Demander à Google

Vous avez cherché: onlinemuziekdiensten (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

In 2010 heeft de Commissie de rechtenbeheerders en aanbieders van onlinemuziekdiensten geraadpleegd.

Anglais

In 2010 the Commission consulted collecting societies and online music service providers.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De rechtenbeheerder verzendt facturen aan de aanbieder van onlinemuziekdiensten op elektronische wijze.

Anglais

The collecting society shall invoice the online music service provider by electronic means.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De ontwikkeling van wettige onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook bijdragen aan de bestrijding van piraterij.

Anglais

The development of legal online music services across the Union should also contribute to the fight against piracy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

betreffende het collectieve grensoverschrijdende beheer van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van rechtmatige onlinemuziekdiensten

Anglais

on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

De ontwikkeling van wettige onlinemuziekdiensten in de Unie moet ook bijdragen tot de bestrijding van auteursrechtschendingen op het internet.

Anglais

The development of legal online music services across the Union should also contribute to the fight against online infringements of copyright.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Onlinemuziekdiensten kunnen alleen rechtmatig worden verleend als een reeks auteursrechten en naburige rechten wordt beheerd.

Anglais

The provision of legitimate online music services requires management of a series of copyright and related rights.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

geschillen met een feitelijke of potentiële aanbieder van onlinemuziekdiensten over de toepassing van de artikelen 22, 23 en 25;

Anglais

disputes with an actual or potential online music service provider on the application of Articles 22, 23 and 25;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Nu nog moeten bedrijven die in Europa onlinemuziekdiensten willen aanbieden, per land de rechten regelen met de auteursrechtenorganisaties en platenmaatschappijen.

Anglais

At the moment, companies that want to offer online music services in Europe must organise the rights with copyright organisations and record companies in each country individually.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

Dit heeft als gevolg dat er voor de consument in de EU minder onlinemuziekdiensten beschikbaar zijn en dat vernieuwende diensten minder snel geïntegreerd raken.

Anglais

This results in fewer online music services available to consumers across the EU and a slower incorporation of innovative services.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De rechtenbeheerder biedt aanbieders van onlinemuziekdiensten de mogelijkheid om op elektronische wijze verslag te doen van het feitelijke gebruik van onlinerechten in muziekwerken.

Anglais

The collecting society shall offer online music service providers the possibility of reporting the actual use of online rights in musical works by electronic means.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Tijdens de raadpleging is specifiek ingegaan op het bestuur en de transparantie van rechtenbeheerders en het grensoverschrijdende beheer van rechten voor onlinemuziekdiensten.

Anglais

The consultation specifically addressed the governance and transparency of collecting societies and the cross-border management of rights for online music services.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

voor iedere aanbieder van onlinemuziekdiensten: voor de rechthebbende geïnde bedragen, ingehouden bedragen en bedragen die door de rechtenbeheerder zijn verdeeld.

Anglais

for each online music service provider, amounts collected for the rightholder, deductions made, and amounts distributed by the collecting society.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Aansluitend op het verslag zou ik de hoop willen uitspreken dat de Europese markt voor onlinemuziekdiensten zich in alle vrijheid mag ontwikkelen, met respect voor de culturele diversiteit.

Anglais

In line with the spirit of the report, I hope that the European market in online music services will be able to enjoy freedom of development, without detriment to cultural diversity.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

De complexe moeilijkheden waarmee het collectieve beheer van rechten in Europa gepaard gaat, heeft in een aantal gevallen de versplintering van de Europese digitale markt voor onlinemuziekdiensten verergerd.

Anglais

The complexity and difficulty associated with the collective management of rights in Europe has, in a number of instances, exacerbated the fragmentation of the European digital market for online music services.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Een rechtenbeheerder bewaakt het gebruik van onlinerechten inzake muziekwerken die hij geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigt door aanbieders van onlinemuziekdiensten aan wie hij een multiterritoriale licentie voor die rechten heeft verleend.

Anglais

A collecting society shall monitor the use of online rights in musical works which it represents, in whole or in part, by online music service providers to which it has granted a multi-territorial licence for those rights.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De complexe moeilijkheden waarmee het collectieve beheer van rechten in Europa gepaard gaat, heeft in een aantal gevallen de versplintering van de Europese digitale markt voor onlinemuziekdiensten verergerd.

Anglais

The complexity and difficulty associated with the collective management of rights in Europe has, in a number of cases, exacerbated the fragmentation of the European digital market for online music services.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Rectificatie van Aanbeveling 2005/737/EG van de Commissie van 18 mei 2005 betreffende het collectieve grensoverschrijdende beheer van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van rechtmatige onlinemuziekdiensten

Anglais

Corrigendum to Commission Recommendation 2005/737/EC of 18 May 2005 on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services

Dernière mise à jour : 2013-11-14
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Mvrisekoop

Néerlandais

Veel auteursrechtenorganisaties zijn niet klaar voor deze uitdaging en als gevolg daarvan ondervinden onlinedienstverleners ernstige moeilijkheden wanneer zij de licenties proberen te verkrijgen die nodig zijn om onlinemuziekdiensten in de EU op de markt te brengen.

Anglais

Many collecting societies are not ready for these challenges and as a result, service providers face serious difficulties when trying to obtain the licences necessary to launch online music services across the EU.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Mvrisekoop

Néerlandais

De op een contract of op statutaire lidmaatschapsregels berustende relatie tussen de rechthebbenden en de collectieve rechtenbeheerders moet de rechthebbenden een minimumbescherming bieden ten aanzien van alle categorieën rechten die nodig zijn om rechtmatige onlinemuziekdiensten te verlenen.

Anglais

The relationship between right-holders and collective rights managers, whether based on contract or statutory membership rules, should include a minimum protection for right-holders with respect to all categories of rights that are necessary for the provision of legitimate online music services.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Mvrisekoop

Néerlandais

We zijn het op hoofdlijnen eens met de voorstellen in dit verslag die beogen opheldering van de Commissie te krijgen over haar aanbeveling betreffende het collectieve grensoverschrijdende beheer van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van rechtmatige onlinemuziekdiensten.

Anglais

in writing. - (PT) We agree in general with the proposals included in this report seeking clarification from the Commission on the recommendation on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music services.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Mvrisekoop

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK