Vous avez cherché: lupini (Maltais - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Maltais

Suédois

Infos

Maltais

lupini

Suédois

lupin

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

lupini

Suédois

lupin

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

lupini

Suédois

lupin

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

lupini

Suédois

lupin

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

lupini

Suédois

lupin

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

lupini [4]

Suédois

lupin [4]

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

piżelli, favetta u lupini ħelwin

Suédois

Ärter, åkerbönor och sötlupiner

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

lupinus luteus l. – lupini sofor

Suédois

lupinus luteus l. -gul lupin

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

-lupini ħelwin li jaqgħu tajt il-kodiċi nm ex12092950.

Suédois

-lupinfrön med kn-nummer ex 1209 29 50.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

lotus corniculatus l. birdsfoot trefoillupini spec. ħlief lupini ħlief

Suédois

1. utsäde av förädlade sorter: utsäde

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

"lupinus spec. lupinus perennis l. -apparti milli lupini apparti milli perenni" -

Suédois

%gt%plats för tabell%gt%

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

xnien, sainfoin, silla, lupini, ġulbiena, lotus tal-għasel, piżelli chickling u birdsfoot, imnixxfa b'mod ieħor u mitħuna

Suédois

lusern, esparsett, klöver, lupiner, vicker, honungsklöver, vial och serradelle som torkats på annat sätt och malts

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

"lupin ħelu" ifisser dawk il-varjetajiet tal-lupini li jipproduċu żerriegħa li ma jkunx fiha iżjed minn 5% ta'żerriegħa morra. il-kontenut taż-żerriegħa morra għandu jiġi kkalkolat skond it-test iddikjarat fl-anness iii.

Suédois

med sötlupiner avses lupinsorter som ger högst 5% bittra frön. innehållet bittra frön skall beräknas enligt den undersökningsmetod som anges i bilaga iii.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

(10) il-lupini jiġu kkonsumati f’bosta stati membri bħala ikel. l-użu tal-glyphosate huwa awtorizzat fil-lupini. l-inklużjoni tat-titolu "lupini" u l-istipular u l-iffissar ta'l-mrls għal-lupini huma għalhekk meħtieġa għall-protezzjoni tal-konsumaturi minn eċċess ta'residwi ta'pestiċidi użati fil-lupini.

Suédois

(10) lupiner konsumeras som livsmedel i flera medlemsstater. användningen av glyfosat på lupiner har godkänts. det är därför nödvändigt att ta med lupiner i förteckningen och fastställa gränsvärden för att skydda konsumenterna från stora mängder bekämpningsmedelsrester på lupiner.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

(a) "għalf deidratat" li jfisser il-prodotti illi jagħmlu referenza għalihom l-ewwel u t-tielet daħliet ta'l-artikolu 1(a) tar-regolament (ke) nru 603/95, imnixxef artifiċjalment bis-sħana, bl-eċċezzjoni tal-prodotti kollha elenkati fl-anness i għar-regolament (kee) nru 1765/92 u għall-prodotti tal-mergħa tagħhom, bl-eċċezzjoni tal-lupini ħelwin sa l-istadju tal-iffjoritura;

Suédois

a) dehydratiserat foder: produkter enligt artikel 1 a första och tredje strecksatserna i ovan nämnda förordning som är hetluftstorkade på artificiell väg, utom de produkter som definieras i bilaga i till förordning (eeg) nr 1765/92 och foderprodukter av dessa, med undantag för sötlupiner fram till blomningen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

1. fl-anness i, fil-grupp "3 pulses", id-daħla "lupini" hi miżjuda b’tali mod li t-terminu "prodott sħiħ" fl-aħħar kolonna ikopri l-4 inklużjonijiet.

Suédois

1. i bilaga i, i gruppen "3. baljväxter (torkade)" skall "lupiner" läggas till på så sätt att "hela produkten" i den sista spalten omfattar alla fyra produkterna.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Maltais

1214 -swedes, mangoldi, għeruq għall-għalf, ħuxlief, xnien (alfalfa), silla, sainfoin, kaboċċi għall-magħlef, lupini, ġulbiena u prodotti simili tal-għalf, kemm jekk forma ta'gerbub jew le -

Suédois

1214 -kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

billi l-kondizzjonijiet stabbiliti mill-organizzazzjoni għall-koperazzjoni ekonomika u Żvilupp għall-iżolament preċedenti tal-ħsad u l-uċuħ għall-produzzjoni taż-żerriegħa tal-pitravi taz-zokkor u taż-żerriegħa tal-pitravi ta'l-għalf kien ġie muri li huma addattati għal adozzjoni mill-komunità;billi huwa mixtieq li r-regoli tal-kontenut taż-żerriegħa tal-lupini morri, ta'żerriegħa tal-lupini ħelwin għandha tkun imtejba fid-dawl ta'l-iżvilupp tal-kwalità taż-żerriegħa normalment milħuqa;

Suédois

med beaktande av följande:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

billi r-regolament tal-kunsill (kee) nru 1491/85 tat-23 ta'mejju 1985 li jistabbilixxi miżuri speċjali li għandhom x'jaqsmu mal-fażola tas-sojja [7], kien ġie mibdul mir-regolament (kee) nru 3766/91 [8]; filwaqt li r-regolament tal-kunsill (kee) nru 1079/77 tas-17 ta'mejju 1977 dwar taxxa ta'koresponsabbiltà u dwar miżuri għall-espansjoni tas-swieq fil-ħalib u l-prodotti tal-ħalib [9] ġie mħassar mir-regolament (kee) nru 1029/93 [10]; billi r-regolament tal-kunsill (kee) nru 1677/85 tal-11 ta'Ġunju 1985 dwar l-ammont monetraju ta'kumpens fl-agrikultura [11] ġie mħassar mir-regolament 9kee) nru 3813/92 [12]; billi r-regolament tal-kunsill (kee) nru 1431/82 tat-18 ta'mejju 1982 li jistabbilixxi miżuri speċjali għall-piżelli, ful komuni u lupini ħelwin [13] ġie mibdul bir-regolament (kee) nru 1765/92 [14];

Suédois

rådets förordning (eeg) nr 1491/85 av den 23 maj 1985 om särskilda åtgärder för sojabönor(7), har ersatts av förordning (eeg) nr 3766/91(8). rådets förordning (eeg) nr 1079/77 av den 17 maj 1977 om en medansvarsavgift och om åtgärder för att utvidga marknaderna för mjölk och mjölkprodukter(9) har upphört att gälla genom förordning (eeg) nr 1029/93(10). rådets förordning (eeg) nr 1677/85 av den 11 juni 1985 om monetära utjämningsbelopp inom jordbruket(11) har upphört att gälla genom förordning (eeg) nr 3813/92(12). rådets förordning (eeg) nr 1431/82 av den 18 maj 1982 om särskilda åtgärder för ärter, åkerbönor och sötlupiner(13) har ersatts av förordning (eeg) nr 1765/92(14).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

billi, sabiex jiġi evitat kull riskju ta'pagament doppju, huwa xieraq illi jiġu esklużi il-prodotti kollha illi jibbenefikaw mill-għajnuna ta'raba'maħrut elenkati fl-anness i tar-regolament tal-kunsill (kee) nru 1765/92 (2), kif l-aħħar emendat permezz ta'l-att ta'sħubija ta'l-awstrija, il-finlandja u l-isvezja, bl-eċċezzjoni tal-lupini ħelwin saż-żmien tal-fjoritura, mill-ambitu ta'l-għajnuna għall-għalf imnixxef;

Suédois

för att undvika risken för dubbla utbetalningar, är det lämpligt att utestänga de produkter som får stöd för jordbruksgrödor och som återges i bilaga i till rådets förordning (eeg) nr 1765/92 (2), senast ändrad genom anslutningsakten för Österrike, finland och sverige, från stöd, med undantag för sötlupiner fram till blomningen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK