Demander à Google

Vous avez cherché: welzijnsniveau (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

In de kustgebieden keert het zeeleven langzamerhand terug naar een hoger welzijnsniveau.

Anglais

The coastal planes are slowly bringing sea life back to a higher level of well-being.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Ontbijtbespreking over de verschillen in welzijnsniveau in de EU en de Verenigde Staten;

Anglais

Breakfast discussion on differences in welfare levels in the EU and the United States;

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De normen hebben ten doel de in vallen gevangen dieren een voldoende welzijnsniveau te garanderen en dit welzijn verder te verbeteren.

Anglais

The aim of the Standards is to ensure a sufficient level of welfare of trapped animals, and to further improve this welfare.

Dernière mise à jour : 2017-02-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Het sociale welzijnsniveau ligt dichtbij het nationaal gemiddelde in termen van levensverwachting en het percentage studenten dat hoger onderwijs volgt.

Anglais

Levels of social welfare are close to the national mean in terms of life expectancy for men and women, and the proportion of students in higher education.

Dernière mise à jour : 2016-03-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De normen hebben ten doel de in vallen gevangen dieren een voldoende welzijnsniveau te garanderen en dit welzijn verder te verbeteren.

Anglais

The aim of the standards is to ensure a sufficient level of welfare of trapped animals, and to further improve this welfare.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De zogenoemde Derde Wereld is op een laag welzijnsniveau gehouden en hen werden geen echte kansen toegestaan om van onderwijs te profiteren.

Anglais

The so-called Third World has been kept at the poverty level and not allowed real opportunities to benefit from being educated.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

of de uitrusting en het management van de inrichting of een eenheid van de desbetreffende inrichting geschikt zijn om een aanvaardbaar welzijnsniveau te garanderen;

Anglais

whether the equipment and management of the establishment or of the single unit of the establishment concerned are suitable to ensure an acceptable welfare level;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren van de Commissie heeft geconcludeerd dat het welzijnsniveau van dieren afneemt naarmate de reistijd toeneemt.

Anglais

Con una jornada de viaje de nueve horas, un período de descanso de doce horas, otras nueve horas de viaje y otras doce horas de descanso, se podría continuar indefinidamente: alcanzaríamos una situación en la que los animales se podrían transportar alrededor del mundo y vuelta a empezar.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren van de Commissie heeft geconcludeerd dat het welzijnsniveau van dieren afneemt naarmate de reistijd toeneemt.

Anglais

The Commission's scientific committee on animal health and animal welfare concluded that levels of animal welfare drop as journey times increase.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Een bijzondere aandacht gaat uit naar risicogroepen, dus jongeren die in verpauperde buitensteden wonen en wier welzijnsniveau niet beantwoordt aan de behoeften van onze tijd.

Anglais

Particular attention is paid to risk groups, those young people who live in the run-down suburbs of our cities and whose quality of life is not up to present-day standards.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Tenslotte denk ik niet dat ook maar iemand in ernst ons streven zou willen betwisten naar een situatie waarin ons hoger welzijnsniveau spijkerhard en op permanente en duurzame basis gewaarborgd is.

Anglais

Por último, no creo que nadie discutiría en serio nuestro objetivo de alcanzar una situación en la que nuestros niveles más altos de prosperidad quedan garantizados sobre una base permanente y sostenible.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Tenslotte denk ik niet dat ook maar iemand in ernst ons streven zou willen betwisten naar een situatie waarin ons hoger welzijnsniveau spijkerhard en op permanente en duurzame basis gewaarborgd is.

Anglais

Finally, I do not believe that anyone would seriously contest our aim of reaching a situation in which our higher levels of prosperity are copper-fastened and ensured on a permanent and sustainable basis.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Om de burgers van de Unie een beter welzijnsniveau te bieden moeten deze stelsels gebaseerd zijn op sociale Europese beginselen en waarden als universaliteit, toegankelijkheid, gelijkheid en solidariteit.19

Anglais

In the interests of maximising the well-being of EU citizens, these systems need to be based on the principles and values of Europe's social dimension, such as universality, accessibility, equity and solidarity19.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Anderzijds gaat het erom voor iedereen die in Europa woont en werkt, te waarborgen dat hij afhankelijk van het welzijnsniveau van de betreffende lidstaat of regio niet afglijdt naar armoede en sociale uitsluiting.

Anglais

Por otra parte se trata de asegurar a todos los que trabajan y viven en Europa que serán provistos del nivel de bienestar de cada Estado miembro y región y que no serán empujados a la pobreza y la exclusión social.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De EU moet vooral investeren in de sociale innovatie en de cultuurinnovatie, omdat deze gebieden van steeds groter belang worden voor het handhaven van een hoog welzijnsniveau en voor het creëren van werkgelegenheid.

Anglais

Social innovations and cultural innovations should be supported by the EU, particularly since these areas are becoming more important in safeguarding individual well-being and improving employment prospects.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Anderzijds gaat het erom voor iedereen die in Europa woont en werkt, te waarborgen dat hij afhankelijk van het welzijnsniveau van de betreffende lidstaat of regio niet afglijdt naar armoede en sociale uitsluiting.

Anglais

We are also talking about ensuring that no-one who lives and works in Europe is forced into poverty and social exclusion relative to the standard of living in the Member States and regions in question.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De Europese Gemeenschap is de mening toegedaan dat de ondertekening van de Overeenkomst inzake internationale normen voor de humane vangst van dieren met behulp van vallen een belangrijke en substantiële stap vormt in de richting van het garanderen van een voldoende welzijnsniveau voor in vallen gevangen dieren.

Anglais

The European Community understands that the signature of the Agreement on international humane trapping standards is an important and substantial step forward in ensuring a sufficient level of welfare for trapped animals.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Om de burgers van de Unie een zo hoog mogelijk welzijnsniveau te bieden moeten de gezondheidsstelsels van de EU-lidstaten gebaseerd zijn op beginselen en waarden als universaliteit, toegankelijkheid, gelijkheid en solidariteit.

Anglais

In the interests of the greatest well-being of the EU citizens, the Member State health systems must remain firmly rooted in principles and values such as universality, accessibility, equity and solidarity.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

Het is helemaal niet duidelijk hoe Europa na de Top van Stockholm het heikele vraagstuk van de vergrijzing van de bevolking en de daaruit voortvloeiende vermindering van de arbeidskrachten op rationele en concrete wijze denkt aan te pakken, zeer zeker als men bedenkt dat Europa tegelijkertijd borg moet staan voor een behoorlijk welzijnsniveau.

Anglais

No queda claro cómo, después de la Cumbre de Estocolmo, Europa quiere afrontar racional y concretamente el gravísimo problema del envejecimiento de la población y la consiguiente reducción de la fuerza de trabajo, preocupándose al mismo tiempo de mantener un adecuado estándar de riqueza social.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Néerlandais

De economische hervormingen zullen de werknemers geen minimum welzijnsniveau, maar een zeker armoedeniveau garanderen. Verder probeert men de volkeren ervan te overtuigen dat zij van een moderne samenleving niet meer mogen verwachten dan een minimum, dan een aalmoes.

Anglais

El resultado de la reforma económica para los trabajadores será un nivel de pobreza garantizado, no un mínimo nivel de prosperidad, y se promueve la concepción de que el estado social contemporáneo debe garantizar solo ciertas cosas mínimas a los pueblos, a modo de caridad.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK