Demander à Google

Vous avez cherché: achtjarige (Néerlandais - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Danois

Infos

Néerlandais

Wanneer het Verdrag in een achtjarige ambtstermijn voorziet, dient dat gerespecteerd te worden.

Danois

Vi ser heller ikke, at udviklingen i Belgiens og Italiens statsgæld i og for sig er så bekymrende, som det konstateres i betænkningen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Wanneer het Verdrag in een achtjarige ambtstermijn voorziet, dient dat gerespecteerd te worden.

Danois

Når der i traktaten er fastsat en embedsperiode på otte år, skal den også være netop sådan.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Directielid Otmar Issing houdt een afscheidstoespraak op 29 mei 2006, aan het einde van zijn achtjarige ambtstermijn

Danois

Direktionsmedlem Otmar Issing holder ved udgangen af sin otteårige embedsperiode afskedstale den 29. maj 2006.

Dernière mise à jour : 2012-03-20
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

Op 30 april stemden wij met overgrote meerderheid tegen wijziging van de achtjarige ambtstermijn van de bankpresident en tegen het vooraf bepalen van de nationaliteit van zijn opvolger.

Danois

Den 30. april stemte et overvældende flertal imod enhver ændring af formandens otteårige embedstid samt en for udgående bestemmelse af nationaliteten af formandens afløser.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Mijnheer de Voorzitter, op achtjarige leeftijd verloor ik bijna het leven als slachtoffer van een elektrische schok, veroorzaakt door een kortsluiting.

Danois

Det er imidlertid nødvendigt at notere sig en vis foruroligelse, der opstod under Parlamentets arbejde med dette direktiv.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Op 30 april stemden wij met overgrote meerderheid tegen wijziging van de achtjarige ambtstermijn van de bankpresident en tegen het vooraf bepalen van de nationaliteit van zijn opvolger.

Danois

Den 30. april stemte et overvældende flertal imod enhver ændring af formandens otteårige embedstid samt en forudgående bestemmelse af nationaliteten af formandens afløser.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

De Assemblée nationale besloot de meisjes enkel tot achtjarige leeftijd in de openbare scholen toe te laten, en hun opvoeding vervolgens aan de ouders over te laten.

Danois

Nationalforsamlingen besluttede at give piger lov til at gå i de offentlige skoler, til de vår otte år gamle, og derefter skulle forældrene overtage deres opdragelse.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Al het voortgezet onderwijs in Spanje sluit aan bij de achtjarige „basis­school" (Enseñanza General Básica — EGB).

Danois

■ ensartethed med hensyn til titler og certifikater i erhvervene12).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

In de achtjarige looptijd van het programma zal aan zo’n 274 projecten financiële steun worden verleend (zie voor nadere gegevens punt 8 van het financieel memorandum).

Danois

Der ydes i henhold til programmet støtte til cirka 274 projekter i løbet af en otteårig periode (se nærmere under punkt 8 i finansieringsoversigten).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Néerlandais

Ik erken echter dat de vermelding van een achtjarige termijn voor de president voor ons al lemaal niet meer dan een fictie is, omdat duidelijk is dat de heer Duisenberg, naar hij ook zelf toegeeft, die termijn waarschijnlijk niet vol zal maken.

Danois

Jeg er kender imidlertid, at der kun er tale om en fiktiv embedsperiode på otte år, da hr. Duisenberg selv indrømmer, at det ikke er sandsynligt, at han vil bestride posten så længe.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Ik erken echter dat de vermelding van een achtjarige termijn voor de president voor ons allemaal niet meer dan een fictie is, omdat duidelijk is dat de heer Duisenberg, naar hij ook zelf toegeeft, die termijn waarschijnlijk niet vol zal maken.

Danois

Jeg erkender imidlertid, at der kun er tale om en fiktiv embedsperiode på otte år, da hr. Duisenberg selv indrømmer, at det ikke er sandsynligt, at han vil bestride posten så længe.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Dat waren in de eerste plaats de landen van de huidige anti-Saddam-coalitie, zolang hij met zijn achtjarige oorlog tegen het fundamentalistische Iran voor hen de kastanjes uit het vuur haalde.

Danois

Kun denne overbevisning bringer os på linje med de kræfter, som ved Golfen, i Baltikum eller andetsteds i verden kæmper mod aggression, mod tyranni og for folkeretten.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

In hoofdstuk 2 van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad [17] is bepaald dat elke katoenproducerende lidstaat om de vier jaar en voor het eerst uiterlijk op 1 januari 2009 bij de Commissie een ontwerp van een vierjarig herstructureringsprogramma of uiterlijk op 31 december 2009 één gewijzigd achtjarig herstructureringsprogramma moet indienen.

Danois

Kapitel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 [17] krævede, at hver bomuldsproducerende medlemsstat hvert fjerde år og første gang senest den 1. januar 2009 forelægger Kommissionen et udkast til et fireårigt omstruktureringsprogram eller forelægger senest den 31. december 2009 Kommissionen et enkelt udkast til et ændret otteårigt omstruktureringsprogram.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

zij moeten overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder b), geïdentificeerd zijn, tenzij de lidstaat van bestemming tot het einde van de in artikel 4, lid 1, bedoelde achtjarige overgangsregeling ook identificatie overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder a), toestaat, en”.

Danois

de skal være identificeret i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra b), medmindre bestemmelsesmedlemsstaten indtil udløbet af den otteårige overgangsperiode, jf. artikel 4, stk. 1, også godkender identifikation i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, første afsnit, litra a), og«.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Onder het motto ‘Eet, drink, beweeg’ trekt de campagne naar lagere en middelbare scholen in de EU met de boodschap ‘eet gezond, want t zijn is tof!’ De Belgische tenniskampioene Justine Henin en de achtjarige Guinness Book of Records-recordhouder Rosolino Cannio ondersteunen de boodschap.

Danois

Under mottoet ’Spis det, drik det og rør dig’ vil kampagnen bringe budskabet ‘spis godt, fordi det er sjovt at være i form’ direkte ud til skoler og gymnasier i EU. Den belgiske tennismester Justine Henin og den 8 år gamle Guinness rekordholder Rosolino Cannio støtter kampagnen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Gedurende de gehele (achtjarige) looptijd van de strategie zal het EWDD de Commissie ondersteuning bieden bij het evaluatieproces door gegevens uit het EU-systeem voor epidemiologische indicatoren te verstrekken en door een aantal specifieke instrumenten inzake gegevensverzameling te ontwikkelen en in te voeren voor het bepalen van het niveau van dienstverlening en de mate waarin van diensten voor behandeling en schadebeperking gebruik wordt gemaakt.

Danois

Rådets henstilling af 18. juni 2003 (31), som indeholder yderligere specifikke anbefalinger til foranstaltninger, som medlemsstaterne bør overveje med henblik på at forebygge og reducere de helbredsskader, der forbundet med narkotikamisbrug, og sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

In 2002 heeft de EU, die sinds 1996een alomvattende strategie aan hetontwerpen is, een grote vooruitganggeboekt, toen overeenstemming werdbereikt over een gemeenschappelijkedefinitie van het misdrijf in kwestie.Deze wordt nu in alle lidstaten van deuitgebrplementeerd en opdit delict staat — in specifieke omstandigheden — een minimumstraf van achtjaar gevangenis.

Danois

EU har udviklet en omfattende strategisiden 1996. Der blev gjort et betydeligt fremskridt i 2002, hvor der blevinitionesnu i alle medlemsstater i det udvidede EU, og denne forbrydelse har — underfe-

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

voor acht jaar benoemd. In afwijking van artikel 11.2, wordt device-president benoemd voor vier jaar en worden de overige ledenvan de directie benoemd voor ambtstermijnen tussen vijf en achtjaar.

Danois

næstformanden for en periode på 4 år og de øvrige direktionsmedlemmer for embedsperioder på mellem 5 og 8 år.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Het besluit tot oprichting van de WTO is genomen in Marrakech in 1994, en was het resultaat van bijna achtjaar multilateraal handelsoverleg in het kader van de Uruguay-ronde van de GATT.

Danois

Beslutningen om at oprette WTO blev truffet i Marrakesh i 1994, som var højdepunktet på næsten 8 års multilaterale handelsforhandlinger inden for GATT's 'Uruguay-runde'.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

Meteenjaarlijks groeipercentage op EU-niveau van bijna 5%in termen van koopkrachtin deze achtjaar waren de huursubsidies de post meteen van de grootste toenames.

Danois

Med en årlig stignings-taktpå EU-plan på næsten 5%udtrykti købekrafti denotteårige periode var boligydelser det område, der kunneregistrere de største stigninger.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK