Demander à Google

Vous avez cherché: immigrantenkinderen (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

Heeft de Raad maatregelen overwogen ten aanzien van immigrantenkinderen binnen de Europese Unie?

Anglais

Has the Council considered the possibility of taking any measures with regard to immigrant children within the European Union?

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

2.6 Hoe vroeger en vlotter de integratie van immigrantenkinderen op school, hoe beter hun resultaten.

Anglais

2.7 The earlier and the more successfully migrant children and young people are integrated into schools, the better they will do at school and in further education.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er zijn prioritaire onderwijsmaatregelen geweest ten behoeve van immigrantenkinderen en er is ook een breed opgezette nieuwe antidiscriminatiewet.

Anglais

There have been educational priority measures favouring immigrant children and there is also a wide-ranging new anti-discrimination law.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Ook onderwijs is erg belangrijk. Het aan immigrantenkinderen en zigeuners verstrekte onderwijs is wel degelijk voor verbetering vatbaar.

Anglais

Singular relevancia adquiere también, qué duda cabe, el ámbito de la educación; tendrán que introducirse importantes mejoras en la educación de los hijos de los inmigrantes y de los gitanos.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Ook onderwijs is erg belangrijk. Het aan immigrantenkinderen en zigeuners verstrekte onderwijs is wel degelijk voor verbetering vatbaar.

Anglais

Of course, the education sector is also important and we need huge improvements in education for the children of immigrants and gypsies.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

Gelijke behandeling van immigrantenkinderen vanaf het peuter- en kleuteronderwijs is van doorslaggevend belang voor de maatschappelijke integratie.

Anglais

Guaranteeing equal access to the educational system, from the pre-school stage onward, for the children of immigrants is a priority in moving social integration forward.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Een van de grootste problemen waarmee immigrantenkinderen op school te maken krijgen, is de overgang naar een beroepsopleiding of naar de universiteit.

Anglais

One of the greatest educational problems facing the children of immigrants is that of moving on to vocational or higher education.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Immigrantenkinderen en -jongeren hebben echter te maken met specifieke problemen waaraan nadere aandacht geschonken moet worden.

Anglais

However, immigrant children and youth face specific challenges that should be further addressed.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Zij kunnen een zeer positieve rol spelen bij de integratie van immigrantenkinderen en kunnen ervoor zorgen dat deze op school op dezelfde manier als de andere kinderen worden behandeld.

Anglais

They can fulfil a most valuable function in integrating the children of immigrants and ensuring they are treated equally in schools.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Hierin wordt ook gewezen op de betekenis van de bepaling inzake het recht op naturalisatie voor alle langdurig ingezeten immigranten en voor met name de immigrantenkinderen die in onze lidstaten zijn geboren en opgegroeid.

Anglais

Resalta la importancia de ofrecer el derecho de naturalización a todos los inmigrantes residentes de larga duración, especialmente a los hijos de inmigrantes nacidos y criados entre nosotros.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Hierin wordt ook gewezen op de betekenis van de bepaling inzake het recht op naturalisatie voor alle langdurig ingezeten immigranten en voor met name de immigrantenkinderen die in onze lidstaten zijn geboren en opgegroeid.

Anglais

It stresses the importance of making provision for naturalisation rights for all long-term resident immigrants, especially for the children of immigrants born and raised among us.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

3.2.3 Bij de uitwerking van het onderwijsbeleid, dat gevolgen heeft voor miljoenen immigrantenkinderen, mogen deze algemene kwesties niet terzijde worden geschoven.

Anglais

3.2.3 At a time when education policy decisions are being taken which affect millions of children and young people from a migrant background, these global issues should not be overlooked.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Het curriculum moet dus meer worden afgestemd op de behoeften van immigrantenkinderen en leerkrachten moeten zo worden opgeleid dat zij over voldoende interculturele vaardigheden beschikken om het beste te maken van de diversiteit die zij op de scholen aantreffen.

Anglais

Curricula therefore need to be made increasingly sensitive to the needs of immigrant pupils, while teachers also need to be equipped with the inter-cultural skills that enable them to make the most of diversity in schools.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Er moeten direct maatregelen worden getroffen voor kinderen die het slachtoffer zijn van allerlei problemen, immigrantenkinderen, verwaarloosde kinderen, uitgebuite kinderen en kindslachtoffers van geweld.

Anglais

There is a need to take immediate action to benefit children suffering from a range of problems, children of immigrant families, neglected children, exploited children and children experiencing violence.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

het wederzijdse leerproces en de uitwisseling van beproefde methoden stimuleren om de gastlanden beter in staat te stellen om te gaan met de toenemende diversiteit, bijvoorbeeld door middel van maatregelen om de onderwijsproblemen van immigrantenkinderen op te vangen.

Anglais

Develop mutual learning and exchange of best practices to strengthen the ability of host countries to manage their increasing diversity, including measures to address the educational challenges faced by immigrant pupils.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Zulke gemeenschappelijke initiatieven moeten niet enkel bijdragen tot een oplossing voor de problemen in verband met de meest recente immigratiegolven, maar tevens zorgen voor een betere integratie van de immigrantenkinderen die in Europa zijn geboren.

Anglais

Tales acciones conjuntas no solo deberían ayudar a resolver problemas relacionados con las últimas oleadas de inmigración, sino también con la integración de los hijos de inmigrantes nacidos europeos.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Zulke gemeenschappelijke initiatieven moeten niet enkel bijdragen tot een oplossing voor de problemen in verband met de meest recente immigratiegolven, maar tevens zorgen voor een betere integratie van de immigrantenkinderen die in Europa zijn geboren.

Anglais

Such joint actions should not only help to resolve problems relating to the latest waves of immigration, but also with the integration of the European-born children of immigrants.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

Vandaar dat moet worden gewezen op het belang van kleuteronderwijs, waarmee de basis wordt gelegd voor de latere opleiding en de vicieuze cirkel die de achterstand van immigrantenkinderen in de hand werkt, kan worden doorbroken.

Anglais

It is, therefore, worth emphasising the importance of pre-school education in laying the foundations of an education that can break the vicious circle placing such people at a disadvantage.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Mijn vorige vraag ging trouwens niet over immigrantenkinderen die hier met hun gezin zijn, maar over kinderen die zonder gezin in de Europese Unie arriveren. Aan die kinderen wordt geen aandacht besteed en de regeringen weten niet wat ze moeten doen.

Anglais

With regard to the previous question, it did not relate to immigrant children who are in Europe with their families, but rather to immigrant children who arrive in the European Union alone: nobody is dealing with them and the governments do not know what to do.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Aangezien immigrantenkinderen en -jongeren veelal lagere schoolresultaten hebben dan andere leerlingen33, zal de Commissie in een toekomstige mededeling de oorzaken daarvan onderzoeken en maatregelen vaststellen waarmee deze educatieve uitdagingen kunnen worden aangegaan.

Anglais

As immigrant children and youth tend to have lower school results than other pupils33, an up-coming Commission Communication will explore causes and identify measures to address these educational challenges.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK