Vous avez cherché: omnes pereant (Néerlandais - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Danois

Infos

Néerlandais

erga omnes

Danois

over for alle, "erga omnes"

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

liberalisatie erga omnes

Danois

liberalisering "erga omnes"

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

erga omnes-collectieve arbeidsovereenkomst

Danois

erga omnes kollektive overenskomster

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

tariefverlaging op erga omnes grondslag

Danois

toldnedsættelse på et erga omnes-grundlag

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

al deze rechten zijn betekenisloos als ze niet erga omnes worden toegepast.

Danois

modstand mod et eventuelt tab af nogle ubetydelige og begrænsede rettigheder.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

ik vind vooral dat men de verplichte distillatie niet zomaar erga omnes kan opleggen.

Danois

specielt kan man efter min opfattelse ikke gøre intervention til destillering obligatorisk erga omnes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

richtlijn op het principe van een liberalisering ,,erga omnes" van de kapitaalbewegingen.

Danois

talbevægelserne for alle.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

bovendien hebben zij besloten erga omnes de ver jaringstermijn voor de eisen om schadevergoeding te stuiten.

Danois

hensigten med forordningsforslaget er at iværksætte denne ordning.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

procedures voor uitbreiding erga omnes van collectieve arbeidsovereenkomsten in de gemeenschap en percentage bij een vakbond aangesloten werk nemers

Danois

procedurer i medlemslandene med henblik på kollektive overenskomsters udvidelse til at være almengyldige — samt lønmodtagernes organisationsgrad tionsgrad

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

evenals voor met de hand vervaardigde artikelen heeft de gemeen schap in 1972 twee tariefcontingenten met vrijdom van recht erga omnes

Danois

i 1972 har fællesskabet på samme betingelser som de med indien og pakistan aftalte udstrakt mulig heden for at nyde godt af det pågældende fællesskabskontingent til også at omfatte thailand.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

dit besluit is niet alleen ongepast en willekeurig, het is ook discriminerend, aangezien het niet erga omnes geldt.

Danois

det er en ubelejlig og vilkårlig beslutning, for den bliver ikke dekreteret erga omnes.

Dernière mise à jour : 2012-03-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

het bepaalde in lid 2 is van toepassing op elke tariefverlaging die erga omnes wordt toegepast na de datum waarop de onderhandelingen worden afgesloten.

Danois

bestemmelsen i stk. 2 finder anvendelse på enhver toldnedsættelse erga omnes efter dagen for afslutningen af forhandlingerne.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

onder „erga omnes” wordt hier verstaan alle landen van oorsprong inclusief de in deze tabel genoemde landen.

Danois

ved »erga omnes« forstås alle oprindelser, herunder de lande, der er nævnt i denne tabel.

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

de heer andriessen. — ik heb geen reden om eraan te twijfelen dat de controles die in italië worden uitgevoerd erga omnes worden uitgevoerd.

Danois

der er mange sedativer, der i visse tilfælde kan gives til små born.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

bovengenoemde bepalingen blijven van kracht tot het in het aanvullend protocol bedoelde recht een niveau bereikt dat gelijk is aan of lager is dan dat van een autonome tariefschorsing die erga omnes door de gemeenschap zou worden toegekend.

Danois

ovennævnte bestemmelser gælder, indtil den told, der er fastsat ved tillægsprotokollen, nir et niveau, der er lig med eller lavere end det niveau for en autonom toldsuspension, som fællesskabet ville have indrømmet over for alle.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

het basisrecht waarop de in de overeenkomst vastgestelde opeenvolgende verlagingen worden toegepast, is voor elk product het recht dat erga omnes daadwerkelijk wordt toepast op de dag voorafgaand aan de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Danois

for hver vare udgør basistolden, ud fra hvilken de gradvise nedsættelser, der er fastsat i denne aftale, skal foretages, den told, der faktisk blev anvendt generelt på dagen forud for denne aftales undertegnelse.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

en dan nu de kwesties die de voornaamste bron van onenigheid vormden tussen de commissie sociale zaken en de commissie: de erga omnes-kwesüe en de drempel van drie maanden.

Danois

heller ikke jeg mener, at grænsearbejdere skal betragtes som en særlig klasse af mennesker, men der gør sig særlige forhold gældende for deres situation, som det er presserende nødvendigt at finde en løsning på.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

de hoeveelheden producten waarvoor vrijstelling van invoerrechten is verleend en die worden verzonden, worden weer bijgeschreven in de geraamde voorzieningsbalans, en uiterlijk bij de verzending maakt de verzender het bedrag van de op de dag van invoer geldende invoerrechten erga omnes over.

Danois

produktmængder, som er blevet fritaget for importtold, og som forsendes, skal genopføres på den foreløbige forsyningsopgørelse, og afsenderen skal senest ved afsendelsen betale de erga omnes-importafgifter, der var gældende på importdatoen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

(a) vrij van invoerrecht in het kader van een jaarlijks erga omnes tariefcontingent van 34 000 ton, toe te kennen door de bevoegde autoriteiten onder voorwaarde dar de referentieprijs in acht wordt genomen.

Danois

(a) der indrammes toldfrihed inden for rammerne af el årligt toldkontingent erga omnes pä 34 000 tons mod tilladelse fra de kompetente myndigheder og pä betingelse af, at refercnecprisen overholdes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

1. veroordeelt de seksuele uitbuiting van minderjarigen als een misdaad "erga omnes" en een aanslag op de fundamentele rechten van kinderen, die op alle niveaus moet worden bestreden;

Danois

1. fordømmer den seksuelle udnyttelse af mindreårige som en forbrydelse, der vedrører alle, og et angreb på børns grundlæggende rettigheder, som må bekæmpes på alle niveauer;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK