, ir-repubblika tal-kongo, il-fiji, ir-repubblika koperattiva tal-gujana, ir-repubblika tal-côte d'ivoire, il-Ġamajka, ir-repubblika tal-kenja, ir-repubblika tal-madagaskar, ir-repubblika tal-malawi, ir-repubblika tal-mawrizju, ir-repubblika tas-surinam, saint kitts u nevis, ir-renju tas-swaziland, ir-repubblika unita tat-tanzania, ir-reppublika tat-trinidad u t-tobago, ir-repubblika ta'l-uganda, ir-repubblika taz-zambja, ir-repubblika taz-zimbabwe u, min-naħa l-oħra, ir-repubblika ta'l-indja fir-rigward tal-proviżjoni ta'zokkor tal-kannamieli mhux maħdum għar-raffinazzjoni huma hawnhekk approvati f'isem il-komunità.

Néerlandais

de overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de europese gemeenschap en barbados, belize, fiji, de coöperatieve republiek guyana, de republiek ivoorkust, jamaica, de republiek kenia, de republiek kongo, de republiek madagascar, de republiek malawi, de republiek mauritius, de republiek oeganda, de republiek suriname, sint-christopher en nevis, het koninkrijk swaziland, de verenigde republiek tanzania, de republiek trinidad en tobago, de republiek zambia en de republiek zimbabwe, enerzijds, en tussen de europese gemeenschap en de republiek india, anderzijds, betreffende de voorziening met voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker worden namens de gemeenschap goedgekeurd.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

(76) l-utenti tal-prodotti ikkonċernati huma fil-biċċa l-kbira bdiewa u kumpanniji li jimmanifatturaw kolla u plastik. il-kummissjoni bagħtet kwestjonarji lil diversi assoċjazzjonijiet ta'l-utenti fuq livelli nazzjonali u ewropej. assoċjazzjoni waħda ta'l-utenti li tirrapreżenta 11-il koperattiva tal-bdiewa, u utent wieħed irrispondew il-kwestjonarju. it-tnejn huma, bħala fatt ta'prinċipju, kontra l-kontinwazzjoni tal-miżuri. madankollu, l-ebda wieħed minnhom ma uża l-urea li toriġina mir-russja waqt l-ip. il-membri ta'l-assoċjazzjoni ta'l-utenti xtraw kwantitajiet żgħar ta'l-urea li toriġina minn sorsi oħra waqt il-perjodu taħt reviżjoni. l-utent individwali ma ltaqgħa ma l-ebda problemi biex isib l-urea minn terzi pajjiżi oħra fil-waqt li l-miżuri kienu fis-seħħ.

Néerlandais

(76) het betrokken product wordt hoofdzakelijk gebruikt door landbouwers en bedrijven die lijm en kunststof vervaardigen. de commissie zond verschillende europese en nationale verenigingen van gebruikers/verwerkende bedrijven vragenlijsten. eén vereniging van gebruikers/verwerkende bedrijven die elf landbouwcoöperaties vertegenwoordigt en één gebruiker/verwerkend bedrijf vulden de vragenlijst in. beide waren principieel tegen de voortzetting van de maatregelen. geen van beide gebruikte evenwel uit rusland ingevoerd ureum tijdens het ot. de leden van de vereniging van gebruikers/verwerkende bedrijven kochten zeer kleine hoeveelheden ureum uit andere landen tijdens de onderzochte periode. de gebruiker/het verwerkend bedrijf kon zonder moeilijkheden ureum uit andere derde landen betrekken op het ogenblik dat de maatregelen van kracht waren.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

-taħdem lejn it-tisħiħ ta'l-istabbiltà fil-lvant nofsani permezz ta'sigurtà koperattiva permezz tal-kontribuzzjonijiet tagħha għall-implimentazzjoni tal-karta ewro-mediterranja għall-paċi u stabbiltà meta tiġi adottata u tidħol fis-seħħ.

Néerlandais

-werken aan de versterking van de stabiliteit in het midden-oosten via veiligheidssamenwerking, door bij te dragen aan de uitvoering van het europees-mediterrane handvest voor vrede en stabiliteit, zodra dit aangenomen en in werking getreden is.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

2. l-istati membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx din id-direttiva għal mergers transkonfinali li jkunu jinvolvu soċjeta koperattiva anki fil-każijiet fejn din ta'l-aħħar tkun taqa'fid-definizzjoni ta'kumpannija ta'responsabbiltà limitata kif previst fl-artikolu 2(1).

Néerlandais

2. de lidstaten kunnen besluiten deze richtlijn niet toe te passen op grensoverschrijdende fusies waarbij een coöperatieve vennootschap betrokken is, zelfs als deze laatste valt onder de definitie van een kapitaalvennootschap in artikel 2, punt 1.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

3. xi tip ta'kontribuzzjoni mill-partners definiti fl-artikolu 3 għandha tintalab għall-kull operazzjoni koperattiva. il-kontribuzzjoni li tintalab għandha tqies il-mezzi tal-pajjiż konċernat u n-natura ta'l-operazzjoni konċernata.

Néerlandais

3. voor elke samenwerkingsactie wordt gestreefd naar een bijdrage van de in artikel 3 omschreven partners. de bijdrage wordt gevraagd binnen de grenzen van de mogelijkheden van de betrokken partners en afgestemd op de aard van de bewuste actie.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

4.10. aspett importanti tas-sistemi ta'sorveljanza u kontroll huwa l-koordinazzjoni ta'l-azzjoni bejn l-istati membri u l-kummissjoni biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-komunità kontra l-frodi u l-irregolaritajiet [7]. nuqqasijiet f'dawn is-sistemi kieku jpoġġu l-kompletezza tal-ġbir tad-dazji fir-riskju. dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-assistenza reċiproka fis-setturi tad-dwana u l-agrikoltura huma mniżżla fir-regolament tal-kunsill (ke) nru 515/97 [8]. l-uffiċċju ewropew kontra l-frodi (olaf) jagħti s-sostenn tal-kummissjoni għal din il-ħidma koperattiva.

Néerlandais

4.10. een belangrijk aspect van de toezicht-en controlesystemen is de coördinatie van de activiteiten van de lidstaten en de commissie om de financiële belangen van de gemeenschap te beschermen tegen fraude en onregelmatigheden [7]. tekortkomingen in deze systemen brengen de volledige inning van de rechten in het gedrang. specifieke bepalingen betreffende wederzijdse bijstand in de sectoren douane en landbouw zijn opgenomen in verordening (eg) nr. 515/97 van de raad [8]. het europees bureau voor fraudebestrijding (olaf) biedt de commissie steun in deze samenwerkingsopdracht.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

il-programm għandu jkun ikkontrollat u evalwat kif xieraq fuq bażi koperattiva. dan għandu jħalli, fejn neċessarju, r-reorjentazzjoni ta'l-attivitajiet fid-dawl ta'kwalunkwe bżonn jew opportunità li ssir apparenti waqt li tkun fis-seħħ.

Néerlandais

het programma wordt in voorkomend geval op coöperatieve basis gecontroleerd en beoordeeld. dit maakt het mogelijk, de activiteiten indien nodig in het licht van de tijdens de uitvoering gebleken omstandigheden bij te stellen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

il-programm ta'koperazzjoni għandu jkun ikkontrollat u evalwat kif xieraq fuq bażi koperattiva. dan għandu jħalli, bħal ma hu meħtieġ, it-tibdil tal-programm ta'koperazzjoni fid-dawl tal-ħtiġijiet u opportunitajiet li jibdew jidhru matul l-operat tiegħu.

Néerlandais

het samenwerkingsprogramma wordt waar nodig op coöperatieve basis gecontroleerd en geëvalueerd. dit maakt het mogelijk het programma in voorkomend geval bij te stellen in het licht van de tijdens de uitvoering gebleken behoeften of wensen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

(11) l-awdituri statutorji u l-kumpanniji ta'awdituri għandhom ikunu indipendenti meta jwettqu verifiki statutorji. huma jistgħu jinfurmaw lill-entità suġġetta għall-verifika dwar kwistjonijiet li jirriżultaw mill-verifika, iżda għandhom jastjenu mill-proċeduri deċiżjonali interni ta'l-entità suġġetta għall-verifika. jekk isibu ruħhom f'sitwazzjoni fejn il-livell ta'periklu għall-indipendenza tagħhom, anke wara l-applikazzjoni ta'salvagwardji sabiex jitnaqqas dak il-periklu, ikun wisq għoli, huma għandhom jirriżenjaw jew jastjenu minn dak ix-xogħol ta'verifika. il-konklużjoni li tkun teżisti relazzjoni li tikkomprometti l-indipendenza ta'l-awditur tista'tkun differenti, fir-rigward tar-relazzjoni bejn l-awditur u l-entità suġġetta għall-verifika, minn dik fir-rigward tar-relazzjoni bejn in-network u l-entità suġġetta għall-verifika. fejn koperattiva fis-sens ta'l-artikolu 2(14), jew entità simili kif imsemmi fl-artikolu 45 tad-direttiva 86/635/kee, tkun meħtieġa jew permessa, taħt dispożizzjonijiet nazzjonali, li tkun membru ta'entità tal-verifika li ma tagħmilx profitt, valutazzjoni objettiva, raġonevoli u infurmata ma tikkonkludix li dik ir-relazzjoni bbażata fuq is-sħubija bejn il-membri tikkomprometti l-indipendenza ta'l-awditur indipendenti, sakemm meta tali entità tal-verifika tkun qiegħda twettaq verifika statutorja ta'wieħed mill-membri tagħha, ikunu applikati l-prinċipji ta'indipendenza lill-awdituri li jwettqu dik il-verifika u lil dawk il-persuni li jkunu f'pożizzjoni fejn jistgħu jeżerċitaw xi influwenza fuq il-verifika statutorja. eżempji ta'periklu għall-indipendenza ta'awditur statutorju jew ta'kumpannija tal-verifika huma interess finanzjarju dirett jew indirett fl-entità suġġetta għall-verifika u fil-forniment ta'servizzi addizzjonali li ma jkunux ta'verifika. ukoll, il-livell ta'pagamenti riċevuti minn entità suġġetta għall-verifika u/jew l-istruttura tal-pagamenti jistgħu jheddu l-indipendenza ta'awditur statutorju jew ta'kumpannija tal-verifika. it-tipi ta'salvagwardji li għandhom jiġu applikati sabiex jitnaqqas jew jiġi eliminat dak il-periklu jinkludu projbizzjonijiet, restrizzjonijiet, linji politiċi u proċeduri oħra u l-iżvelar. l-awdituri statutorji u l-kumpanniji ta'awdituri għandhom jirrifjutaw li jipprovdu kwalunkwe servizz addizzjonali, li ma jkunx ta'verifika, li jikkomprometti l-indipendenza tagħhom. il-kummissjoni tista', bħala standards minimi, tadotta miżuri implementattivi dwar l-indipendenza. waqt li tagħmel dan, il-kummissjoni tista'tikkunsidra l-prinċipji li jeżistu fir-rakkomandazzjoni fuq imsemmija tas-16 ta'mejju 2002. sabiex tiġi stabbilital-indipendenza ta'l-awdituri, hemm bżonn li jiġi ċċarat il-kunċett ta'"network" li fih joperaw l-awdituri. f'dan ir-rigward, iridu jiġu kkunsidrati ċirkostanzi varji bħal każijiet fejn l-istruttura tista'tiġi meqjusa bħala network għaliex tkun immirata lejn il-qsim tal-profitti jew ta'l-ispejjeż, li jistgħu jidhru wkoll jekk l-awdituri statutorji u/jew il-kumpanniji tal-verifika għandhom klijenti regolari ta'verifika komuni. il-kriterji sabiex jintwera li jkun hemm network għandhom jiġu ġġudikati u mwieżna fuq il-bażi taċ-ċirkustanzi fattwali eżistenti kollha, bħal jekk hemmx klijenti regolari komuni.

Néerlandais

(11) wettelijke auditors en auditkantoren dienen onafhankelijk te zijn wanneer zij wettelijke controles van jaarrekeningen uitvoeren. zij kunnen de gecontroleerde entiteit informeren over kwesties die verband houden met de controle, maar moeten zich afzijdig houden van de interne besluitvormingsprocessen van de gecontroleerde entiteit. indien zij in een situatie komen te verkeren waarin de bedreiging voor hun onafhankelijkheid, zelfs na het nemen van veiligheidsmaatregelen om die bedreiging in te perken, te groot is, dienen zij de controleopdracht neer te leggen of ervan af te zien. de conclusie dat er een relatie bestaat die de onafhankelijkheid van de auditor in het gedrang brengt, kan voor de relatie tussen de auditor en de gecontroleerde entiteit anders uitvallen dan voor die tussen het netwerk en de gecontroleerde entiteit. wanneer een groepsauditor als bedoeld in artikel 2, punt 14, of een soortgelijke entiteit als bedoeld in artikel 45 van richtlijn 86/635/eeg krachtens nationale voorschriften lid mag of moet zijn van een controle-entiteit zonder winstoogmerk, zou een objectieve, redelijke en goed ingelichte partij niet tot de conclusie komen dat de op lidmaatschap berustende relatie de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor in het gedrang brengt, op voorwaarde dat, wanneer een dergelijke entiteit een wettelijke controle van jaarrekeningen bij één van haar leden uitvoert, de beginselen van onafhankelijkheid van toepassing zijn op de auditors die de controle van een jaarrekening uitvoeren, alsmede op degenen die wellicht invloed kunnen uitoefenen op de wettelijke controle van jaarrekeningen. bedreigingen voor de onafhankelijkheid van een wettelijke auditor of auditkantoor zijn bijvoorbeeld een direct of indirect financieel belang in de gecontroleerde entiteit en de verrichting van bijkomende niet-controlediensten. ook kan de hoogte van het van één gecontroleerde entiteit ontvangen honorarium en/of de honorariumstructuur een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van een wettelijke auditor of auditkantoor. tot de veiligheidsmaatregelen die kunnen worden genomen om deze bedreiging af te zwakken of weg te nemen, behoren verboden, beperkingen, andere beleids-en proceduremaatregelen alsmede openbaarmaking. wettelijke auditors en auditkantoren dienen de verrichting van bijkomende niet-controlediensten die hun onafhankelijkheid in het gedrang brengen, te weigeren. de commissie kan bij wijze van minimumvoorschriften uitvoeringsmaatregelen inzake de onafhankelijkheid vaststellen. daarbij kan de commissie rekening houden met de beginselen in haar reeds aangehaalde aanbeveling van 16 mei 2002 over%quot%de onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de eu: basisbeginselen%quot%. om de onafhankelijkheid van wettelijke auditors te kunnen bepalen, dient het begrip%quot%netwerk%quot% waarvan wettelijke auditors deel uitmaken, duidelijk te zijn. in dit verband dienen verscheidene omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals gevallen waarin een structuur als netwerk kan worden gedefinieerd omdat deze op winst-of kostendeling gericht is. de criteria om aan te tonen dat er sprake is van een netwerk, dienen aan de hand van alle bekende feitelijke omstandigheden, zoals het bestaan van gezamenlijke vaste cliënten, te worden beoordeeld en afgewogen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

jiftakru li l-konvenzjoni dwar il-konservazzjoni ta'l-ispeċi migratorji ta'annimali salvaġġi, 1979, tinkoraġġixxi azzjoni koperattiva internazzjonali għall-konservazzjoni ta'l-ispeċi migratorji;

Néerlandais

overwegende dat het verdrag inzake de bescherming van trekkende diersoorten van 1979 aanzet tot actieve internationale samenwerking teneinde trekkende soorten te beschermen,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK