Demander à Google

Vous avez cherché: beroepsontwikkeling (Néerlandais - Finnois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Finnois

Infos

Néerlandais

beroepsontwikkeling

Finnois

Ammatillinen kehittyminen

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

beroepsontwikkeling en volwassenenonderwijs of bijscholing om de gelijkwaardigheid te handhaven;

Finnois

ammatillinen kehitys ja aikuiskoulutus vastaavuuden ylläpitämiseksi;

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

De ontwikkeling vanmenselijk potentieel, zoals beroepsontwikkeling, laat belangrijke resultaten zien.

Finnois

Henkilöresurssien kehittämisestä, esimerkiksi ammattitaidon kehittämisestä, on saatu merkittäviä tuloksia.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Hieraan moet aandacht worden besleed in bijscholingsbijeenkomsten en in samenhang met permanente beroepsontwikkeling.

Finnois

Näihin tarpeisiin on vastattava suunnittelua koskevassa koulutuksessa ja jatkuvan ammatillisen kehittämisen yhteydessä.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Deze mobiliteit kan de vorm aannemen van lesgeven of een assistentschap of deelname aan activiteiten op het gebied van beroepsontwikkeling in het buitenland.

Finnois

Tällainen liikkuvuus voi olla opettamista tai avustajana toimimista tai osallistumista ammatilliseen kehittämiseen tähtäävään toimintaan ulkomailla.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

verruiming van de keuzemogelijkheden binnen de opleidingen (ter bevordering van individuele trajecten voor persoonlijke ontplooiingen beroepsontwikkeling).

Finnois

Avaintaidot:taitokokonaisuus, joka täydentää perusja yleistaitoja ja jonka avulla yksilö voi hankkia uusia taitoja helposti

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Door de groepen zijn voorstellen uitgewerkt ten aanzien van bedrijfsbestuur , beroepsontwikkeling , interne communicatie en maatregelen gericht op het verminderen van bureaucratie .

Finnois

Ne laativat johtamiseen , urakehitykseen , sisäiseen viestintään ja byrokratian vähentämiseen liittyviä ehdotuksia .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Aangezien de arbeidsmethoden veranderen door de ontwikkeling van de techniek, moet de nadruk worden gelegd op de beroepsontwikkeling van vrouwen, zowel tijdens hun afwezigheid als op het moment van herintreding.

Finnois

Työympäristössä, jossa teknologia muuttaa työmenetelmiä, naisten ammatilliseen kehittämiseen on panostettava erityisen voimakkaasti heidän ollessaan poissa työelämästä ja palatessa työhön.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Deze aanpak gaat uit van het idee dat jongeren, ook buiten de onderwijsstelsels, bijzonder nuttige vaardigheden kunnen opdoen voor hun persoonlijke, sociale en zelfs beroepsontwikkeling.

Finnois

Ideana on, että nuoret voivat oppia erittäin hyödyllisiä henkilökohtaiseen kehitykseen, sosiaaliseen toimintaan ja jopa ammattiin liittyviä taitoja myös varsinaisen koulujärjestelmän ulkopuolella.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Het verstrekken van documentatie, opleidingen en platforms voor dialoog over interculturele competentie is een zeer praktische manier om rechtstreeks met mediaprofessionals te werken tijdens hun studies en tijdens hun hele beroepsontwikkeling.

Finnois

Kulttuurienvälisiä valmiuksia kehittävien oppimateriaalien, koulutusohjelmien ja keskustelufoorumien laatiminen on erittäin käytännönläheinen tapa tehdä yhteistyötä suoraan viestinnän ammattilaisten kanssa sekä heidän koulutuksensa yhteydessä että heidän ammattiuransa aikana.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Het verstrekken van documentatie, opleidingen en platforms voor dialoog over interculturele competentie is een zeer praktische manier om rechtstreeks met mediaprofessionals te werken tijdens hun studies en tijdens hun hele beroepsontwikkeling.

Finnois

Kulttuurienvälisiä valmiuksia koskevien oppimateriaalien, koulutuksen ja keskustelufoorumien laatiminen on erittäin käytännönläheinen tapa tehdä yhteistyötä suoraan viestinnän ammattilaisten kanssa sekä heidän koulutuksensa yhteydessä että heidän työuransa aikana.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Instellingen voor leerkrachtenopleidingen en op stimulansen gebaseerde bijscholing zijn van groot belang om toekomstige en huidige leerkrachten te voorzien van verschillende instrumenten voor beroepsontwikkeling zoals richtlijnen voor goede methoden van aanpak in verband met de taalondersteuning en opleiding van tweedetaalsprekers.

Finnois

Bristolissa Isossa-Britanniassa perustettu täydentävien koulujen foorumi käsittää 25 vapaaehtoista julkista koulua, jotka tarjoavat ylimääräistä opetusta kotikielessä ja kulttuurissa sekä yleisissä aineissa, esimerkiksi englannissa.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Toegang tot het arbeidsproces en beroepsontwikkeling zijn voor iedereen van fundamenteel belang, niet alleen als een middel om de kost te verdienen, maar ook als een belangrijke wijze van zelfontplooiing en van verwezenlijking van iemands mogelijkheden.

Finnois

Mahdollisuudella työhön ja ammatilliseen kehittymiseen on perustavanlaatuinen merkitys jokaiselle yksilölle, ei pelkästään elannon hankkimiskeinona vaan myös tärkeänä itsensä toteuttamisen ja kykyjen käyttämisen keinona.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

In dit verband zou het nuttig zijn om een nieuw en aantrekkelijk systeem voor mobiliteit of studiebeurzen in te voeren, waaraan academici en zakenlui in gelijke mate kunnen deelnemen en waardoor kennisoverdracht, opleiding en permanente beroepsontwikkeling worden vergemakkelijkt.

Finnois

Gerd Wolfin aiheesta ”Euroopan tutkimus-, kehitys- ja innovointipotentiaalin vapauttaminen ja vahvistaminen” laatiman lausunnon mukaan tärkein edellytys edellä mainitun tavoitteen saavuttamiselle on sellainen kehitysmyönteinen yhteiskunnallinen ilmapiiri, jossa nämä haasteet ja kaikki niiden vaikutukset ymmärretään täysin.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

" jeugdwerker " een persoon die beroepsmatig of op vrijwillige basis betrokken is bij niet-formeel leren en jongeren begeleidt bij hun persoonlijke leer- en beroepsontwikkeling;

Finnois

'nuorisotyöntekijällä' tarkoitetaan henkilöä, joka ammattinsa tai vapaaehtoistoiminnan kautta on mukana epävirallisessa oppimisessa ja joka tukee nuorten sosiopedagogista ja ammatillista kehitystä;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

dit kan de vorm aannemen van een stage, leerwerkplaats, uitwisseling van jongeren, vrijwilligerswerk, lesgeven of deelname aan een activiteit op het gebied van beroepsontwikkeling en het kan voorbereidende activiteiten zoals het leren van de taal van het gastland omvatten, alsook activiteiten inzake uitzenden, ontvangen en follow-up;

Finnois

tällainen liikkuvuus voi olla harjoittelua, oppisopimuskoulutusta, nuorisovaihtoa, vapaaehtoistoimintaa, opetuksen antamista tai osallistumista ammatilliseen kehittymiseen tähtäävään toimintaan ja siihen voi sisältyä valmistelevia toimia, kuten isäntämaan kieltä koskevaa koulutusta, sekä lähettämistä ja vastaanottamista koskevia toimia ja jatkotoimintoja;

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

De beroepsontwikkelingen in de Unie versterken een arbeidsmarkt met twee snelheden, met een toenemende concentratie van werk-

Finnois

- Unionin väestökehityksellä on selviä vaikutuksia työvoiman

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Een Brits proefprogramma met als titel „Raising the Achievement of Bilingual Learners in Primary Schools” (De prestaties van tweetalige leerlingen in het basisonderwijs verbeteren) verschafte materiaal voor beroepsontwikkeling en optimale praktijkvoorbeelden om de expertise en het zelfvertrouwen van leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten.

Finnois

Ruotsissa kaikilla oppivelvollisuusikäisillä tai keskiasteen koulutukseen osallistuvilla oppilailla on oikeus saada halutessaan äidinkielen opetusta, jos ainakin toinen oppilaan vanhemmista/huoltajista puhuu äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, jos kyseinen kieli on oppilaan päivittäinen viestintäkieli ja jos oppilaalla on jo perustiedot kyseisestä kielestä.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Voor de uitvoering van dit beleid heeft men in de eerste plaats gekozen voor de programma's voor positieve acties, waarvan het tweede momenteel in uitvoering is voor de periode 1992-1996. Dit programma be oogt allereerst de presentie van vrouwen te verhogen in de rangen en functies waar zij on dervertegenwoordigd zijn, en daarnaast hun beroepsontwikkeling te bevorderen door er-

Finnois

Tätä varten komissio on työhönottopolitiikassaan painottanut naisten työhönoton tärkeyttä niin perustason virkoja täytettäessä kuin sitä silmällä pitäen, että naisilla olisi tulevaisuudessa enemmän johtotason virkoja.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

1.1 In het kader van de Lissabon-strategie heeft de Europese Unie het concept "levenslang leren" aangemerkt als grondslag voor individuele ontplooiing en beroepsontwikkeling. Onderwijs en opleiding zijn niet alleen met het oog op een geslaagde loopbaan, maar het hele arbeidsleven lang essentieel voor technologische innovatie, concurrentievermogen, het creëren van nieuwe werkgelegenheid en de voorbereiding van werknemers op die nieuwe banen.

Finnois

1.1 panee merkille, että EU on Lissabonin strategiassa määritellyt elinikäisen oppimisen henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittymisen perustaksi. Perus-ja ammattikoulutus on sekä ammattiin valmistauduttaessa että koko työelämän ajan ratkaiseva tekijä, kun ajatellaan teknologista innovointia, kilpailukykyä, työpaikkojen luomista sekä kyseisissä työpaikoissa toimivien työntekijöiden valmentautumista.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK