Demander à Google

Vous avez cherché: beheersresultaten (Néerlandais - Finnois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Finnois

Infos

Néerlandais

Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2005

Finnois

Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2005

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Als men het werk van zo'n aandachtig bekijkt, kan men daar niet alleen beheersresultaten uithalen maar kan men ook van buitenaf de betrouwbaarheidsgraad van een onderneming meten.

Finnois

Kuten yleensäkin tällaisissa tilanteissa, konservatiivit äänestivät valvontajärjestelmien parantamista ja tiukentamista vastaan ja näin antoivat tilintarkastus- ja arviointialan nykyiselle oligopolille siunauksensa huomautuksitta.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Het plaatselijke bestuur brengt het dotatiefonds in, stelt de doelstellingen en richtsnoeren vast, keurt de oprichtingsakten goed, oefent toezicht uit, controleert de beheersresultaten en dekt eventuele maatschappelijke verliezen.

Finnois

Paikallishallinto luovuttaa määrärahat, määrittää tavoitteet ja suuntaviivat, hyväksyy toimintaan liittyvät oikeustoimet, valvoo toimintaa, tarkastaa toiminnan tulokset sekä vastaa mahdollisista sosiaalimenoista.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

• op 7 juni heeft zij een verslag „Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2005” aangenomen (2).

Finnois

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

brengt het plaatselijke bestuur het dotatiefonds in, stelt het de doelstellingen en richtsnoeren vast, keurt het de oprichtingsakten goed, oefent het toezicht uit, controleert het de beheersresultaten en dekt het eventuele maatschappelijke verliezen.

Finnois

paikallishallinto luovuttaa määrärahat, määrittää tavoitteet ja suuntaviivat, hyväksyy toimintaan liittyvät oikeustoimet, valvoo toimintaa, tarkastaa toiminnan tulokset sekä vastaa mahdollisista sosiaalimenoista. menoista.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

gezien de mededeling van de Commissie „Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2005” (COM(2006) 0277),

Finnois

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2005” (KOM(2006)0277),

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

gezien de mededeling van de Commissie van 1 juni 2011 getiteld „Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2010” (COM(2011) 323),

Finnois

ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2011 päivätyn komission tiedonannon ”Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2010” (COM(2011) 323),

Dernière mise à jour : 2014-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

( 23 ) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Rekenkamer — Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2009, COM(2010) 281 definitief van 2.6.2010.

Finnois

( 23 ) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilin­tarkastustuomioistuimelle – Yhteenveto komission hallintosaa­ vutuksista vuonna 2009 KOM(2010) 281 lopullinen, 2.6.2010.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

Een belangrijke voorwaarde voor duurzaam bosbeheeris dat er een beheersplan is, met daarin onder andereeen beschrijving van de huidige situatie, van relevanteprocessen (zowel intern als extern), van de doelstellingen en beheersmethoden (inclusief het toezicht erop)en van de opvolging van de beheersresultaten.

Finnois

Lyhyellä aikavälillä jotkin Natura2000 -luontotyyppienkansalliseen valintaan ja rajaamiseen liittyvät kysymykset kaipaavatilmeisesti selkeyttämistä. Toivomme,että meillä on muutaman vuoden kuluttua lisätietojaseuraavista kysymyksistä:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

15. De Commissie heeft in de presentatie van haar doelstellingen en prioriteiten voor het begrotingsjaar 2003 uitgelegd wat zij heeft gedaan (proces van kwalitatieve verbetering en opstelling van richtsnoeren voor de uitvoering) ter verbetering van de kwaliteit van projecten en programma's, met in het bijzonder een uitvoerige presentatie van haar actie voor meer begrotingssteun (in 2003 werd hiervoor 807,6 miljoen euro vastgelegd), die echter per land verschilde (deze vorm van financiering kwam sommige landen niet ten goede en werd voor andere opgeschort wegens problemen die de Commissie aan de orde had gesteld). De Commissie heeft de in 2002/2003 ontwikkelde instrumenten voor de beoordeling en follow-up van het beheer van de overheidsfinanciën van de landen die dit soort steun ontvangen uitvoerig gepresenteerd (een volledig overzicht voor het opstellen van een analyse van de uitgangssituatie, jaarlijkse overzichten ter beoordeling van de ontwikkeling hiervan, jaarlijkse verslagen van de delegaties in de vorm van een situatie-overzicht en de vaststelling van prestatie-indicatoren voor het volgen van de beheersresultaten op het gebied van volksgezondheid, onderwijs en overheidsfinanciën).

Finnois

15 Varainhoitovuoden 2003 tavoitteita ja painopistealueita esitellessään komissio toi esiin, mitä se oli tehnyt parantaakseen hankkeiden ja ohjelmien laatua (toimet laadun parantamiseksi ja toteuttamista koskevien suuntaviivojen laadinta), ja kuvasi yksityiskohtaisesti talousarviotuen lisäämiseksi toteuttamiaan toimia (vuonna 2003 tähän tarkoitukseen sidottiin 807,6 miljoonaa euroa). Talousarviotukea lisättiin, mutta sen myöntäminen oli kuitenkin epäyhtenäistä (tietyt maat eivät saaneet tällaista rahoitusta, ja joidenkin maiden kohdalla tuen myöntämistä lykättiin komission havaitsemien ongelmien vuoksi). Komissio esitteli yksityiskohtaisesti vuosina 2002 ja 2003 kehitetyt välineet, joiden avulla arvioidaan ja seurataan talousarviotukea saavien edunsaajamaiden julkistalouden hoitoa (kattava arviointi lähtötilanteen kartoittamiseksi, vuotuiset kehitysarviot, lähetystöjen vuosittaiset kertomukset seurantakaavion muodossa sekä terveydenhoito-ja koulutusalan ja julkistalouden hallinnoinnin seurantaan tarkoitettujen tulosindikaattorien määrittely).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Néerlandais

COM(2006) 277 --7.6.2006 -Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Rekenkamer: Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2005 -

Finnois

KOM(2006) 277 --7.6.2006 -Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle: Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2005 -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK