Demander à Google

Vous avez cherché: inschrijvingsvereiste (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

Ondanks het verzoek van de Autoriteit hebben de IJslandse autoriteiten geen enkel argument voorgelegd waaruit blijkt waarom deze dubbele inschrijvingsvereiste noodzakelijk en evenredig is om de doelstellingen van de tonnagebelastingregeling te verwezenlijken.

Anglais

Despite the requests made by the Authority, the Icelandic authorities have not presented any argument to justify why such a double registration requirement is necessary and proportionate in order to pursue the objectives of the tonnage tax scheme.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Daarom concludeert de Autoriteit dat de inschrijvingsvereiste niet verenigbaar is met de werking van de EER-Overeenkomst en met name met het vestigingsrecht van artikel 31 EER, en daarom overeenkomstig de EER-staatssteunregels niet kan worden toegestaan.

Anglais

The Authority therefore concludes that the registration requirement is not compatible with the functioning of the EEA Agreement, in particular the right of establishment in Article 31 EEA and can therefore not be allowed under the EEA state aid rules.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Artikel 3 laat de inschrijvingsvereisten van IMD 1 grotendeels ongemoeid, maar legt wel de instelling door de EAVB van een Europees elektronisch register op (als link tussen de nationale databanken) en stelt de kennisgeving van het bestaan van bepaalde regelingen met andere personen verplicht.

Anglais

Article 3 leaves the registration requirements of IMD1 largely unchanged, but requires the establishment of a single electronic register by EIOPA (linking of national databases) and requires disclosure of certain arrangements with other persons.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Artikel 4 stelt twee categorieën personen vrij van de bovenvermelde inschrijvingsvereisten en voert voor hen een vereenvoudigde procedure in waardoor zij na een eenvoudige verklaring bemiddelingsactiviteiten kunnen uitoefenen.

Anglais

Article 4 establishes a simplified procedure which exempts two groups of persons from the registration procedure mentioned above, enabling them to carry on mediation activities by way of a simple declaration.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De inschrijvingsvereisten van artikel 3 zijn niet van toepassing op verzekeringstussenpersonen die het verzekeringsbemiddelingsbedrijf als nevenactiviteit uitoefenen, mits hun werkzaamheden aan de volgende voorwaarden voldoen:

Anglais

The registration requirements in Article 3 shall not apply to an insurance intermediary which conducts insurance mediation on an ancillary basis, provided that its activities meet all the following conditions:

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De inschrijvingsvereisten van artikel 3 zijn niet van toepassing op verzekeringstussenpersonen wier enige werkzaamheid bestaat in het beroepshalve verrichten van schadebeheer of het verlenen van schadebeoordelingsdiensten.

Anglais

The registration requirements in Article 3 shall not apply to insurance intermediaries whose sole activity is professional management of claims or loss assessment services.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De lidstaten dienen de inschrijvingsvereisten niet toe te passen op verzekeringstussenpersonen die met betrekking tot bepaalde soorten verzekeringsovereenkomsten als nevenactiviteit aan verzekeringsbemiddeling doen of die zich met het beroepshalve verrichten van schadebeheer, schaderegeling of schade-expertises bezighouden, op voorwaarde dat zij aan de vereisten van deze richtlijn inzake kennis, bekwaamheid en betrouwbaarheid en aan de toepasselijke informatievereisten en gedragsregels voldoen en zij bij de bevoegde autoriteit een activiteitenverklaring hebben ingediend.

Anglais

Member States should not apply the registration requirements to insurance intermediaries which conduct insurance mediation in relation to certain types of insurance contract on an ancillary basis or to professional management of claims, loss adjusting or expert appraisal of claims, provided that they comply with the requirements of this Directive as to knowledge and ability and good repute and the applicable information and conduct of business requirements, and a declaration of activity has been submitted to the competent authority.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten passende maatregelen treffen om te allen tijde te kunnen controleren of verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen nog steeds aan de inschrijvingsvereisten van deze richtlijn voldoen.

Anglais

Member States shall ensure that the competent authorities have in place appropriate measures enabling them to monitor whether insurance and reinsurance intermediaries continue to meet the registration requirements of this Directive at all times.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

HOOFDSTUK II: INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Anglais

CHAPTER II: REGISTRATION REQUIREMENTS

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Anglais

REGISTRATION REQUIREMENTS

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Op "samenvoeging of verbinding gerichte kenmerken" kunnen stellig aan de inschrijvingsvereisten nieuwheid en eigenheid voldoen.

Anglais

Interconnecting features can certainly fulfil the requirements for registration: novelty and individual character.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

De Autoriteit is van oordeel dat het argument betreffende het vrijwillige gebruik van de IJslandse vlag niet relevant is aangezien de voormelde beperking van de vrijheid van vestiging voortvloeit uit de inschrijvingsvereisten.

Anglais

The Authority considers that the argument concerning the voluntary use of the Icelandic flag is not relevant as the restriction on the freedom of establishment, mentioned above, stems from the registration requirements.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Voorts is de Autoriteit van mening dat de IJslandse inschrijvingsvereiste niet verenigbaar is met deel 3.1, punt 7, van de richtsnoeren zeevervoer waarin wordt bepaald dat bij belastingverlichtende regelingen een binding met een „EER-vlag” is vereist.

Anglais

The Authority furthermore considers that the Icelandic registration requirement is not compatible with Section 3.1(7) of the Maritime Guidelines which stipulates that a tax relief scheme should require a link with an ‘EEA flag’.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK